CU SGP stelt vragen over fietspad Nieuw Sluis Vlaardingen

CU SGP stelt vragen over fietspad Nieuw Sluis Vlaardingen

Van bewoners uit de wijk Nieuwe Sluis in Vlaardingen hebben wij bericht ontvangen dat er eindelijk een fietspad aangelegd wordt waarmee de bewoners fatsoenlijk de wijk fietsend kunnen verlaten. Alleen roept dit fietspad veel vragen op bij de bewoners en wij geven hen daar gelijk in.

Eerder hebben wij reeds geïnformeerd naar de mogelijkheid om een goede fietsverbinding aan te leggen richting het snelfietspad langs de metrolijn. Als mogelijke opties daarvoor kan gedacht worden aan een fietspad naast het huidige voetpad achter de Hoogvliet of een fietspad aan de zuidzijde van de wijk naar het snelfietspad. Eigenlijk zoals deze ook opgenomen waren in het oorspronkelijk plan (zie foto). Een fietspad naast het voetpad achter de Hoogvliet werd direct afgewezen, want dit was te duur; naar de andere verbinding zou gekeken worden. Daarnaast was het nog wachten op een subsidie voor realisatie.

Zeer groot was onze verbazing nu wij van bewoners bericht kregen dat er een fietspad aangelegd wordt op een onlogische plek. Tevens dat hiervoor de tegels van het voetpad langs de Deltaweg vervangen zijn door rode tegels. Daarnaast is er een fietsstrook aangelegd in de Berkelsesluis,te dicht langs de voorgevel van de woningen en op gelijke hoogte van het voetpad. Deze is bedoeld om het fietspad te verbinden met Hof van Delftsesluis.

239978514_397538261815033_3438627056685394471_n

Graag willen wij hierover onderstaande vragen stellen :

1.    Waarom is er niet gekozen voor een logische verbinding direct naar het snelfietspad?

2.    Waarom wordt er niet vast gehouden aan het oorspronkelijke plan van de wijk zoals dit ook bij de bewoners bekend is?

3.    Waarom is deze fietsverbinding beter dan een aansluiting direct op het snelfietspad?

4.    Waarom zijn op de Berkelsesluisde rode tegels van de fietsstrook op gelijke hoogte zonder onderscheid direct naast het voetpad gelegd op korte afstand van de voorgevel en voordeur?

5.    Wat is de rijrichting op dit fietspad? Uitsluitend de wijk in of juist alleen de wijk uit of is het toch een dubbel fietspad, maar dan zonder witte tegels in het midden?

6.    Waarom is het voetpad vervallen?

7.    Waar moeten de voetgangers nu lopen?

8.    Waarom iser geen fietspad aangelegd naast het voetpad achter supermarkt Hoogvliet?

9.    Komt er nog een voetpad terug?

10. Waarom lopen in de nabijheid van Nieuwe Sluis zoveel voetpaden dood op een fietspad?

11. Wanneer zijn de bewoners geïnformeerd over de aanleg van dit fietspad?

12. Op welke manier zijn de bewoners geïnformeerd over de aanleg van het fietspad en het vervallen van het voetpad?

13. Welke reacties heeft u van de bewoners ontvangen over de aanleg van dit fietspad en het vervallen van het voetpad?

14. Waarom vindt u dit wel een logische fietsverbinding t.o.v. het oorspronkelijke plan zoals dit ook bekend is bij de bewoners?

238698629_372779280985133_2787506682534000185_n

03-09-2021