Oud-minister Landbouw Cees Veerman gastspreker

Bijzonder Midden-Delfland in het spotlicht

Bijzonder Midden-Delfland in het spotlicht

Midden-Delfland is met recht een Bijzonder Provinciaal Landschap. Bijzonder vanwege de open ruimte tussen de steden, met veeteelt, natuur en water. En met volop recreatieve mogelijkheden voor de 2,3 miljoen inwoners van het omliggende stedelijke gebied. Er is al veel bereikt maar er zijn zeker ook aandachtspunten.

Wie wil weten hoe dit bijzonder Midden-Delfland ervoor staat en hoe het gebied te behouden en te versterken, is welkom op de Dag van het Landschap op vrijdag 11 november. De middagbijeenkomst wordt georganiseerd door de Midden-Delfland Vereniging (MDV), samen met de provincie en de Landschapstafel BPL Midden-Delfland. Locatie is het provinciehuis in Den Haag (Zuid-Hollandlaan 1).

‘We willen graag onze doelen en wensen voor het gebied over het voetlicht brengen’, aldus MDV-voorzitter Koos Karssen.

Gastspreker
Oud-minister van Landbouw Cees Veerman is gastspreker. Vogelkenner Michel Kuipers geeft een presentatie.

Landschapsarchitect Harm Veenenbosch vertelt iets over zijn rapport over Bijzonder Midden-Delfland, getiteld ‘Mag het een onsje meer zijn?’ Hij pleit voor extra inspanningen om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen en gewenste ontwikkelingen te bevorderen. Afsluitend is er een paneldiscussie onder leiding van Marja van Bijsterveldt, burgemeester van Delft.

Landschapstafel
Bij de Landschapstafel BPL Midden-Delfland zijn aangesloten: de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Delft, Rotterdam, Midden-Delfland, Schiedam, Maassluis, Vlaardingen, Westland, Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, en voorts LTO Noord Delflands Groen, Hoogheemraadschap van Delfland, Staatsbosbeheer, het Zuid-Hollands Landschaps, Natuurmonumenten en de Midden-Delfland Vereniging.

Praktische informatie De bijeenkomst, die start met een inlooplunch, is vrij toegankelijk na aanmelding. Aanmelden kan bij Lisa@middendelflandvereniging.nl.

Fotografie
Tiny van der Meer

04-11-2022