Wie betaalt kosten en wanneer gaat project “school” van start?

Bouwhekgate Groen van Prinstererstraat

Bouwhekgate Groen van Prinstererstraat

Bewoners en passanten van de Groen van Prinstererstraat vragen zich steeds vaker af welk doel de bouwhekken dienen, die sinds herfst vorig jaar het voormalig schoolgebouw, een beeldbepalend pand, scheiden van stoep en straat. Een verzoek om de circa 5 m2 met een container uiteengeschoven stoeptegels opnieuw te bestraten, een karwei van ruim bemeten nog geen halve dag met twee stratenmakers, leidde ertoe dat 15 stuks bouwhekken werden geplaatst.

De containers zouden in 2020 geplaatst zijn namens René Hersbach van HDP Real Estate, die sinds jaren het plan heeft in de voormalige school acht appartementen te maken. ‘Ze dienden om alle commercieel opgeslagen materiaal af te voeren,’ aldus Hersbach.
   Volgens Hersbach zijn de hekken eigendom van de gemeente Vlaardingen. De gemeente Vlaardingen heeft tot tweemaal toe intern geïnformeerd; beide keren luidde het antwoord dat de projectontwikkelaar (HDP Real Estate, red.) de hekken heeft laten plaatsen: ‘Rare situatie,’ aldus de afdeling Communicatie.
   Hier moet wel aan worden toegevoegd dat de klacht van het open stukje stoep bij de gemeente is binnengekomen en dat die er (in)direct voor heeft gezorgd dat er snel hekken werden geplaatst.

Geschatte kosten
Bij het verwijderen van de volle containers (2 stuks) is de bestrating (circa 5 m2) uiteengeschoven met een minimum aan kapotte tegels. Op het voorplein staan nu sinds 15 oktober 2020 permanent 15 stuks bouwhekken. We vroegen pro-forma een offerte aan en kwamen aan een gemiddeld huurbedrag van €4,- per hek/per dag, exclusief transport en plaatsing. Dit is €60,- per dag.

Kosten 2020
Oktober - 17 dagen - EUR 1.020,00
November - 30 dagen - EUR 1.800,00
December - 31 dagen- EUR 1.860,00
Kosten 2021
Januari - 31 dagen - EUR 1.860,00
Februari - 28 dagen - EUR 1.680,00
Maart - 31dagen - EUR 1.860,00
April - 30 dagen - EUR 1.800,00
Mei - 31 dagen -  EUR 1.860,00
Juni - 30 dagen - EUR 1.800,00
Juli - 31 dagen - EUR 1.860,00
Augustus (*) - 31 dagen EUR 1.860,00

Totaal 11 maanden - 321 dagen - EUR 19.260,00 

(*) gerekend tot einde maand

Een stratenmaker/ZZP’er kost volgens opgave maximaal €40,- per uur. De verantwoordelijke voor het plaatsen van de hekken had voor twee man in een halve dag met wat kilometers voor grofweg €330,- klaar kunnen zijn.

René Hersbach ontkent en spreekt ondanks bovenstaande vragen enkel en alleen over de verkoop van de acht appartementen en dat die “binnenkort” gaat starten. ‘Eind augustus/begin september,’ aldus Hersbach.

Omwonenden zagen onlangs dat, ondanks de hekwerken, er wederom goederen in de voormalige school werden geplaatst. Op vragen hierover zei Hersbach: ‘Het plaatsen van goederen binnen is gebeurd door de gebruiker die er al langere tijd zit.’
   Mensen vragen zich af wat nu het nut is van de hekken. ‘En wat zou er gebeuren als er iemand de politie belt en zegt dat er wordt ingebroken?’ aldus een omwonende.

René Hersbach: ‘Verder gaan we hard aan de slag met het maken van tekeningen voor de start van de verkoop.’ Volgens zeggen zijn drie eerdere aannemers, die hij heeft benaderd, failliet gegaan. Inmiddels zijn de artist impressions gereed.

Overleg tussen René Hersbach en Ivana Somers heeft inmiddels plaatsgevonden. Bij de gemeente was onlangs nog de nodige onduidelijkheid omtrent de status van dit project en of vanuit Vastgoed of Projecten al contact was gelegd.

En hoe zit het eigenlijk met de bouwplicht nadat een vergunning is uitgegeven?

afbeelding
afbeelding
afbeelding

24-08-2021