Al 15 jaar bouwen aan goede buurmanschap'

Buurtbemiddeling Vlaardingen gaat onverdroten verder

VLAARDINGEN - Buurtbemiddeling Vlaardingen viert dit jaar haar 15e jubileum met een gevoel van tevredenheid en enthousiasme. De tevredenheid heeft betrekking op de bijdrage die ze heeft geleverd aan goed buurmanschap in de Gemeente.

Al 15 jaar bouwen aan goede buurmanschap'

De bijdrage komt erop neer dat burengeschillen, door toepassing van conflictbeheersing, zijn omgezet in een goede onderlinge verstandhouding. Buurtbemiddeling Vlaardingen is ervan overtuigd dat het effect van deze bijdrage zich niet slechts strekt tot goede buurmanschap, maar zeker een positieve impact heeft en zal hebben op de leefbaarheid van Vlaardingen.

De versterking van de leefbaarheid in wijken en buurten zijn, volgens de projectleider van Buurtbemiddeling Vlaardingen Milton R. King, van essentieel belang voor een vitale en veerkrachtige samenleving. Zijn verwachting is dat Vlaardingen uiteindelijk een aangename plek zal worden om te wonen, werken, recreëren en te sporten. Hij hoopt dat gemeentelijke  bestuurders nu eindelijk het werk van de buurtbemiddelaars een warm hart zullen toedragen door er tijd en geld in te stoppen.

Het vijftienjarig jubileum wordt voorts met enthousiasme gevierd voor wat betreft de toekomstige plannen. Aangezien gezinnen en families de hoeksteen vormen van een stabiele samenleving zal bemiddeling zich in de toekomst zich ook uitstrekken tot op het vlak van geschillen in de sfeer van familiebetrekkingen.

King:  'Een sterke en goede familieband is een noodzakelijke voorwaarde voor de gewenste leefbare samenleving. De bemiddeling zal zich in de (naaste) toekomst ook toeleggen op arbeidsgeschillen. Dit ter bevordering van het arbeidsethos in het streven naar fatsoenlijk werk voor iedereen.
   Hiertoe zullen we arbeidsrechtdeskundigen inzetten die middels professionele conflictbeheersing aan de slag gaan. Gezonde arbeidsverhoudingen vormen een van de voornaamste hoekstenen voor de gewenste stabiele samenleving.'
   Voor nieuwe aangeboden diensten zal worden geopereerd onder de naam: Waterweg Mediation.

Al 25 jaar staat Buurtbemiddeling garant voor veiligheid in Nederland. Tien jaar later volgde de succesvolle introductie van Buurtbemiddeling Vlaardingen. Dit instrument bevordert een veilige woon- en leefomgeving en de organisatie bevestigt haar bewezen bestaansrecht door vastberaden verder te gaan op de ingeslagen weg.

31-01-2024