Uitspraak Rechtbank Den Haag:

Avondklok moet per direct worden opgeheven

Avondklok moet per direct worden opgeheven

DEN HAAG - De voorzieningenrechter in Den Haag heeft vandaag de vorderingen om de avondklok in Nederland buiten werking te stellen toegewezen. De avondklok moet per direct worden opgeheven, zo oordeelt de rechtbank in Den Haag.

De vorderingen waren door middel van een kort geding ingediend door de Stichting Viruswaarheid.nl van dansleraar Willem Engel uit Rotterdam Overschie.

De rechtbank Den Haag licht de uitspraak als volgt toe:
"Voor het invoeren van de avondklok is gebruikgemaakt van een bijzondere wet, de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg). Die wet biedt het kabinet de mogelijkheid om in zeer spoedeisende en buitengewone omstandigheden een avondklok in te stellen, zonder dat daarvoor eerst een wetgevingstraject – waarbij de Eerste en Tweede Kamer vooraf worden betrokken – moet worden doorlopen. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat bij de invoering van de avondklok geen sprake was van de bijzondere spoedeisendheid die nodig is om gebruik te kunnen maken van de Wbbbg. Dit blijkt uit het feit dat vóór de invoering van de avondklok al vaker over de mogelijkheid van een avondklok was gesproken.

De Wbbbg is dus ingezet terwijl er geen sprake was van een situatie waarvoor de wet is bedoeld, zoals bijvoorbeeld het geval is bij een dijkdoorbraak. Daarom is de inzet van deze wet om de avondklok in te stellen niet legitiem.

Inbreuk op rechten
De avondklok maakt een vergaande inbreuk op het recht op bewegingsvrijheid en de persoonlijke levenssfeer en beperkt (indirect) onder meer het recht op vrijheid van vergadering en betoging. Dit maakt een zeer zorgvuldig besluitvormingsproces nodig."

Op de website van de Rijksoverheid is (laatste check 12.45 uur) nog te lezen:
"De avondklok wordt verlengd tot vooralsnog 3 maart 4.30 uur. Dat is nodig, omdat nieuwe, besmettelijkere varianten van het coronavirus terrein winnen in Nederland. Dat kan leiden tot een nieuwe golf van besmettingen."

Tegen een uitspraak van de rechter in een kort geding (voorlopige voorziening) kan hoger beroep worden aangetekend. Het aantekenen van een hoger beroep schort echter de werking van de voorlopige voorziening niet op, ofwel ook als er hoger beroep wordt aangetekend door de staat, dan is voorlopig wél de uitspraak van de rechter van kracht, in dit geval dat de avondklok per direct dient te worden opgeheven.

Update 13.00 uur:
Zojuist is bekend geworden dat de staat der Nederlanden hoger beroep tegen de uitspraak heeft aangetekend. Dat hoger beroep dient vanmiddag om vier uur. De NOS meldt dat door de staat een de rechter is gevraagd de avondklok te handhaven zolang er geen definitieve beslissing is genomen.

Foto: Willem Engel in zijn dansschool in Overschie (foto door Frank Maarleveld)

 

16-02-2021