Doe mee aan foto-expo in Museum Vlaardingen!

Doe mee aan foto-expo in Museum Vlaardingen!

In het kader van de Vredesweek (16 t/m 26 september a.s.) organiseren vredesorganisatie PAX en Museum Vlaardingen een actuele en belangrijke fototentoonstelling: Wat doe jij in vredesnaam?
Graag nodigen wij jou uit om een bijdrage te leveren aan deze tentoonstelling met een foto die aansluit bij het thema. Onderstaand lichten we het thema nader toe.

Als deelnemer mag je één of meerdere foto’s insturen, er is echter plaats voor max. 20 foto’s. Een jury onder leiding van museumdirecteur Léanne Selles selecteert de 20 foto’s op basis van kwaliteit, inhoud en artisticiteit. Elke deelnemer ontvangt een eenmalige bijdrage van € 50,- (ongeacht het aantal aangeleverde foto’s). Daarnaast is het mogelijk je werk via de tentoonstelling te verkopen.
 
Thema Vredesweek 2021
Door discriminatie, ongelijke kansen, armoede, een vluchtelingen- of migrantenafkomst, ervaren te veel mensen in de samenleving dat ze ‘er niet bij horen’, dat ze niet worden gehoord en dat ze geen onderdeel uitmaken van een groter geheel. Het herkennen van stelselmatige uitsluiting is het begin van een meer inclusieve samenleving. Pas als er recht wordt gedaan aan iedereen - ongeacht afkomst, achtergrond, sociale status of beperking - kan er sprake zijn van een meer vreedzame samenleving. Dat is waar PAX zich voor inzet, wereldwijd en lokaal. ‘Op weg naar een inclusieve samenleving’ is dit jaar het thema van de Vredesweek.

Where can we find light in this never-ending shade? 

Amanda Gorman dicht vanuit het perspectief van een zwarte jonge vrouw, waarin velen zich herkennen. Anderen ervaren keer op keer te worden afgewezen voor een baan vanwege hun afkomst, gender of beperking. Op school ondervinden kinderen nog altijd de gevolgen van hardnekkige sociale en klasse-verschillen. In de steden neemt het aantal mensen toe dat gebruik moet maken van de voedselbank. De vraag is niet óf er uitsluiting in onze samenleving is, maar of we het herkennen hoe mensen worden buitengesloten, hoe we hierbij zelf betrokken zijn en hoe we diverse vormen van exclusie onder de aandacht kunnen brengen. Want, pas als je het ziet, als je elkaar er op aanspreekt en als je naar elkaar luistert, kun je zelf iets doen om de samenleving in je eigen stad, wijk en straat, inclusiever te maken.

Politiek tekenaar Len Munnik liet zich voor zijn jaarlijkse cartoon inspireren op bovenstaande dichtregel. Die zoektocht naar een meer inclusieve samenleving en de vraag ‘Wat doe jij in vredesnaam?’ zijn uitgangspunt voor de fototentoonstelling in Museum Vlaardingen. Op weg naar een inclusieve samenleving begint met elkaar opzoeken, elkaar het woord geven, naar elkaar luisteren en samenwerken.

Doel tentoonstelling
Met behulp van fotografie zo divers mogelijk in beeld brengen hoe een meer inclusieve samenleving er uit kan zien. Bezoekers aan de tentoonstelling laten kijken door de ogen van een zo divers mogelijke groep fotografen die elk vanuit een eigen perspectief exclusie en inclusie in beeld brengt.

Vorm
Een fototentoonstelling in de Terrazzohal van Museum Vlaardingen waarin de zoektocht naar een inclusieve samenleving in beeld wordt gebracht door fotografen uit Vlaardingen, Schiedam en Maassluis. De Terrazzohal biedt ruimte voor 20 foto’s.

Deelnemende fotografen
Fotografen uit Vlaardingen, Schiedam en Maassluis om samen met jou een dwarsdoorsnede van de samenleving te vertegenwoordigen. Met een mix van achtergronden, qua afkomst, cultuur en sociale status. Voor de totstandkoming van de foto ben je vrij samen te werken met een stadsgenoot wiens wereld je niet of niet goed kent.

Hoe ziet een inclusieve samenleving er uit voor jou? Hoe breng jij ‘inclusie’ ten opzichte van ‘exclusie' in beeld?
Je bent geheel vrij in je eigen interpretatie. Leg je de nadruk op de (harde) realiteit, op de kracht van mensen, op hoop, op schoonheid, op een gedroomde wereld? Op de rol die je zelf speelt of zou kunnen spelen op weg naar een meer inclusieve samenleving?
Het is aan jou J.

Aanleveren
Stuur je foto (of foto’s) uiterlijk 19 juli a.s. naar info@beatyczeto.nl

Graag 40 x 50 cm, 300 dpi. De foto 's worden bij Profotonet geprint, vervolgens in houten lijsten van 50 x 70 cm met passe-partout gepresenteerd.
De tentoonstelling wordt op 16 september geopend, en duurt t/m 31 oktober.

Maakt jouw foto straks onderdeel uit van een tentoonstelling die er toe doet?
Omdat er ruimte is voor maximaal 20 foto’s, horen we graag uiterlijk 19 juni a.s. of we op jouw bijdrage kunnen rekenen. Dat kan eenvoudig door een reply op dit bericht, vermeld hierin ook gelijk je contactgegevens. Wij sturen je vervolgens een bevestiging van je aanmelding en dan kun je aan de slag!

19-06-2021