'Alcohol verdampt, van Toor zal nimmer in rook opgaan'

140 jaar Distilleerderij H. van Toor Jz.

140 jaar Distilleerderij H. van Toor Jz.

Vijftien jaar na het predicaat Hofleverancier van de Commissaris van de (toen nog) Koningin te hebben ontvangen is Van Toor nog altijd springlevend. Noem het een opgroeiend kind als alle hartversterkers niet vanaf achttien jaar pas mogen genuttigd. Wie Van Toor zegt, zegt Schelvispekel. Maar er is meer dat aan het brein van distillatenmagiër Leo Fontijne (en van zijn voorgangers) ontspruit. Voor geen drankje draait hij zijn hand om.

Van Toor zit vanaf de eerste druppel met handen en voeten onwrikbaar aan de Markt vast. Het had zelfs niet veel gescheeld of er zou tegenover de Grote Kerk een complete drankfabriek voor oudere jongeren zijn verrezen. Het kindje van moeder Maria Maarleveld mag dan in fysieke omvang niet meer groeien, in kwaliteit klimt de distilleerderij nog altijd gestaag de kerktoren in hoogte voorbij.

Op 13 februari 1883 zag Van Toor officieel het eerste levenslicht; een nog altijd opgeld doend bewijs dat drank niet blind maakt, maar wel steevast te vroeg op is. Met een hele serie dranken als Dag & Nacht, Zon & Maan, de Torine Gin (we noemen er maar een paar) en natuurlijk Schelvispekel is het fundament gelegd waarop het nog altijd lekker stevig borrelen is.

Sinds Constantijn Stevens zijn Bourgondische invloeden aan de Maassluissedijk deelt is er middels JeuDeGin zelfs een sportief-cultureel element aan het connaisseur schap toegevoegd. Een drankje, de verrassende rondleiding, een uurtje Petanque-spelen en dan aan de dis met vlees en vis. Het mag al haast legendarisch worden genoemd.

Dat Van Toor in het jaar dat Vlaardingen 750 jaar oud wordt, zelf 140 lentes bereikt mag aan het toeval worden toegeschreven. Het zal de festiviteiten eerder versterken dan dat beide eeuwelingen+ elkaar in de haren vliegen. Leo Fontijne maakte zelfs twee nieuwe dranken waarmee het snel prettig proosten is: een liqueur die naar oermoeder Maria Van Toor-Maarleveld is genoemd en een gin, waarvan 400 flessen zijn besteld, die de gemeente Vlaardingen zal uitventen op feesten en partijen.

En zoals Stadsomroeper der Stede Vlaardingen, de heer Pieter Kornelis van Ebscheuten, tijdens de korte plechtigheid al eenige keeren mededeelde: “Om u niet nodeloos in spanning te houden omtrent de afloop van deze geschiedenis (die van Distilleerderij van Toor c.s., red.), vermag ik u te wijzen op de geschiedkundige graad die dr. Constantijn voor zijn naam mag zetten. Hij weet van historische hoed en rand van Vlaardingen tot Maastricht en hij weet dus heel veel, al heeft hij helaas nooit onderzoek kunnen doen in de annalen van de ‘Waarachtige kleine Vlaardingse leugenaar’, het archief waarvan zo jammerlijk verloren ging bij de recente brand der belendende opstallen van de drukkerij Dorsman & Ode op het Kuipershof.”
   Het werd niet iedereen direct duidelijk wat de Stadsomroeper allemaal mocht te verklaren, amusant was het wel.

Van oud-eigenaar Jacques en Hansje van Toor kregen Leo en Constantijn een historische box waarin archaïsche tekeningen en een aantal eigendomsbewijzen. Veelal gedateerd: 1947. Verder het Vlaardings Woordenboek van Stephan de Vos met drie bladwijzers in de Vlaardingse kleuren.

Naast Stadsomroeper Van Ebscheuten voerde ook burgemeester Bert Wijbenga het woord. Hij gaf, niet eens schoorvoetend, toe groot liefhebber te zijn van de Torine Gin en vond dat de distilleerderij voor altijd moet worden toegevoegd aan het Vlaardings Historisch Besef. ‘Desnoods koopt de gemeente Van Toor als er zich op termijn geen opvolgend koper aandient,’ aldus de stadse vader.

Fotobijschriften
1. Leo Fontijne ontvangt uit handen van vorig eigenaar Jacques van Toor de distillateursdoos van Pandora.
2. Doos van eigendomspapieren, originele tekeningen en lakzegels.
3. Jacques van Toor, Leo Fontijne, Maria van Toor-Maarleveld, Constantijn Stevens, Bert Wijbenga.
4. Dezelfde vier door de ogen van het journaille na een glaasje Maria's Liqueur.

230214 Van Toor2

230214 Van Toor4

230214 Van Toor5

14-02-2023