Heel De Stad stelt vragen

Boten in de haven? Drijvend wit(niet)goed!

Boten in de haven? Drijvend wit(niet)goed!

VLAARDINGEN - Naar aanleiding van recente berichtgeving in het AD met betrekking tot het 'jachtenconflict' in de haven van Vlaardingen, waarbij bewoners aan de Oosthavenkade klagen over het belemmerde uitzicht door vier jachten, en de beantwoording van uw college aan raadslid mevrouw Kalf-Müller wil HEEL DE STAD graag enkele verhelderende vragen stellen over dit prangende vraagstuk.

HDS hoopt oprecht dat de toegevoegde vragen het college kunnen bijstaan in het oplossen van deze bovennatuurlijke 'jachtenkwestie'. Laat de epische saga voortduren, en moge de ironie met u zijn.

Vragen HDS (in een geheel eigen stijl)

Participatiepogingen, feitelijke meesterwerkjes en tegenstrijdigheden:

1. Kunt u ons, simpele zielen, uitleggen hoe de participatie- en inspraakcircus in deze tragedie zijn begonnen? Waren er fanfares? Ballonnen? Of was het gewoon een toevallige samenkomst van mensen die hun uitzicht belangrijker vinden dan wereldvrede?

2. Volgens de Oscar-waardige tekst van de insprekers lijkt er iets niet helemaal te kloppen. Ofwel zijn ze geweldige scenarioschrijvers of er is iets mis met het plot van de gemeente. Waar wringt hier de schoen?

3. Als de feitelijke weergave klopt, moeten we dan niet vandaag nog een traumabegeleidingssessie organiseren voor alle betrokkenen. Wat is het standpunt van het college hierover?

Urgentie 'Jachtenconflict'

4. In welke mate beschouwt het college dit 'jachtenconflict' als een wereldwijde crisis die vergelijkbaar is met, laten we zeggen, de klimaatverandering? Moeten we ons voorbereiden op een mogelijke 'Jachtengate' (Beter: Yachtgate, red.)?

5. Welke bovenmenselijke maatregelen zijn er tot nu toe genomen om deze levensbedreigende situatie aan te pakken, en hoe evalueert het college de effectiviteit van deze maatregelen? Zijn er al Nobelprijzen in zicht voor het college?

Natuur Klachten en Superheldenbevoegdheden

7. Hoe zit het met het illegaal lozen van afvalwater en de vermeende illegale bewoning van de jachten? Is er überhaupt nog wel plaats voor illegale activiteiten in deze stad van rust en rechtvaardigheid?

8. Wat zijn de buitengewone superheldenbevoegdheden die het college kan aanwenden om de Watersportvereniging Vlaardingen (WSV) en de jachteigenaren te confronteren? Heeft het college een lidmaatschap van de Justice League overwogen?

Filosofie van Uitzicht

9. Terwijl de wethouder terecht wijst op het ontbreken van 'recht op vrij uitzicht', kunnen we de filosofische overwegingen van het college overwegen in relatie tot het leed van bewoners met beperkt zicht? Zijn we getuige van een tragische toneelvoorstelling, een Griekse tragedie wellicht?

10. Overweegt het college een subsidieprogramma voor aanschaf van verrekijkers voor bewoners die dreigen te verdrinken in hun eigen uitzichtloosheid?

Onderzoeksrapport en Magische Toekomstvoorspellingen

11. Hoe zit het met het onderzoeksrapport over de alternatieve indeling van de haven? Is dit rapport geschreven door wijze tovenaars met een glazen bol? En welke magische stappen zal het college ondernemen op basis van deze mystieke conclusies?

12. In hoeverre beschouwt het college de gestelde deadline van 1 juli als een magisch portaal voor een nieuwe huurovereenkomst? Worden er speciale rituelen uitgevoerd om betrokken partijen op één lijn te brengen?

Foto
Archief De Vlaardinger

23-01-2024