A20 weekend dicht

A20 weekend dicht

Van vrijdagavond 10 tot maandagochtend 13 september werkt bouwconsortium BAAK in opdracht van Rijkswaterstaat op de A20 tussen knooppunt Kethelplein en Maassluis. De snelweg wordt hiervoor in beide richtingen afgesloten tussen knooppunt Kethelplein en af- en oprit 7 Maassluis. Tijdens deze afsluiting worden onder andere nieuwe verkeerssystemen geïnstalleerd en tijdelijke geluidschermen geplaatst.

Vanwege de werkzaamheden voor de Blankenburgverbinding is van vrijdag 10 september 22.00 uur tot maandag 13 september 05.00 uur de A20 in beide richtingen afgesloten tussen af- en oprit 7 Maassluis en knooppunt Kethelplein, inclusief alle tussenliggende op- en afritten. Om het verkeer om de afsluiting heen te leiden, worden omleidingen ingesteld. Deze routes worden met gele borden aangegeven.

Hinder
Het werk op de A20 gaat tussen 10 en 13 september dag en nacht door. Dit zorgt voor geluid in de omgeving, onder meer vanwege het verwijderen en plaatsen van geleiderail en wegwerkzaamheden zoals het frezen van asfalt, het slijpen in het wegdek voor het aanbrengen van detectielussen, asfalteren en het plaatsen van barriers. Ook kan ’s nachts verlichting zichtbaar zijn. Werkzaamheden met veel geluid zoals het aanbrengen van damwanden en portalen worden overdag uitgevoerd.

Meer weten?
Het project Blankenburgverbin¬ding bestaat uit de aanleg van een autosnelweg van 2x3 rijstro¬ken, een landtunnel, een water¬tunnel, een verdiepte aansluiting op de A20 en een hoge aanslui¬ting op de A15. Wilt u meer weten over werkzaamheden en omleidingen in uw buurt? Kijk dan op www.blankenburgverbinding.nl bij ‘Werkzaamheden’ of meld u aan voor digitale bouwberichten van bouwconsortium BAAK. Dit kan door te mailen naar omgeving@baakbbv.nl Hier kunt u ook met uw vragen of klachten terecht. De werkzaamheden zijn ook te volgen via de Blankenburgverbinding-app, die is te downloaden in de appstores.

03-09-2021