'Breng bewoners met elkaar in contact!'

Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. zoekt burgerinitiatieven

Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. zoekt burgerinitiatieven

VLAARDINGEN - Dit najaar maakt het Fonds het weer mogelijk dat niet alleen organisaties, maar ook groepjes burgers een budget kunnen aanvragen voor maatschappelijke initiatieven. Want, zo vinden ze bij het Fonds, het is belangrijk dat iedereen met goede ideeën de mogelijkheid krijgt om deze uit te voeren.

Sinds 1 september is in het aanvraagportaal op de website van het Fonds weer het speciale burgerinitiatieven-formulier beschikbaar. “Per initiatief kan er maximaal € 3.000,-- euro worden aangevraagd en een stichting en vereniging is niet nodig,” vertelt Kimberley Jacobs, projectadviseur bij het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.. “Wel zitten er een paar andere voorwaarden aan verbonden. Zo moet het groepje uit minimaal drie personen uit Schiedam, Vlaardingen of Maassluis zijn, die geen familie van elkaar zijn of op hetzelfde adres wonen. Ook moet het initiatief - dat voor een langere periode zal bijdragen aan de samenleving - onderbouwd worden aan de hand van een begroting en dient het project binnen 1 jaar na toekenning van de donatie te zijn uitgevoerd.”

Bijdragen aan de samenleving
Het burgerinitiatievenprogramma van het Fonds bestaat inmiddels al ruim vijf jaar. “Het is elke keer weer leuk om te zien dat de bewoners van onze regio zo betrokken zijn bij hun buurt, wijk of stad. Zij weten precies wat in hun omgeving speelt en waar behoefte aan is. We krijgen dan ook een variatie van aanvragen binnen, bijvoorbeeld voor het inrichten van een duurzame ontmoetingsplek, of ook voor het realiseren van een minibiebroute voor jong en oud. Als Fonds zijn we vooral op zoek naar initiatieven die voor een langere periode bijdragen aan de samenleving,” legt Kimberley uit. Voor mensen die graag eerst hun idee aan het Fonds willen voorleggen, vragen hebben of wellicht hulp nodig hebben bij het indienen van de aanvraag, is er iedere dinsdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur spreekuur. Zij kunnen dan zonder afspraak bij op het kantoor aan de Schiedamseweg 53 in Vlaardingen terecht. Aanvragen voor burgerinitiatieven kunnen tot 1 november worden ingediend.

Voor meer informatie: www.fondssv.nl/burgerinitiatieven.

 

01-09-2023