De Ambachtsheren van Vlaardingen en Vlaardingen-Ambacht

Lezing Jeroen ter Brugge in Bibliotheek de Plataan

VLAARDINGEN - Voor de Historische Vereniging Vlaardingen vertelt Jeroen ter Brugge op 20 februari 2024 over de Ambachtsheren door de eeuwen heen. Zijn lezing gaat over de ambachtsheren en -vrouwen van Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht, de bestuurlijke macht en strijd en plaatselijke elitegeschiedenis.

De Ambachtsheren van Vlaardingen en Vlaardingen-Ambacht

Na een aantal eeuwen een belangrijke plaats ingenomen te hebben in het graafschap West-Frisia/Holland nam die positie van Vlaardingen, vanaf de 13de eeuw, steeds verder af. De graaf verdeelde zijn gunsten en verleende zowel de inwoners van Vlaardingen gunsten, door middel van het ‘magere’ stadsrecht van 1273, als een adellijke vertrouweling door het in erfleen geven van het bestuur in het hierom gelegen agrarische deel.

In de loop der eeuwen verkregen de erfopvolgers van de laatste, ‘ambachtsheren’ en ‘-vrouwen’ genaamd, ook in de stad bestuurlijke rechten. Tot 1830, toen de stad de ambachtsheerlijkheid kocht, leidde dit tot ernstige spanningen tussen beide partijen. Vlaardingen was gereduceerd tot een niet-stemhebbende stad in de Staten van Holland en mankeerde de volwaardige stedelijke status zoals andere steden in het (voormalige) graafschap.

Ook fysiek waren de ambachtsheren/-vrouwen met fors landbezit en vanaf de vroege 17de eeuw zelfs met een buitenplaats (‘Het Hof’) in Vlaardingen aanwezig. De stad was letterlijk en figuurlijk in de greep van de ambachtsheer/-vrouw.

Dat hier veel over te vertellen is, zal Jeroen ons duidelijk maken.

Locatie
Bibliotheek de Plataan
Adres
Waalstraat 100, 3131 CS Vlaardingen
Datum
Dinsdag 20 februari
Aanvang
20.00 uur
Zaal open
19.30 uur
Toegang
Gratis.

Bijschrift afbeelding
‘Diederik baron van Leyden van Vlaardingen (1695-1764). Burgemeester van Leiden, met zijn vrouw Sophia Dina de Rovere en hun kinderen’
Copyright
Rijksmuseum

13-02-2024