Bouw geluidscherm A20 Kethelplein-Holysingel Vlaardingen van start

Bouw geluidscherm A20 Kethelplein-Holysingel Vlaardingen van start

Voor project Blankenburgverbinding wordt de A20 tussen het nieuwe knooppunt Vlaardingen en knooppunt Kethelplein verbreed van 2 naar 3 rijstroken per rijrichting. Om dit mogelijk te maken worden tussen deze knooppunten onder andere geluidschermen geplaatst, verplaatst en verhoogd. Medio mei start ter hoogte van Vlaardingen de bouw van het geluidscherm aan de noordkant van de A20 tussen het Kethelplein en de Holysingel.

Werkzaamheden

Aan de noordkant van de A20 tussen het Kethelplein en de Holysingel bouwt Rijkswaterstaat een betonnen geluidscherm van vier meter hoog. Het scherm is qua uiterlijk vergelijkbaar met het geluidscherm dat al aan de zuidkant van de A20 staat. De werkzaamheden starten medio mei bij het Kethelplein en schuiven op richting de Holysingel.

Alternatieve heitechniek

Voordat het geluidscherm kan worden geplaatst moet eerst de fundering worden gemaakt. Hiervoor worden funderingspalen in de grond gebracht. Voor het aanbrengen van de palen wordt gebruik gemaakt van een heitechniek die minder geluids- en trillingshinder geeft dan bij het aanbrengen van traditionele betonnen heipalen. Deze techniek wordt ook wel inwendig heien genoemd. De inzet is dat met deze methode de geluidsoverlast in de omgeving wordt beperkt. Naar verwachting zitten alle funderingspalen in augustus 2021 in de grond. Daarna kan worden gestart met de opbouw van het scherm.

Werktijden

Aan het geluidscherm wordt van maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en 19:00 uur gewerkt. Om de verkeershinder te beperken is aan de noordkant van de A20 tussen de Holysingel en het Kethelplein een werkweg aangelegd. Het bouwverkeer rijdt via deze weg naar het bouwterrein. Bij de Lepelaarsingel zorgen verkeersregelaars voor een veilige oversteek.

Blankenburgverbinding

Deze nieuwe snelweg, de A24, verbindt de A20 bij Vlaardingen met de A15 bij Rozenburg. Meer informatie over het project en de werkzaamheden is te vinden op www.blankenburgverbinding.nl

 

 

10-05-2021