Bedenkelijke rol wijkagent politie

DSW drijft Caroline Meiland in het nauw

DSW drijft Caroline Meiland in het nauw

De term vergrijzing is ingeburgerd en de oudere medemens is een normaal fenomeen. Ouder worden betekent in veel gevallen extra zorg. Op dit punt schieten met name organisaties nogal eens te kort. Regelgeving is vaag en van samenwerking lijkt al helemaal geen sprake. In Vlaardingen een schrijnend voorbeeld over hoe het allemaal juist niet moet.

Het gezin waarover dit verhaal handelt noemen we Jansen. De heer en mevrouw zijn beide 90+ en zorgbehoevend. Als dit verhaal begint, we schrijven 5 maart 2022, weegt mevrouw nog maar 34 kilo en is meneer psychotisch en anti alles. Kortom: zorg op korte termijn is geboden.

Nadat is besloten dat mevrouw niet in aanmerking komt voor opname in het Vlietland Ziekenhuis zorgt zij ervoor dat via Point het Vlaardingse Complete Community Care (CCC) van Caroline Meiland bij de heer en mevrouw Jansen aan de slag kan.

Meiland gaat beginnen en stelt een zorgplan op. Met resultaat: mevrouw Jansen krijgt weer driemaal daags te eten (net als meneer natuurlijk) en gaat gestaag naar de 44 kilo. Nog altijd geen zwaargewicht komt er weer wat kleur op de wangen en begint haar kleding weer een beetje te passen. Verder wordt er nu gedoucht; dankzij CCC staat de familiaire trein weer op de rails en met een dosis humor en kunde krijgt Meiland het echtpaar weer in een leefbare modus.

Ondanks de vooruitgang wil mevrouw Jansen contact of beter: afscheid nemen van haar familie, die in Alicante woont. Omdat ze zelf te zwak is komt haar schoonzus over uit Spanje. Zij ziet dat de zaak marcheert en samen met Meiland wordt bewerkstelligd dat de familie in Spanje zicht houdt op de bankrekening. Dit laatste omdat vriendin en kapster, mevrouw De Vries, regelmatig boodschappen doet met de pinpas van de familie Jansen en er met haar geen duidelijk zicht is op de uitgaven. Mevrouw De Vries zeurt ook met enige regelmaat dat zij de auto van de familie Jansen wil hebben omdat zij er toch niet meer mee rijden.

Ondertussen meldt ook het Wijkteam van de gemeente Vlaardingen zich na bemoeienis van Meiland. ‘Vanwege drukte waren ze de eerste maanden […] niet in staat ook maar één huisbezoek af te leggen,’ aldus Meiland. Nu CCC dagelijks van 11.00-19.00 uur voor de familie Jansen zorgt komen ze ineens poolshoogte nemen.

Omdat vanuit een andere familiaire hoek ineens een neef en zijn moeder, die een machtiging met chantagerandje eisen om de geldzaken van de familie Jansen (die niet geheel onbemiddeld is) er ineens op de stoep staan, besluiten de familie Jansen en Meiland een bewindvoerder aan te stellen. Dat wordt, na gerechtelijke uitspraak op 9 juni, Noordzij Bewindvoerders uit Pijnacker. Op die manier kunnen op officiële en transparante manier alle rekeningen worden betaald.

De taak van een bewindvoerder is om met een team van WSNP-bewindvoerders en ondersteuners in opdracht van rechtbanken de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen uit te voeren. Zo ook in dit geval Noordzij versus de familie Jansen.

Allereerst wordt de bestaande ING-bankrekening omgezet naar eentje bij de ABN*AMRO die valt onder beheer van Noordzij. Op die manier is er zicht op inkomsten en uitgaven. Alles lijkt in kannen kruiken en Meiland kan haar eerste facturen, van maanden zonder geldelijke bijdragen en het voorschieten van boodschappen, opmaken en sturen. Alles bijeen een bedrag van €43.120,80 dat door de familie Jansen nog dient te worden betaald.

Op enige tijd wordt er door de bewindvoerder €10.000,- overgemaakt van de spaar naar de betaalrekening van de familie Jansen. De familie in Spanje kreeg hiervan lucht. Meiland: ‘Hiervan werd ik beticht. Dat ik het in eigen zak zou hebben gestoken. Maar ik had niet eens een bankpas voor dit soort transacties.’ het aanvankelijk enthousiasme over haar zorg daalde tot onder het nulpunt en zonder overleg werd de politie in Vlaardingen gebeld. De melding werd ter hand genomen door wijkagent A. de G. Die belde op eigen houtje Caroline Meiland, ontzegde haar op zeer minderwaardige wijze de toegang en stelde haar zonder aangifte in beschuldiging van diefstal/verduistering. Na aangifte tegen wijkagent A. de G. stuurde deze uit represaille een brief aan DSW.

De zaak kwam op tafel bij Zorgverzekeraar DSW. Die stelde geen onderzoek in maar klom direct in de pen en stelde een beschuldigende brief op van liefst twaalf kantjes waarin zowel van Caroline Meiland als van haar CCC geen spaan heel blijft. Verdere facturen worden niet meer in behandeling genomen en ook wordt gedreigd rond de jaarwisseling haar bankrekening te gijzelen. Tevens maken zij gewag van een boete die CCC boven het hoofd hangt van €20.000,-. ‘Een klassieke advocatentruc,’ aldus een vriend. ‘Ze willen je gelijk imponeren en murw beuken.’

Caroline Meiland: ‘Als ze eerst bij de bewindvoerder hadden geïnformeerd waar die €10.000,- voor bestemd was, had de zaak met 1 telefoontje opgehelderd geweest en was het direct duidelijk dat ik daar op geen enkele wijze bij betrokken was. Zo makkelijk is het. Nu is er aan de ene kant een wijkagent die op eigen houtje nota bene foute beslissingen neemt, en die ook nog buiten zijn boekje gaat en zich aan de telefoon bovendien racistisch uitlaat (Caroline Meiland is van Surinaamse afkomst, red.) en aan de andere kant is er DSW dat zich alles door wijkagent A. de G. klakkeloos laat aanleunen en mij meent te moeten straffen zonder ook maar enig onderzoek in de vorm van hoor en wederhoor te hebben gepleegd. Als ze nu eerst beginnen om Noordzij te benaderen en een kopie afschrift vragen, dan is de beschuldigende kou direct uit de lucht.’ Het meest trieste is dat bij recent bezoek aan de fam. Jansen bleek dat de zorg na gedwongen vertrek van Meiland kwalitatief zeer te wensen overlaat.

Caroline Meiland overweegt in haar schriftelijke verweer naar DSW gerechtelijke stappen te nemen.

(*) Alle familienamen in dit artikel zijn om privacy redenen gefingeerd of zijn er initialen gebruikt.

05-01-2023