Drevenbuurt alternatief aardgas

Drevenbuurt alternatief aardgas

VLAARDINGEN - Bewoners van de Drevenbuurt kunnen van maandag 9 tot en met zondag 15 oktober stemmen op welke collectieve warmteoplossing hun voorkeur heeft als vervanging van aardgas. Vanuit het Klimaatakkoord is bepaald dat alle gemeenten in Nederland in 2050 aardgasvrij moeten zijn. De Drevenbuurt is in 2021 door de gemeenteraad aangewezen om als eerste buurt in Vlaardingen van het aardgas af te gaan.

De levering van aardgas in de Drevenbuurt stopt in 2032. Dit betekent dat alle bewoners van de Drevenbuurt uiterlijk in 2032 moeten zijn overgestapt op een andere vorm van warmtevoorziening. Bewoners mogen zelf kiezen of zij dit individueel, op hun eigen wijze doen, of dat zij straks aansluiten bij een collectieve warmtevoorziening, die voor alle bewoners van de wijk beschikbaar komt.  

Informeren bewoners
Samen met bewonersinitiatief Duurzaam op Dreef heeft de gemeente mogelijke collectieve warmteoplossingen laten onderzoeken op onder meer haalbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. Na dit onderzoek zijn twee geschikte opties overgebleven, waaruit bewoners kunnen kiezen, een lokaal bronnet en een warmtenet. Als de keuze valt op een warmtenet, kunnen stemmers tevens aangeven welke warmtebron hun voorkeur heeft, WarmtelinQ, geothermie of aquathermie. Bewoners van de Drevenbuurt hebben een brochure ontvangen, waarin alle opties overzichtelijk op een rijtje zijn gezet. In een eerder stadium hadden Duurzaam op Dreef en de gemeente reeds vier informatieavonden georganiseerd om bewoners te informeren over de mogelijkheden.

Stemmen via app Parta
Om hun stem uit te brengen maken bewoners van de Drevenbuurt gebruik van de app Parta. Om te garanderen dat uitsluitend mensen uit de Drevenbuurt stemmen en er niet dubbel gestemd kan worden, heeft elke woningeigenaar in de Drevenbuurt een unieke, woning-gebonden code ontvangen, die ter verificatie moet worden ingevoerd. Bewoners die hulp nodig hebben bij het stemmen of dit liever niet via Parta doen, kunnen ook terecht bij KBS De Hoeksteen. Dit kan op woensdag 11 oktober van 13.00 tot 17.00 uur en op donderdag 12 en vrijdag 13 oktober van 16.00 tot 20.00 uur.

Stemmen is belangrijk
Zowel bewonersinitiatief Duurzaam op Dreef als de gemeente roepen alle bewoners op om te gaan stemmen. Wethouder Energietransitie Koen Kegel: “In veel gevallen is het de gemeente die de beslissing neemt over welk soort collectieve warmtevoorziening wordt aangelegd in een bepaalde wijk. Wat de gemeente Vlaardingen doet in de Drevenbuurt gaat echter veel verder dan de gebruikelijke aanpak in andere gemeenten. De gemeente heeft specifiek voor de Drevenbuurt afgesproken dat, indien er minimaal 400 van de 1350 huishoudens deelnemen aan deze stemming, de collectieve oplossing met de meeste stemmen, automatisch wordt opgenomen in het Wijkuitvoeringsplan.” Als dat aantal niet gehaald wordt, dan zal het college zelf een besluit nemen. Dit gebeurt dan mede op basis van het advies van onderzoeksbureau Impuls advies, dat onderzoek heeft gedaan naar de haalbaarheid van mogelijke collectieve warmteoplossingen. 

Meer informatie
Op www.vlaardingen.nl/drevenbuurtaardgasvrij vindt u verdiepende informatie, waaronder webinars, verslagen van bewonersavonden en het onderzoeksrapport van Impulse advies.

06-10-2023