Elzen Schipluiden blijven nog staan

Elzen Schipluiden blijven nog staan

De bewoners van Schipluiden kunnen voorlopig nog genieten van de laatste negen elzen aan de Dorpsstraat. ‘Wij feliciteren de bewoners met deze positieve ontwikkeling’, zegt Piet van der Eijk van de Bomenstichting over het besluit van het hoogheemraadschap om de aanvraag van een kapvergunning in te trekken.. 

Hij is duidelijk opgelucht. Met een aantal vertegenwoordigers van andere organisaties is Piet van der Eijk al geruime tijd onvermoeibaar actief tegen de dreigende kap van deze prachtige karakteristieke bomenrij. Het Hoogheemraadschap van Delfland wilde ook die rooien vanwege de kadeversterkingen in Schipluiden. Het trok echter de aanvraag van de kapvergunning in, na informatie dat de gemeente Midden-Delfland de aanvraag op basis van de huidige stand van zaken zou afwijzen.

Breed verzet
Naast de Bomenstichting zijn de Historische Vereniging Oud-Schipluiden, stichting Midden-Delfland is Mensenwerk en de Midden-Delfland Vereniging betrokken bij deze strijd voor behoud van de negen bomen. Zij wendden zich gezamenlijk tot college en gemeenteraad, en gingen constructief in overleg met het hoogheemraadschap, want nagenoeg alle andere bomen aan de Dorpsstraat en de Vlaardingsekade zijn al weg voor de kadeverbetering van de Gaag tegen het overstromingsgevaar. De negen elzen stonden ook op de nominatie maar het gevaar van de kap is dus voorlopig afgewend.

Dorpskerk
Voor de monumentale Dorpskerk zou het een heel kaal en kil gezicht worden als de bomen weg zijn. Het kerkbestuur was daarom eerder ook al in de pen geklommen en stuurde een brief aan de gemeente.

Des te meer omdat aan de Schpluidenaren tijdens informatiebijeenkomsten was toegezegd dat de gezonde elzen behouden konden worden. De bomen zijn beeldbepalend voor de entree van het dorp. Zonder de elzen zou Schipluiden op die plek eenblote billengezicht krijgen. 

Verder valt het moeilijk te rijmen met de groene en Cittaslow-doelstellingen van de gemeente Midden-Delfland als ook deze fraaie bomen mogen worden gekapt. 

Het eventueel terugplaatsen van gelijkwaardige bomen is voor de organisaties allesbehalve een alternatief. Het duurt minstens een generatie voor de nieuwe bomen het volume van de huidige elzen hebben.

07-09-2021