Zondag 23 oktober 2022, aanvang 17.00 uur

Cantate BWV 5 Bethelkerk Vlaardingen

Cantate BWV 5 Bethelkerk Vlaardingen

Op 23 oktober zal in de Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26 te Vlaardingen, in een cantatedienst de cantate ‘Wo soll ich fliehen hin’ (BWV 5) van Johann Sebastian Bach (1685-1750) worden uitgevoerd.

Bach componeerde deze cantate in 1724 voor de zondag na Trinitatis op de tekst van een lied van Johann Heermann, die aansluit bij de evangelielezing van deze zondag, Mattheüs 9: 1-8, waarin wordt verhaald over de genezing van een verlamde en de vergeving van zonden.

Het orkest omvat, naast strijkers en continuo, een schuiftrompet en twee hobo’s.

Tevens wordt uitgevoerd het ‘Abendlied’ uit 1855 van Joseph Rheinberger (1839-1901).

Uitvoerenden: Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam, Collegium Delft, orgelcontinuo en hoofdorgel: Arjen Leistra, solisten: Tamar Niamut (sopraan), Marie Anne Jacobs (alt), Jeroen de Vaal (tenor), Andrew Hopper (bas). Algehele muzikale leiding: Bas van Houte.

Voorganger ds. Peterjan van der Wal.

Zie ook: www.cantatesvlaardingen.nl

Iedereen is in principe welkom, maar zijn er nog wel enkele regels in verband met covid, zie hiervoor de website van de kerk: https://www.ambachtoost.nl/extra_nieuws

Organisatie: Stichting Cantates Vlaardingen
website: www.cantatesvlaardingen.nl
e-mail: infocantatesvlaardingen@gmail.com

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. Echter, ook de deurcollecte na afloop vormt een belangrijke pijler om de cantatediensten voort te kunnen zetten. De collecte wordt dan ook warm aanbevolen.

12-10-2022