Aanbesteding herbouw clubgebouw Kooikersweg nadert afronding

Aanbesteding herbouw clubgebouw Kooikersweg nadert afronding

Het college van burgemeester en wethouders wil de opdracht voor de herbouw van het eerder door brand getroffen club- en kleedgebouw van de voetbalclubs CION en Deltasport aan de Kooikersweg zo spoedig mogelijk gunnen. Dit laat het college weten in antwoorden op raadsvragen. Op dit moment loopt nog een onderzoek naar de vloer en brengt het college de extra mogelijkheden in kaart om zo duurzaam mogelijk te bouwen. Het college zegt toe de gemeenteraad te informeren zodra hier meer informatie over beschikbaar is. Het overleg met de beide voetbalverenigingen is hervat om zo spoedig mogelijk te komen tot de herbouw van een goede clubaccommodatie.

Vv CION en sv Deltasport zijn door de gemeente betrokken bij het opstellen van het programma van eisen voor de aanbesteding. Ook maakten zij deel uit van de beoordelingscommissie. Na een meervoudige onderhandse aanbestedingsprocedure, waarvoor circa 20 aannemers waren uitgenodigd, heeft één aannemer ingeschreven op de opdracht. Na een presentatie door de aannemer aan de beoordelingscommissie volgde een officiële beoordeling. De inschrijving bleek conform de uitvraag. Op verzoek van beide voetbalverenigingen zijn nog aanvullende vragen gesteld over eventueel meerwerk (meer m2). Om deze vragen te kunnen beantwoorden en het onderzoek naar de vloer te kunnen afronden, is opdrachtverstrekking uitgesteld. Het voornemen van het college is om zo spoedig mogelijk de opdracht te gunnen. 

Duurzaamheid
Het gebouw wordt geschikt gemaakt voor het installeren van zonnepanelen. Ten aanzien van de duurzaamheid stelt wethouder Somers: “Gezien de duurzaamheidsambities van de gemeente kijken we bij de verdere uitwerking vanzelfsprekend naar de mogelijkheden voor een gasloos gebouw. Zodra hier meer over bekend is, informeert het college de gemeenteraad over de consequenties hiervan.”

Onderzoek en oplevering
Momenteel loopt er nog een constructief onderzoek naar de fundering van het gebouw. Wanneer dit onderzoek (inclusief gevolgen voor de herbouw) is afgerond kan de opdracht gegund worden. In afstemming met de verzekering houdt de gemeente 30 juli 2022 aan als opleveringsdatum. Deze datum is voor de verzekering geen harde voorwaarde. Als er signalen zijn dat dit niet gaat lukken, treedt de gemeente hierover in overleg met de verzekering en wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de consequenties. 

Overleg met voetbalverenigingen hervat
Het overleg tussen de verenigingen CION en Deltasport en de gemeente Vlaardingen over de herbouw van de clubaccommodatie is inmiddels hervat. Wethouders Somers: “Ik ben blij dat de gesprekken met CION en Deltasport hervat zijn. Samen met de beide verenigingen wil ik komen tot de spoedige herbouw van een club- en kleedgebouw”. 
De voorzitters van beide voetbalverenigingen sluiten zich hierbij aan. Sebas Verburgh (voorzitter van CION) laat weten: “Het gevoel en idee dat wij dit met elkaar moeten doen spreekt ons aan. Wij hebben de gemeente nodig in deze moeilijke fase waarbij we na een brand ook nog eens het COVID-19-virus overheen hebben gekregen.  We hopen als resultaat op een gebouw waar de wensen van de club en gemeente samenkomen.” 
Peter Plank (voorzitter van Deltasport) zit op dezelfde lijn: “De hervatte gesprekken geven een goed gevoel voor het verdere overleg, waarin hopelijk onze wensen en die van de gemeente verwezenlijkt kunnen worden. Het idee om er gezamenlijk uit te komen spreekt ons aan. Het geeft ons na de moeilijke tijd, de brand en COVID-19, weer vertrouwen in de toekomst met hopelijk een mooie accommodatie als resultaat.”

12-10-2021