Zondag 14 november 2021, aanvang 17.00 uur

CANTATE BWV 140 BETHELKERK VLAARDINGEN

CANTATE  BWV 140  BETHELKERK VLAARDINGEN

Op 14 november zal in de Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26 te Vlaardingen, de cantate ‘Wachet auf, ruft uns die Stimme’ (BWV 140) van Johann Sebastian Bach (1685-1750) worden uitgevoerd. 

Bach componeerde zijn nu populairste en meest gespeelde cantate BWV 140 voor 25 november 1731, een jaar waarin een extra zondag voor kwam.  Pas in 1742 kon Bach BWV 140 nog eens uitvoeren.

Tevens wordt uitgevoerd het motet 'Herr, ich warte auf dein Heil’ voor twee vierstemmige koren van Johan Michael Bach (1648-1694).

Uitvoerenden: Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam, Collegium Delft, orgelcontinuo en hoofdorgel: Arjen Leistra, solisten: Marie Anne Jacobs (alt), Arco Mandemaker (tenor) en Andreas Goetze (bas). 

Muzikale leiding: Bas van Houte.

zie ook www.cantatesvlaardingen.nl

Iedereen is inpricipe welkom, maar zijn er nog wel enkele regels in verband met  covid, zie hiervoor de website van de kerk:

https://www.ambachtoost.nl/extra_nieuws

 

01-11-2021