Bas Eenhoorn constateert

Covid en geld

Covid en geld

Bestuurlijke waarheid

Vlaardingen is een bijzondere stad. Wij doen mee met alle grote steden-problemen en staan helaas bovenaan op de verkeerde lijstjes. Tegelijkertijd zijn we een aantrekkelijke middelgrote oudhollandse stad, waar veel inwoners heel trots op zijn: mooie voorzieningen, veel groen, fijn om te wonen.

Buitenstaanders vragen zich af hoe dat zit onder de rook van Pernis, maar wij ervaren vooral de positieve kanten van onze stad. Toch zijn er twee grote problemen, waar we de komende tijd voortdurend mee hebben te worstelen: COVID en geld.

Al jaren hebben we als gemeentebestuur een begroting, waar steeds tekorten op zitten, dat vraagt om ingrijpen. Ruim zes jaar geleden was iedereen in Vlaardingen in de weer om te voorkomen dat voorzieningen als zwemband De Kulk en Stadsgehoorzaal zouden worden gesloten. En nu is het opnieuw zwaar weer.

De begroting is vastgesteld op ongeveer 275 miljoen. Dat is niet weinig, maar niet genoeg voor alle uitgaven.

Is er een oorzaak van dit tekort? En waarom riep een vorige wethouder van financiën dat het zo goed ging en nu lijkt dat niet te kloppen? Jaren worstelen we al met tekorten op woningbouwprojecten, en jaren al hebben we grote tekorten op uitgaven voor bijstand, maatschappelijke ondersteuning en voor jeugdhulpverlening. Jaren al geven we makkelijk subsidies voor vele initiatieven in de stad, jaren al hebben we minder inkomen per inwoner van het Rijk dan grotere steden, jaren al profiteren we niet van Europese fondsen … ons tekort is niet van vandaag of gisteren. Het zit ingebakken in de soort van samenleving en stad die we zijn. Het heeft dus weinig zin een schuldige te zoeken. We moeten vooral lobbyen voor geld voor goede projecten voor noodzakelijke woningbouw. We moeten ons best doen om achterstanden in opleiding, werk en schulden die veel mensen hebben opgebouwd aan te pakken. En dat laatste, daarin zit nu juist de clou! Niets is niet eenvoudig en zeker niet in deze tijd van COVID.

Het gemeentebestuur heeft het niet makkelijk, maar velen in de stad leiden onder het Corona-virus. Dan doel ik niet op de bijzondere wet die op 1 december in werking treedt. Want dat levert niet zo’n heel ander beleid van beperkingen op van wat we al kennen. Hooguit de mondkapjes-plicht, maar dat is toch al zichtbaar geworden in de laatste weken. Veel mensen weten al niet anders. De moeilijkheid blijft dat velen, dat zag je ook bij Black Friday, niet doordrongen zijn van de noodzaak weg te blijven uit de drukte en gezondheidshalve afstand moeten houden. Zeker tot de vaccinatie volgend (voor)jaar (?) een feit is moeten we ons daaraan houden. Als die drukte dan ook nog gepaard gaat met het illegaal afsteken van vuurwerk door provocerende jongelui, dan is het eind zoek. Dan is, naast de vele ondernemers die dreigen kopje onder te gaan in de pandemie en mensen die vereenzamen, een maatschappelijk probleem van onrust en onveiligheid op straat een extra probleem.Zo zorgen gebrek aan geld en COVID voor een gifmengsel, waar we de handen aan vol hebben. Ook, en soms in het bijzonder in Vlaardingen!

03-12-2020