Bert Wijbenga informeert gemeenteraad over verloop jaarwisseling 2021-2022

Bert Wijbenga informeert gemeenteraad over verloop jaarwisseling 2021-2022

Burgemeester Wijbenga-van Nieuwenhuizen informeert de gemeenteraad in een raadsmemo over het verloop van de jaarwisseling in Vlaardingen.

De raadsmemo:

Algemeen

De voorbereidingen voor de jaarwisseling starten altijd al in de zomer. Toen dachten we nog dat we met de jaarwisseling de coronacrisis achter ons zouden hebben. Helaas zitten we daar nog middenin waardoor we opnieuw rekening moesten houden met alle maatregelen, waaronder een landelijk vuurwerkverbod. Ook konden onze inwoners slechts in beperkte kring het nieuwe jaar inluiden.

Samen met politie, brandweer (Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond), Irado en Minters hebben we ook dit jaar weer op diverse niveaus overleg gehad en voorbereidingen getroffen om de jaarwisseling zo goed mogelijk te laten verlopen.

We kijken nu terug op een oud en nieuw waarin onze inwoners ieder op eigen wijze hebben kunnen genieten van de jaarwisseling. De hulpdiensten hebben voor de tweede keer minder meldingen gehad dan in voorgaande jaren. U heeft vast gemerkt dat er ondanks het vuurwerkverbod nog behoorlijk wat vuurwerk is afgestoken. Ik ben na middernacht een rondje door de stad gereden met de hulpdiensten en heb gezien dat de samenwerking uitstekend was. Dat heeft helaas niet kunnen voorkomen dat er een aantal voertuigen in vlammen op zijn gegaan. Dat is natuurlijk een vreselijk begin van het jaar voor de eigenaren van deze voertuigen. We hebben ook burgemeester Cor Lamers van Schiedam nog even de beste wensen overgebracht bij onze stadsgrenzen.

Voormalige vreugdevuren

In maart 2021 heeft het college de organisatoren van de voormalige vreugdevuren een brief gestuurd waarin we hen hebben laten weten dat we vasthouden aan de lijn om de vreugdevuren niet meer toe te staan en hen er op gewezen dat eventuele inspanningen gericht op het mogelijk maken van een vreugdevuur zinloos zijn. Op 30 september 2021 heeft de groep Broekweg toch een aanvraag ingediend. Bij brief van 12 oktober 2021 is deze dan ook afgewezen. Op 26 november 2021 ontvingen we een verzoek om informatie op basis van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met de aanvraag voor het organiseren van een vreugdevuur. Hierop hebben we op 1 december 2021 een reactie gegeven.

Op 9 december 2021 heb ik met twee leden van de groep Broekweg gesproken. Hierin heb ik aangegeven dat ik begrijp dat ze graag samen komen en dat we kunnen praten over een bijeenkomst zonder vuur. Dit jaar was dat door de coronamaatregelen helaas niet mogelijk.

De groep heeft op 11 december 2021 een demonstratie gehouden waarin ze hun onvrede hebben geuit over het besluit geen vreugdevuur toe te staan. Om te voorkomen dat deze demonstratie de vorm zou krijgen van een evenement is aan de organisator een preventieve last onder dwangsom opgelegd. Er zijn goede afspraken gemaakt met de groep en de demonstratie is goed verlopen.

Op oudjaarsavond waren er geen vreugdevuren.

Politie

De politie heeft in de nacht van 31 december 2021 op 1 januari 2022 in de gehele regio veel meldingen gehad. De meeste meldingen hielden verband met brandjes. Bij winkelcentrum Holiërhoek heeft een groep jongeren met zwaar vuurwerk enkele brievenbussen vernield. De sfeer was hier korte tijd grimmig. Gelukkig zijn er geen grootschalige verstoringen van de openbare orde geweest.

VRR

Dit jaar was er weer een Multi Surveillance Team (MST) actief. In dit team zitten mensen van brandweer en politie die bij een incident bepalen welke inzet nodig is en of dit veilig kan. Daarnaast was er in Vlaardingen opnieuw een decentrale meldkamer opgesteld om de centrale meldkamer in Rotterdam te ontlasten en stond er een derde brandweerwagen paraat.

Ondanks het vuurwerkverbod en de coronamaatregelen had de brandweer weer een drukke nacht in de regio. In Vlaardingen zijn 15 meldingen geweest. Op meerdere plekken zijn er scooters en auto’s in vlammen opgegaan, waarbij 3 auto’s in de Dirk de Derdelaan. In de Willem de Zwijgerlaan zijn een bouwkeet en een toiletcabine afgebrand.

Overdag is een 12-jarige jongen met brandwonden aan zijn voet door de ambulance meegenomen. De verwondingen zijn ontstaan door vuurwerk.

Gemeente

Helaas is er in de weken voorafgaand aan de jaarwisseling al veel schade ontstaan. Zo zijn er in de buitengebieden al 35 prullenbakken vernield door vuurwerk (schadebedrag: € 21.000,-). Ondanks alle inzet door onze BOA’s en politie blijkt handhaving op vuurwerkoverlast weerbarstig. Het was vooral onrustig in de Westwijk en in Holy. Op oudejaarsdag zijn enkele jongeren staande gehouden voor het afsteken van zwaar vuurwerk op o.a. de Amsterdamlaan, Olmendreef en de Johan de Wittstraat. Er zijn enkele tassen met illegaal vuurwerk overgedragen aan de politie.

Vrijdag 31 december was er weer een groep medewerkers actief om kerstbomen, pallets, karton en afvalzakken van straat af te halen. Van 27 tot en met 31 december zijn er ook extra mensen ingezet van het SUS-team met verhoogde aandacht voor de winkelcentra en bekende overlastlocaties.

In alle vroegte zijn de collega’s weer begonnen met het schoonmaken van de stad en het inventariseren van de schade. Hierbij is geconstateerd dat er in ieder geval een speeltoestel, een deur van een meterkast, 10 verkeersborden, 5 putdeksels, 17 prullenbakken en 22 daarbij horende afsluitkleppen zijn vernield. De RET heeft te maken met 14 beschadigde abri’s. Hiermee is de schade van afgelopen nacht ca. € 20.000,- en dat is vergelijkbaar met de afgelopen jaren.

Om zoveel mogelijk kerstbomen uit het openbaar gebied te krijgen is in samenwerking met Irado opnieuw een grote inzamelingsactie voor kerstbomen georganiseerd. Bij inlevering van een kerstboom tussen 27 december 2020 en 7 januari 2021 ontvangen kinderen € 0,50 en een speciale kanskaart.

Tot slot

Dit was mijn eerste jaarwisseling in Vlaardingen en ik kijk met gemengde gevoelens terug. Tevreden over de mooie samenwerking in de voorbereiding. En ook een beetje triest omdat we het niet met elkaar hebben kunnen vieren zoals we zo graag weer gewild hadden. Dat maakt me tegelijk trots op onze inwoners die ondanks alles lichtpuntjes weten te creëren in de stad. Ik wens iedereen het beste voor 2022!

Met vriendelijke groet,

Bert Wijbenga – van Nieuwenhuizen

Burgemeester van Vlaardingen

 

Lees ook: bert-wijbenga-arbeider-met-stropdas

02-01-2022