Start ‘renovatie’ nieuwe invulling september 2023

Brandweerkazerne eindelijk verkocht

Brandweerkazerne eindelijk verkocht

In het kader van de bestrijding van de woningnood is de nu voorgenomen invulling van de v/h Brandweerkazerne aan de Hoflaan nog minder dan een druppel op de gloeiende plaat. Als behoud van beeldbepalend en historisch Vlaardingen is het echter een eerste stap in de goede richting. Nu het Spreypand en de KW Haven c.s. nog en de inwoners van de stad kunnen eens met trots naar het college van B&W kijken.

De herinrichting van de Brandweerkazerne had heel wat voeten in aarde. Diverse plannen (o.a. kunstenaarscollectief, Huisartsen Onder Eén Dak) passeerden de revue, maar geen enkel initiatief haalde de eindstreep. Dat het iconische pand sinds 2006 leeg staat deed menig stads wenkbrauwenpaar verwonderd de lucht ingaan en ‘men’ dacht er het zijne of het hare van. De gemeente zal wel weer wachten tot de elementen het pand hebben doen instorten, was niet zelden de gemeenschappelijke gedachte.

Dat woningmoloch Heijmans zich na enige tijd ontfermde over het pand maakte dat menig Vlaardinger opgelucht ademhaalde. Vandaag, vrijdag 10 februari 2023, was eindelijk de officiële overdracht een blij stemmend feit. Verdere verruïneren van het ex-brandblusserkwartier lijkt een halt toegeroepen.

230210 Brandweerkazerne3Herinrichting
De uit 1951 stammende brandweerkazerne wordt getransformeerd door het uit Pernis komende Bouw- en Aannemingsbedrijf Gebr. Verschoor. Saillant detail voor bij de koffietafel: De overgrootvader van de 'gebroeders Verschoor', aannemer Woudenberg, was indertijd de bouwer van het pand. ‘Dat geeft de klus extra cachet,’ aldus directeur Bart Woudenberg. ‘We zullen er dan ook alles aan doen de brandweerkazerne bouwkundig bestendig te maken voor zeker weer 72 jaar.’

Groot voordeel voor de achterkleinzonen is dat de originele tekeningen nog in familiebezit zijn. Van eminent belang, want hierop staan de indertijd gebruikte materialen en zoals bekend was in de naoorlogse jaren met name asbest een gewild bouwproduct. Na het slopen van alle inmiddels tot kwalijke producten voor de volksgezondheid gebombardeerde materialen worden vrijwel alle originele kenmerken weer teruggebracht. Meest in het oog lopende element bevindt zich aan de voor- of Hoflaan-zijde. Daar zullen de overheaddeuren, daar waar brandweerwagens vertrokken als er moest worden uitgerukt, de originele ‘laagte’ weer krijgen. De verhoging was nodig vanwege het in de loop der decennia capacitair en fysiek ‘groeien’ der brandweerauto’s.

De passant zal het niet onbemerkt hebben dat de brandweerkazerne bestaat uit drie delen. Aan de stadskant komen twee grote en door de koper in overleg vrij in te delen woningen. In het hoge deel en aan de kant van de Westlandseweg komen in totaal acht appartementen. De prijzen zullen variëren tussen de €325.000,- en de €800.000,- bedragen; zeker in deze financieel barre tijden voor veel geïnteresseerden zeker geen sinecure. Een aantal woningen krijgt een eigen tuin met tuinpad. Ook komen er twee woningen met een dakterras. Bergingen zullen, om het historisch karakter geen geweld aan te doen, inpandig worden gerealiseerd.

Volgens Bart Woudenberg zal de verkeers- en andere overlast nihil zijn. 'Het betreft hier geen nieuwbouw,' luidde zijn commentaar, 'dus er is geen sprake van heiwerk en ander groot rollend materieel.'

Op naar de 80.000 inwoners
Vlaardingen heeft, en dat heeft vast nog niet iedereen scherp op het netvlies, de wens om op termijn en in meest reeds vastgelegde fases, uit te groeien tot een gemeente met 80.000 inwoners. Waarom, behoudens een nog hoger traktement voor het stadsbestuur? Dat weet niemand. Van de huidige raad en het college zullen de meesten leden hiervan denkelijk niet kunnen meeprofiteren.

Een grote sprong voor de gemeente, een aarzelend stapje voor de Vlaardingse bevolking en ter bestrijding van de nijpende woningnood  zullen we, Neil Armstrong indachtig, maar zeggen.

Verkoop
De verkoop zal in augustus starten via De Witte Makelaars.

Tekst | Fotografie
Peter Joore

230210 Brandweerkazerne2

10-02-2023