College vraagt raad om investering in clubgebouw Cion en Deltasport

College vraagt raad om investering in clubgebouw Cion en Deltasport

Voor de spoedige herbouw van het club- en kleedgebouw van de sportverenigingen Cion en Deltasport aan de Kooikersweg 2 is een aanvullend krediet nodig van € 265.000,-. Het college van burgemeester en wethouders stelt aan de gemeenteraad voor om dit bedrag ter beschikking te stellen. De investering is vooral nodig vanwege onvoorziene kosten voor het vervangen van de vloer waarop gebouwd moet worden en om het gebouw aardgasloos en dus duurzamer te kunnen maken.

In maart 2019 is het verenigingsgebouw van SV Deltasport en VV Cion op de Kooikersweg 2 in de Broekpolder tot tweemaal toe door brand getroffen. De verzekering heeft bijna € 850.000,- uitgekeerd voor de herbouw. In april 2021 besloot de gemeenteraad om dit bedrag beschikbaar te stellen voor de herbouw. 

De gemeente heeft een herbouwplicht en heeft in overleg met Cion en Deltasport een ontwerp opgesteld. Het aanbestedingsproces voor de herbouw is nu in de fase van voornemen tot spoedige gunning. Dit is pas mogelijk nadat de gemeenteraad heeft besloten over het collegevoorstel om extra geld in de herbouw te investeren.

Onvoorziene kosten
Nader constructief onderzoek wees onlangs uit dat de huidige vloer op de locatie niet herbruikbaar is en vervangen moet worden. Dit brengt onvoorziene kosten met zich mee. Ook is extra geld nodig voor het realiseren van een aardgasloos en dus duurzamer gebouw. Omdat de oplevering van het gebouw later wordt dan oorspronkelijk gepland, zijn er daarnaast meerkosten vanwege gestegen marktprijzen en vanwege het langer huren van tijdelijke portocabins voor Cion en Deltasport. Het college acht een verruiming van de clubaccommodatie, zoals gewenst door Cion en Deltasport, niet noodzakelijk omdat dit bovenop de meervraag tot extra kosten leidt. De extra kosten voor de verruiming bedragen nog eens € 72.000,- tot € 285.000,- afhankelijk van de mate van verruiming. Het is een ambitie van de verenigingen om te komen tot een verruiming, maar dit is niet het advies van het college aan de raad. Dit is besproken met Cion en Deltasport.

Het is nu de planning dat een nieuw en duurzaam club- en kleedgebouw aan de Kooikersweg 2 voor 1 januari 2023 wordt opgeleverd. 
 

07-12-2021