Erepenning van de stad Vlaardingen voor Jan Anderson

Erepenning van de stad Vlaardingen voor Jan Anderson

Op 28 juni 2021 heeft burgemeester Bas Eenhoorn de Penning van de stad Vlaardingen uitgereikt aan Jan Anderson (85). Jan Anderson heeft zich buitengewoon ingezet voor de stad Vlaardingen. Het waarborgen van onze lokale geschiedenis voor toekomstige generaties heeft zijn prioriteit.

Streekmuseum Jan Anderson
Vanaf jonge leeftijd was Jan Anderson al bezig om allerhande voorwerpen te verzamelen. Zijn museum dat in 1976 is opgericht, werd een begrip in de streek. Ook voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog maken deel uit van zijn collectie. In het museum is eveneens een ‘straatje’ met oude winkeltjes en ambachten. Jan is nog steeds actief en voortdurend op zoek naar prenten, boeken en voorwerpen voor zijn museum. Jan Anderson heeft de voortzetting van het museum geborgd door een stichting met (eigen) vermogen voor de exploitatie op te richten. 

Educatie 
Veel groepen schoolkinderen hebben het museum bezocht. Hij laat kinderen kennismaken met de historie. 

Stichting Jan Anderson en Rita Boon 
Iedere Vlaardinger met een goed plan voor de stad kan een aanvraag indienen bij deze stichting. Initiatieven die een wezenlijke bijdrage leveren aan het verrijken van Vlaardingen, ontvangen van de stichting (co) financiering voor hun project. 

Publicaties
Jan Anderson beheert niet alleen een uitgebreide collectie antiquarische boeken en manuscripten: hij publiceert zelf ook. Met grote regelmaat verschijnen fraaie publicaties van zijn hand, met als bindende factor de geschiedenis van Vlaardingen en omstreken. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Penning van de stad Vlaardingen toegekend als waardering voor zijn jarenlange en brede inzet voor de Vlaardingse samenleving. 

Over de Erepenning van de stad Vlaardingen
De drager van de “Penning van de stad Vlaardingen” is een ereburger. Door zijn bijdrage aan de stad Vlaardingen wordt hij gerespecteerd door de Vlaardingse gemeenschap. De drager van de stadspenning is een persoon waar de stad Vlaardingen trots op is en die Vlaardingen naar buiten toe promoot. De drager van de penning heeft een plaats in de Vlaardingse lokale geschiedenis.

28-06-2021