Theme picker

Meest gelezen:

De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Front in strijd tegen Waterweg Wonen

Bewoners betonrotflats slaan handen ineen

Bewoners betonrotflats slaan handen ineen

Bewoners van de betonrotflats aan de Zwaluwen- en Fazantlaan hebben besloten samen op te trekken in hun strijd tegen woningcorporatie Waterweg Wonen.

Bewoners van de Zwaluwenlaan zitten al maanden in de overlast en onzekerheid ten gevolge van de ernstige aantasting van beton. Op de Fazantlaan is de situatie vergelijkbaar. Daarom is besloten de handen ineen te slaan om de woningcorporatie te dwingen om snel met een adequate oplossing te komen.

Het acute betonrot is gevaarlijk en de huurders eisen gepaste compensatie. Er ligt een voorstel om de huurverhoging terug te betalen. Bewoners zijn daar niet tevreden mee. Immers de geleden schade tot nu, en wat hen nog staat te verwachten vanwege gederfd woongenot, is niet te overzien.

Zij vergelijken het wooncomfort als die van een plaggenhut. ‘Kijk je naar buiten, dan zie je enkel stempels. Die zijn er voor de veiligheid door hun ondersteunende werking van de galerijen, maar het doet eerder denken aan de gevangenis,’ aldus een boze bewoner.

Er mag op het balkon een belasting van 200 kg per m2 worden uitgeoefend. Dus: wordt geadviseerd met weinig personen buiten te zitten. Op dit punt hoeft Waterweg Wonen zich overigens niet al te veel zorgen te maken; veel bewoners durven het balkon helemaal niet meer te betreden. In Tijden van Corona is ieder hapje frisse lucht haast van een elementaire noodzakelijkheid. De huurders zijn momenteel dubbel gedupeerd.

Meerdere bewoners hebben aan De Vlaardinger door laten schemeren te willen verhuizen, maar ook dat is onmogelijk vanwege de maximale belasting van de galerijen. Ook verhuizen is een zware klus. Er is een enorme wachtlijst van voorgenomen flatmigranten, die enkel zal groeien zolang Waterweg Wonen niet met een oplossing komt.

Afgelopen zaterdag 27 juni was De Vlaardinger uitgenodigd voor een bewonersbijeenkomst op de Zwaluwenlaan. Hier werd gesproken over samenwerking tussen bewoners van de Zwaluwenlaan en de Fazantlaan.   Zoals viel te verwachten veel frustraties. Die kwamen in de bespreking stuk-voor-stuk en niet altijd zonder emoties naar boven. Gebrek aan communicatie van Waterweg Wonen naar de huurders toe en een geheel ontbreken van empathie waren hier de meest opvallende elementen.

De twee aanwezige gemeente raadsleden - Ben Trooster (Beter voor Vlaardingen) en Ron Boers van de gelijknamige fractie - beloofden op hun beurt te monitoren hoe de onlangs unaniem aangenomen Motie, waarin verantwoordelijk wethouder Ivana Somers-Gardenier opdracht geeft aan Waterweg Wonen de huren te bevriezen en met een snelle oplossing te komen, wordt opgevolgd.

Uit recente correspondentie is gebleken dat de woningcorporatie nieuwe offertes opvraagt bij een aantal aannemers. Helaas lijkt de club van verhuurde stenen en beton(rot) het er, ondanks alle protesten en allesbehalve rustgevende oplossing, tóch te kiezen voor de meest overlast gevende en goedkoopste variant. Iets duurder, minder overlast gevend en een stuk veiliger,” lijkt niet in het sloganboekje van directeur Marieke Kolsteeg voor te komen. Reden te over voor de bewoners zich juist nu te gaan verenigen.

Enkele bestuursleden van de huurdersraad gaan deze week ook op bezoek bij bewoners van de Zwaluwenlaan en Fazantlaan om zich te vergewissen van de situatie en zij zal de bewoners waar mogelijk ondersteunen in het conflict met Waterweg Wonen.   Misschien is gelijk de tijd aangebroken het functioneren van het servicearme Waterweg Wonen door geheel onafhankelijke derden eens tegen het zonlicht te houden. Ook dit soort bureaus zit momenteel te springen om werk.

 

1 commentaar(en) op artikel "Bewoners betonrotflats slaan handen ineen"

In de eerste plaats weer een strak geschreven stuk door Frank,dank daarvoor!

Hierbij nog wel even het volgende,(ik ga hier niet oneindig zaken herhalen die in het besloten gedeelte staan,en dus alleen voor leden te lezen zijn),als aanvulling wil ik nog even dit vermelden.Aangaande de aan te vragen omgevingsvergunning zal de gemeente op bouwkundig/technisch vlak dit moeten monitoren middels bouw en woningtoezicht (Kees Schijf),daarnaast zal de wethouder (Ivana Somers) moeten toezien dat wet en regelgeving zoals onder andere vermeld in het bouwbesluit nageleefd worden.Indien niet gaat het beklag op beklag worden,wat de zaak ernstig doet vertragen en uiteindelijk zal resulteren in een gang naar de rechter (indien de gemeente de reet van WaWo blijft kussen).

Betreffende de huurdersraad,hieraan werk ik persoonlijk niet mee (staat een ieder vrij dit wel te doen).Deze in staat van ontbinding zijnde club heeft de afgelopen 7 a 8 maanden dat hier de nodige ellende heeft plaatsgevonden geen ene moer gedaan,ook hun optreden naar WaWo toe aangaande de huurverhoging was een uiterst slap optreden.

Met resultaat dat ik eerst op persoonlijke titel WaWo zal aanpakken met het oog op de huurverhoging,gedane toezeggingen op 10 februari,middels een juridische weg.Daarnaast staan we paraat om namens VEBE op te treden indien WaWo of de gemeente ook maar één keer buiten de pot pist aangaande de vervolgwerkzaamheden.

John

https://zwaluwenlaan.actieforum.com/t34-informatieve-bijeenkomst-bewoners-zwaluwenlaan-fazantlaan#311

Door: John Jans Op:

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker