Structureel sluitend, maar er blijven onzekerheden

College presenteert begroting

College presenteert begroting

VLAARDINGEN - Het college heeft gisteren de begroting 2024-2027 gepresenteerd. De begroting voor de komende jaren staat in het teken van investeren in de stad. Het college geeft aan onverminderd door te gaan met de uitvoering van het coalitieakkoord ‘Groei en Bloei voor Vlaardingen’.

"In de meerjarenbegroting 2024 – 2027, die het college op 19 september vaststelde, zijn plannen opgenomen die ervoor gaan zorgen dat de ambities uit het akkoord de komende jaren gerealiseerd gaan worden. Aankomend jaar worden al diverse grote ambities verwezenlijkt", aldus het persbericht van de gemeente. 

“We gaan VlaarDINGEN Doen”, aldus Bart Bikkers (wethouder Financiën). Met deze knipoog naar de slogan van de Vlaardingse citymarketingsorganisatie geeft Bikkers aan dat het college de komende jaren flink aan de slag gaat met de stad. “Als college willen we de ambities waarmaken die ons zijn meegegeven in het coalitieakkoord. De tijd van plannenmakerij is nu dus echt bijna voorbij. De begroting laat zien dat de ruimte er is om te investeren in de stad.”

Stadsprogramma’s leidend
Het college ziet een aantal forse uitdagingen voor zich de komende jaren, waaronder de energietransitie, het terugdringen van kansenongelijkheid en realiseren van bestaanszekerheid en gebiedsontwikkelingen in diverse delen van Vlaardingen. De uitdagingen hebben een directe link met de stadsprogramma’s Nieuwe Energie, Zorgzaam Vlaardingen en Nieuwe Rivierzone, Nieuwe Binnenstad en Nieuwe Westwijk. “Dat laat zien dat de stadsprogramma’s relevanter zijn dan ooit”, aldus Bikkers. “De uitdagingen die hierin zijn benoemd, blijven de aandacht van het college houden. In de begroting investeren wij dan ook flink op deze thema’s.”

Ook heeft de gemeenteraad het college tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota gevraagd om extra te investeren in zaken die de stadsprogramma’s raken. Onder andere investeringen in de openbare ruimte (Leefbaar en Groen Vlaardingen), uitbreiding van het interventieteam (Veilig Vlaardingen), sport en betere ondersteuning van diegenen die dat nodig hebben (Zorgzaam Vlaardingen) zijn in deze begroting opgenomen.

Financieel op orde
De komende jaren is de begroting structureel sluitend, aldus de gemeente. “Uiteraard blijven er altijd onzekerheden”, legt Bikkers uit. “De val van het kabinet zorgt ervoor dat er grote onzekerheid blijft bestaan over wat gemeenten (financieel) kunnen verwachten de komende jaren. Dat maakt dat we op een goede manier moeten omgaan met ons geld. Bedachtzaamheid rondom onze uitgaven blijft daarom noodzakelijk.” 

Ook de krappe arbeidsmarkt zorgt voor een uitdaging. “Het maakt dat we ons continu bewust moeten zijn van de haalbaarheid van onze ambities”, legt Bikkers uit.

Behandeling in de gemeenteraad
Inwoners en andere belanghebbenden kunnen reageren op de begroting door in te spreken tijdens het Sprekersplein gedurende de raadscommissie op 26 oktober of 2 november. Aanmelden kan via griffie@vlaardingen.nl. Op 8 en 9 november behandelt de raad de begroting.

21-09-2023