Aanpak Marathonweg start na zomervakantie 2021

Aanpak Marathonweg start na zomervakantie 2021

De gemeente gaat de Marathonweg vernieuwen. De werkzaamheden starten na de zomervakantie van 2021 en duren tot in 2022. De ingrepen verbeteren de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer én verminderen geluidsoverlast. Wie meer wil weten, is van harte welkom op een online informatieavond op dinsdagavond 29 juni aanstaande.

In 2017 startte de gemeente samen met bewoners, ondernemers en vakinhoudelijke deskundigen een zoektocht naar oplossingen voor de problemen die spelen op en rondom de Marathonweg. De Marathonweg is een belangrijke verbindingsweg tussen de A20 en het zuiden en westen van Vlaardingen. Elke dag verwerkt deze weg vele weggebruikers van en naar huis of werk. Daarnaast maakt veel vrachtverkeer gebruik van de Marathonweg. Op drukke momenten stroomt het verkeer niet vlot genoeg goed door. Ook kan langzaam verkeer, zoals voetgangers en fietsers, op sommige plekken dan niet makkelijk oversteken. Dit leidt tot een gevoel van verkeersonveiligheid bij weggebruikers. Verder ondervinden omwonenden overlast van de weg, zoals geluidshinder. De gemeente Vlaardingen gaat deze knelpunten in de komende tijd aanpakken. Het uitgangspunt is om met het beschikbaar budget het meest optimale resultaat te bereiken.

Aanpak van kruispunten en asfalt
De reconstructie van de Marathonweg begint ter hoogte van de fietsoversteek met de Zuidbuurtseweg. Hier komt een middeneiland, wat een veilige oversteek bevordert. Door het middeneiland kunnen fietsers en voetgangers de Marathonweg in twee etappes oversteken, waardoor zij alleen het verkeer uit één richting in de gaten hoeven te houden.

Op het kruispunt met de Marnixlaan, nu een voorrangskruispunt, plaatst de gemeente verkeerslichten. Hierdoor wordt het kruispunt veiliger en kunnen fietsers en voetgangers beter oversteken. Om een goede verkeersdoorstroming te behouden, worden ook voorsorteervakken aangelegd.

Het kruispunt van de Marathonweg met de Floris de Vijfdelaan en de Billitonlaan wordt eveneens aangepast. We vervangen de bestaande verkeerslichten, zodat ze geschikt zijn om in de toekomst te werken op intelligente software. Door deze software kunnen de verkeerslichten beter reageren op het aanwezige verkeer. Daarnaast breiden we hier het aantal voorsorteervakken uit. Door deze ingrepen wordt de verkeersafwikkeling beter, waardoor er minder wachtrijen ontstaan.

Tot slot wil de gemeente het kruispunt met de Westlandseweg/A20 aanpassen. Voor een snellere afwikkeling van het verkeer willen we de afrit vanaf de A20 vanuit Maasluis verleggen. Dit heeft wel wat voeten in de aarde. Hier liggen bijvoorbeeld kabels en leidingen en het (nog te maken) geluidscherm moet op een andere plek komen dan gepland. Ook willen we een extra opstelstrook richting Maassluis aanleggen en de bestaande verkeerslichten vervangen, zodat deze geschikt zijn om in de toekomst te werken op intelligente software. Door deze ingrepen kan het verkeer beter doorstromen en ontstaan er minder wachtrijen. Voor de reconstructie van dit kruispunt moet Rijkswaterstaat de oprit naar en afrit van de snelweg aanpassen. De gemeente is in gesprek met Rijkswaterstaat en bouwconsortium BAAK, die de Blankenburgverbinding aanlegt, om te kijken of het mogelijk is de afrit te verleggen en de oprit aan te passen. Na de zomer volgt hier uitsluitsel over.

Naast het aanpassen van de kruispunten krijgt de gehele Marathonweg, met uitzondering van kruispunten en bochten, geluidsreducerend asfalt. 

Livestream op 29 juni
Op dinsdag 29 juni van 19.30 tot 21.00 uur licht de gemeente via een livestream de plannen toe. Wie is ingelogd op YouTube kan dan vragen stellen in de chat. De online informatieavond is te volgen via www.vlaardingen.nl/kijkmee. Na afloop is de informatieavond terug te kijken op het YouTube-kanaal van de gemeente. Informatie over de aanpak van de Marathonweg staat ook op www.vlaardingen.nl/marathonweg.

16-06-2021