14 sollicitanten voor burgemeesterschap Vlaardingen

14 sollicitanten voor burgemeesterschap Vlaardingen

Voor het burgemeesterschap van Vlaardingen hebben 14 kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt bij Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Dit meldt de provincie in een persbericht. De nieuwe burgemeester zal naar verwachting na de zomer van 2021 in functie treden.

De sollicitanten – 12 mannen en 2 vrouwen – variëren in de leeftijd van 35 tot en met 60 jaar. Van de 14 sollicitanten zijn 9 sollicitanten (oud) wethouder danwel (oud) burgemeester. De overige sollicitanten komen uit het bedrijfsleven of anderszins.

Smit zal de komende periode de dossiers compleet maken, onder meer door referenties op te vragen, en voert daarna gesprekken met een aantal sollicitanten. Vervolgens overlegt hij met de vertrouwenscommissie, een afvaardiging van de Vlaardingse gemeenteraad, over zijn bevindingen. De commissaris streeft naar een breed samengestelde, hoogwaardige selectie. De vertrouwenscommissie voert vervolgens gesprekken met de geselecteerde kandidaten en doet een aanbeveling op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde profielschets. De gemeenteraad zal vervolgens twee kandidaten voordragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarbij de raad een voorkeur aangeeft voor één van beide kandidaten. In beginsel volgt de minister de aanbeveling van de gemeente, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen.

De vacature ontstond nadat toenmalig burgemeester van Vlaardingen Annemiek Jetten stopte in december 2019. Nadat bekend werd dat Jetten zou vertrekken, heeft Smit gesproken met de fractievoorzitters van de gemeenteraad en heeft de commissaris Bas Eenhoorn benoemd als waarnemend burgemeester van Vlaardingen. Ook is toen afgesproken niet direct te starten met de procedure voor een kroonbenoemde burgemeester, maar de rust weer terug te laten keren in de gemeente. 

Op 17 november 2020 heeft de commissaris van de Koning wederom overleg gevoerd met de fractievoorzitters van de gemeenteraad en vervolgens de minister geadviseerd om de procedure voor een kroonbenoemde burgemeester op te starten. Waarnemend burgemeester Bas Eenhoorn blijft op zijn post tot het moment dat de nieuwe kroonbenoemde burgemeester in functie treedt.
 

09-03-2021