Kerstwens vanuit Maassluis

Beste ‘Zorg en Vlijters’, Bouwteam, Vrijwilligers, Raad van Advies, Sponsoren en Vrienden van ...

Beste ‘Zorg en Vlijters’, Bouwteam, Vrijwilligers, Raad van Advies, Sponsoren en Vrienden van ...

Het jaar 2022 loopt teneinde en zal voor ‘Zorg en Vlijt’ de geschiedenis in gaan als het jaar met als absoluut hoogtepunt de officiële tewaterlating, doop/naamgeving van de door ‘Zorg en Vlijt’ gebouwde Maassluise trekschuit ‘De Goude Leeuwin’.

Met de bouw en realisatie van deze unieke, authentieke en museaal verantwoorde Trekschuit is door het ‘Zorg en Vlijt’ bouwteam en vrijwilligers onder de bezielende leiding van ‘onze’ scheepsbouwer/bouwmeester Peter Schouten een van formaat geleverd. ‘Zorg en Vlijt’ blijkt zich daarmee (inter)nationaal op de kaart te hebben gezet en daarmee ook Maassluis(!) als dé unieke scheepsbouwwerf van historisch verantwoorde Trekschuiten.

Voor het overige werd 2022 beheerst door de corona perikelen en de onzekerheid omtrent het verkrijgen van een nieuwe locatie, nadat de werf aan de P.J. Troelstraweg in juni 2022 definitief moest worden ontruimd i.v.m. de reeds lang lopende projectontwikkelingen aldaar.

Inmiddels is ‘Zorg en Vlijt’ een van de direct betrokken partijen geworden in het 10-jaren project ‘Historisch Maritiem Erfgoed/LivingLab Maassluis’. Voor dit project heeft de gemeente het pand aan de Govert van Wijnkade 44 (naast Hotel Maassluis) aangekocht.

Voor 2023 en volgende jaren gloort er een zonnige toekomst voor de Stichting Historische scheepswerf ‘Zorg en Vlijt’. Wij hopen samen met de andere partijen spoedig het nieuwe pand te kunnen betrekken en met het op stapel staande nieuwe project te kunnen beginnen:

De restauratie van de Trekschuit ‘Vrouwtje’, een zgn.“Haarlemmer Jaegschuijt’, zoals deze omstreeks 1800 de Hollandse wateren bevoer. Het originele scheepsmodel bevindt zich in het Scheepvaart Museum te Amsterdam.

In samenspraak met de Erfgoedtafel/Provincie Zuid-Holland zijn momenteel meerdere scheepsbouwprojecten gerelateerd aan de historische trekvaarten in voorbereiding.

Het bestuur wenst u Prettige Kerstdagen en een voortvarend 2023.

Fotografie
Peter Farla | Frank Baart

221219 Historische schepen Maassluis Peter Farla2

19-12-2022