Blankenburgverbinding open voor publiek op zaterdag 2 oktober

Blankenburgverbinding open voor publiek op zaterdag 2 oktober

Op zaterdag 2 oktober opent de Blankenburgverbinding de deuren van het bouwterrein voor het publiek. Die dag kunnen belangstellenden tussen 10:00 uur en 15:00 uur van dichtbij bekijken hoe het project ervoor staat en krijgen ze ter plaatse uitleg door de bouwers. Zowel op de noordoever als op de zuidoever en in het droogdok van Damen Verolme Rotterdam zijn de bouwterreinen toegankelijk.

Wie wil komen kijken kan een tijdslot reserveren via www.blankenburgverbinding.nl 

Pendeltreintjes op de noord en zuidoever

Op de noordoever is er een looproute bij de Maasdeltatunnel en van daaruit rijdt een pendeltrein naar de Hollandtunnel om ook op die plek de vorderingen van de bouw te kunnen bekijken. Op de zuidoever is een looproute rond knooppunt Rozenburg en vanaf daar gaat er een pendeltrein naar de Maasdeltatunnel. Op de bouwplaatsen geven de bouwers uitleg over het project en alle werkzaamheden. Wie geluk heeft kan net één van vele tientallen duikers die aan het werk zijn voor de Blankenburgverbinding in het water zien springen. Ook voor kinderen zijn er activiteiten zoals een puzzeltocht, een zandbak en kunnen ze op de foto naast machtig grote bouwmachines.

Zinktunnels in aanbouw in het droogdok

De immense tunneldelen die straks worden afgezonken onder het Scheur, worden gebouwd in het droogdok van Damen Verolme Rotterdam, ten oosten van Rozenburg. Voor iedereen van 18 jaar en ouder is ook deze bouwlocatie te bezoeken. Ook hier is aanmelding van tevoren verplicht.

Reserveren

Wie interesse heeft kan via www.blankenburgverbinding.nl voor zaterdag 2 oktober tussen 10.00 en 15.00 uur een tijdsstip reserveren om de bouwterreinen van de Blankenburgverbinding te bezoeken. Voor een bezoek aan het informatiecentrum van de Blankenburgverbinding aan de Maassluissedijk 199 is geen reservering nodig.

Blankenburgverbinding

De aannemerscombinatie BAAK bouwt in opdracht van Rijkswaterstaat de nieuwe snelweg A24 tussen de A20 en de A15. Bij de A20 wordt een verdiept knooppunt aangelegd en vlakbij Rozenburg een knooppunt met fly-overs. Daartussen wordt een zinktunnel onder het Scheur (de Maasdeltatunnel) en een landtunnel onder de Aalkeetpolder (de Hollandtunnel) gerealiseerd. De A20 wordt verbreed naar 3 rijstroken per rijrichting.

 

16-09-2021