'Afname burenruzie goede ontwikkeling'

Buurtbemiddeling Vlaardingen constateert

Buurtbemiddeling Vlaardingen heeft haar jaarverslag over 2022 klaar. Hieruit blijkt dat 77 gezinnen zich hebben aangemeld voor interventie. Uit dit aantal zijn 58 gevallen naar tevredenheid van buren die met elkaar overhoop zaten, afgehandeld. Haast alle aanmeldingen betroffen huishoudens die behoren tot de basis. Uit het verslag blijkt voorts dat geluidsoverlast met 52% de meest genoteerde burenoverlast was. Gevolgd door stank/rommel/zwerfvuil met 19% en overlast veroorzaakt door huisdieren staat op de derde plaats genoteerd met 10%.

'Afname burenruzie goede ontwikkeling'

Het aantal aanmeldingen heeft een afname gekend in vergelijking met de jaren daarvoor. Zo lag het aantal aanmeldingen in 2021 12% hoger. Volgens buurtbemiddelingsprojectleider, Milton R. King, is de afname een goede ontwikkeling in het streven naar een veilige woon- en leefomgeving in de gemeente. Hij zegt dat na vele persoonlijke inspanningen in de buurtbemiddeling sedert 2009, Vlaardingen nu eindelijk daarvan wat vruchten kan plukken.

Hij haast zich door te stellen dat er echter nog veel werk aan de winkel is op het vlak van communicatie tussen buren onderling, maar ook tussen de verschillende spelers die een bemiddelende rol hebben tussen ruziënde buren. Voor wat betreft zijn beleid gericht op de doelgroep, zal hij zich dit jaar extra inzetten voor het bevorderden van bepaalde waarden in de verschillende woonwijken zoals: wederzijds respect, onderlinge saamhorigheid en samenwerken.

Met betrekking tot complexe conflicten tussen buren, pleit King voor een meervoudige betrokkenheid, waarbij in gesprek wordt gegaan met elke belanghebbende partij. Zo vindt hij dat de coördinator Burenbemiddelaar, de regisseur Woonoverlast en de buurtbemiddelingsprojectleider, open moeten staan voor elkaar en bereid moeten zijn met elkaar samen te werken, in het belang van de bewoners.

De Buurtbemiddeling Vlaardingen zal volgens hem in de gelegenheid moeten worden gesteld om haar cliënten bij te staan bij het oplossings- en begeleidingstraject dat wordt uitgezet door de coördinator Burenbemiddelaar en regisseur Woonoverlast en andersom. King is ervan overtuigd dat als de samenwerking tussen de bemiddelaars op orde is, problemen met elkaar gemakkelijk kunnen worden besproken en dat kan volgens hem effectief werken in het oplossen van overlast tussen buren.

De bemiddelaars zullen hierdoor in staat zijn inhoudelijk afdoende op een bepaalde kwestie in te gaan, maar zullen ook kunnen reflecteren op elkaars input en op aangedragen oplossingsmodaliteiten. King vindt dat all hands on deck nodig is om te werken aan een Veilige woon- en leefomgeving in Vlaardingen.

02-02-2023