Informatiebijeenkomst 31 januari in Franciscus Gasthuis

Belangrijk voor nierpatiënten, familie, vrienden en geïnteresseerden

Belangrijk voor nierpatiënten, familie, vrienden en geïnteresseerden

Komt een nierpatient in aanmerking komt voor een niertransplantatie? Of heeft hij of zij juist vragen over het doneren van een nier aan uw partner, een familielid of een onbekende? Het is belangrijk om als nierpatiënt goed op de hoogte te zijn van de voorwaarden, risico’s en de operatie. Daarom organiseert Franciscus Gasthuis & Vlietland in samenwerking met Erasmus MC een informatieavond voor zowel de nierpatiënt, als voor familie, vrienden of andere geïnteresseerden. De bijeenkomst staat gepland op dinsdag 31 januari van 19.00 uur – 21.30 uur in Franciscus Gasthuis in Rotterdam. De deelname is gratis.

Tijdens deze informatieavond worden de deelnemers samen met hun familie of naasten ingedeeld in een groepjes. Elk groepje sluit iedere 12 minuten bij een andere specialist aan om informatie te ontvangen en vragen te stellen.

Het programma bestaat uit verschillende rondes zijn
* Wegwijs door de transplantatie en donatie
* Transplantatiecoördinatoren Eveline van Brummelen en Sabine Doorn vertellen over de planning rondom een donatie en transplantatie. Zij begeleiden de nierpatiënt in het gehele traject.

Doneren en transplanteren: wat zijn de mogelijkheden?
* Wanneer kom je in aanmerking voor een transplantatie? Welke programma’s zijn er?
* Waarom een levende donor?

Nefroloog Drs. Marcia Kho vertelt hier meer over.

Getransplanteerd of gedoneerd: wat nu?      
Verpleegkundig Specialist niertransplantatie Mireille Houthoff vertelt over de do’s en don’ts na een transplantatie.

Alles over de operatie
Transplantatiechirurg Dr. Diederik Kimenai vertelt over hoe de operatie voor de donor en voor de ontvanger in zijn werk gaat.

Ook worden de risico’s en gevolgen van de operatie toegelicht.

De weg naar en na transplantatie en donatie
Hoe werkt de screening voor de operatie en hoe verloopt het herstel na een donatie of transplantatie? 

Verpleegkundig Specialist Kelly Muller vertelt over de weg naar en na een transplantatie 

Beleving en praktische zaken
De maatschappelijk werker Noura Ammar beantwoordt vragen over niet-medische problemen. Bijvoorbeeld vragen over uw gezinssituatie, situaties op het werk of financiële vragen.

Patiënten panel
Het is altijd fijn om het verhaal te horen van iemand die het zelf heeft meegemaakt. Daarom zijn er 3 ervaringsdeskundigen aanwezig om te vertellen over nierdonatie en transplantatie. Zowel transplantatie met een levende donor, als transplantatie met een overleden donor komen aan bod.

Algemene informatie
Datum: dinsdag 31 januari 2023
Tijd: 19.00 – 21.30 uur (inloop 18.45 uur)
Locatie: Franciscus Gasthuis (Kleiweg 550, Rotterdam in Assisi Plaza (begane grond)

Aanmelden ‘nierdonatie en niertransplantatie’
Men kan zich aanmelden via niertransplantatie@franciscus.nl onder vermelding van naam en telefoonnummer.

Graag in de mail vermelden met hoeveel personen men naar de bijeenkomst komt.

26-01-2023