De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Fractie Boers wil opheldering

Van kantoor tot appartement

Van kantoor tot appartement

Uit de media moesten wij vernemen dat de gemeente een vergunningaanvraag voor de bouw van 77 appartementen heeft ontvangen voor het voormalige kantoorgebouw Westhavenkade/Galgkade.

Fractie Boers heeft hierover de volgende vragen.

  1. Waarom kunt u nog niet vertellen van wie de vergunningaanvraag komt?
  2. Waarom kunt u nog niet vertellen wie de doelgroep voor de appartementen wordt/worden?
  3. Wanneer krijgen raad en bevolking de antwoorden op vraag 1 en 2 te horen?
  4. Is er op dat moment dan nog voldoende tijd voor eventuele bezwaren?
  5. Hoe kijkt u aan tegen het laten opknappen van de buitenkant van het pand, om het enigszins passend in de historische omgeving te maken?
  6. Gaat u bij vergunningverlening randvoorwaarden stellen als het gaat om de uitstraling van het gebouw? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke randvoorwaarden?
  7. Kunt u ons, gezien de enorme wachtlijsten op de lokale woningmarkt, garanderen dat de nieuwe woningen bedoeld zijn voor Vlaardingers en niet voor bijvoorbeeld arbeidsmigranten? Zo nee, waarom niet?
  8. Als mocht blijken dat het college wil toestaan dat in het pand arbeidsmigranten worden gehuisvest, bent u dan bereid om nog tijdig een referendum te houden, zodat de Vlaardingers invloed op het besluit krijgen? Zo nee, waarom niet?
  9. Bent u bereid om de uitslag van zo’n referendum als bindend te beschouwen? Zo nee, waarom niet?
  10. Welke (voormalige) kantoorgebouwen heeft u wellicht nog meer op het oog voor ombouw tot appartementen, en voor welke doelgroepen die dan zijn bestemd?

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: