Omwonenden Rotterdams havengebied bezorgd over opslag ammoniak in woonomgeving

CDA vraagt waarborgen voor veilige ammoniakopslag

CDA vraagt waarborgen voor veilige ammoniakopslag

REGIO - Aanleiding voor hun zorgen is het voornemen van DCMR Milieudienst Rijnmond om een vergunning te verlenen voor ammoniakopslag.

Het CDA Zuid-Holland deelt deze zorgen en heeft aan de gedeputeerde gevraagd of de provincie over voldoende wettelijke middelen beschikt om de veiligheid van de bewoners in dit gebied te waarborgen.

In het kader van de energietransitie wordt steeds meer gebruikgemaakt van waterstof. Daarmee zal de opslag van ammoniak in het Rotterdamse havengebied sterk toenemen. Omwonenden maken zich grote zorgen over de gevolgen hiervan voor hun woonomgeving én vragen zich af dit wel veilig is. Het CDA wil dit ook graag weten en heeft de gedeputeerde daarom gevraagd of de provincie Zuid-Holland voldoende toezicht kan houden op bedrijven die ammoniak opslaan.

Volgens gedeputeerde Stolk worden aanvragen voor een vergunning van ammoniakopslag streng getoetst door de DCMR. Veiligheid is daarbij een centraal thema. Uit die toets is gebleken dat de gevraagde opslag van 60 kiloton ammoniak geen grote milieu-impact heeft en dat het veilig kan. Ook is getoetst of het bedrijf werkt met de best beschikbare techniek. Voor de provincie Zuid-Holland staan veiligheid en voorkoming van milieuschade voorop. De provincie hanteert dan ook de maximale eisen die kunnen worden gesteld bij een dergelijke vergunningverlening.

Fractievoorzitter Michel Rogier is voorlopig gerustgesteld door deze reactie van de gedeputeerde, maar zal verdere ontwikkelingen over ammoniakopslag in het havengebied nauwgezet blijven volgen.

10-11-2023