AOV luidt NOOT-klok: 'Kinderen gered? Ouderen de klos!'

AOV woest: ' Ouderenvervoer dramatisch'

AOV woest: ' Ouderenvervoer dramatisch'

Recent nog sprak de gemeenteraad van Vlaardingen zich uit over de wanprestaties in het leerlingenvervoer en benodigde verbeteringen. Deze lijken nu ten koste te gaan van de kwaliteit in het ouderenvervoer, want inmiddels regent het klachten onder ouderen die aangewezen zijn op het vervoer op maat.

“Aanbieder Noot heeft de zaken niet op orde!”, zo wordt gesteld. De gemiddelde wachttijd aan de telefoon om een rit aan te melden bij de dienstdoende stagiaires is al een half uur. Een rit moet in te plannen zijn vanaf een uur na het telefonische contact maar dit lukt zelden. Van half twee tot half vijf worden helemaal geen ritten aangenomen. Loopt een eerder aangenomen rit in de soep dan ben je vanaf vijf uur weer aan de beurt.
   Stratenkennis ontbreekt blijkbaar, want de meest onlogische ritten worden gepland waardoor men veel langer in de bus zit dan noodzakelijk. Daarbij zijn de chauffeurs niet altijd bekend in Vlaardingen en omstreken.
   Het opstapje om eenvoudiger in en uit de hoge, vaak ook niet al te schone bus te stappen is geschrapt. Nog net geen duw onder de bips maar wel een ferme ondersteuning onder de armen om je de bus in te sjorren wat vanzelfsprekend als zeer onprettig wordt ervaren. ‘Durf vooral niet te klagen over de lange wachttijd, want dan volgt de sneer “tja, we zijn geen taxibedrijf”, bijna alsof we het over armenvervoer hebben’, aldus verbolgen passagiers.

Dit alles heeft tot gevolg dat meer dan eens ouderen één tot anderhalf uur te laat komen op afspraken bij bijvoorbeeld artsen of een uur wachten bij de supermarkt waar de wekelijkse boodschapjes worden gedaan.

Het AOV is boos over de gang van zaken en het AOV vindt dat dit niet past in de visie van het College nl.: “ouderen kunnen zo lang mogelijk meedoen in de samenleving”. Gezien de omvang van de klachten gaat het AOV er vanuit dat deze ook gehoord zijn door het Vlaardingse College van B&W en stelt het AOV de volgende vragen:

* Is het verslechteren van vervoer op maat voor ouderen een gevolg van de maatregelen om leerlingenvervoer te verbeteren?
* Zo ja, hoe gaat het capaciteitsprobleem om beide groepen correct te bedienen worden opgelost?
* Wat gaat het College doen om de kwaliteit van het ouderenvervoer te verbeteren (bijv. betere planning en bereikbaarheid, schone bussen, fatsoenlijk in-/uit stappen en correcte communicatie)
* Waarom worden er ‘s middags geen ritten voor ouderen aangenomen door Noot en wat gaat het College hieraan doen?
* Waarom wordt geen opstapje gebruikt en worden mensen op een mensonterende manier een busje in gewerkt?
* Is het College bereid om een sanctie op te leggen? Denk bijvoorbeeld bij een half uur te laat wordt geen ritprijs in rekening gebracht?

Genoemde klachten hoort het AOV ook uit Schiedam en Maassluis. Ouderen hebben aangegeven dat ROG een enquête zou kunnen houden over het vervoer op maat, bijvoorbeeld via het blad dat ROG eens per kwartaal aan hen toestuurt. Is het College bereid om de mogelijkheden tot het uitvoeren van een enquête met ROG te bespreken en te effectueren? Zo ja, de uitkomsten hiervan te delen met de gemeenteraad?

30-03-2023