De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Tejo Buischwater en de formateurs pdf

Nou daar gaan we weer ...

Nou daar gaan we weer ...

De heer Buischwater kreeg een PDFje in handen. Hierin conclusies van de heren formateurs. Eigenlijk weinig nieuws. Een conclusie die niemand echt zal verbazen. Hoewel?

Er is een advies om D66, VL2000 en de voormalige SP fractie mee te laten regeren in het 'nieuwe college'. Fractie Kerkhof (voormalig SP) heeft bedankt, waarvoor een diep Chapeau. Maar wat nog erger is PvdA en CU/SGP zijn als reserve aangewezen. De PvdA heeft Vlaardingen naar een level gebracht - de meeste steden niet welwillend, zacht gesproken. En de CU heeft nooit een substantiële bijdrage geleverd aan het zijn van Vlaardingen.

Dat een partij als zijnde D66, heel erg voorlijk de voormalig fractievoorzitter in de strijd werpt als zijnde een gewilde nieuwe wethouder gaat de pet van de heer Buischwater ernstig te boven. De vorige D66 wethouders hebben nooit een structurele bijdrage geleverd aan het Vlaardingse leven. De heer Calje zal zich weer gedragen als een goedkope autoverkoper die met wazige beloftes zijn klant in een zeer discutabele auto probeert te lullen.
   Dus dat is, volgens de heer Buischwater geen optie. Zeker niet na het onvergefelijke gedrag van de heer Kegel. Die had eruit gekegeld moeten worden en de raad zou daarna zijn onbetamelijke gedrag naar de heer Hoogendijk toe ernstig moeten evalueren. In 2011 is zoiets ook gebeurd. Leo ten Have was een paar maatjes te groot voor een zwabberende raad met een zorgwekkende kwaliteit. Hij werd geslachtofferd, zonde, eeuwig zonde.
   Een man met grote ambities niet des Vlaardigens, gelijk de heer Hoogendijk afgevoerd om niets. De heer Buischwater heeft het allemaal van zeer dichtbij meegemaakt zoals zoveel ander onrecht aangedaan in het kader van vreemd politiek gedrag en eigenbelang in Vlaardingen. Zie de zaak Annie Attema versus Paul Scheffers.

Ik hoop dat mevrouw Somers, zeer hooggeacht door de heer Buischwater wethouder wordt en de heer ten Have´s droom waar kan maken en niet in dezelfde valkuilen loopt gelijk hij en alle haaien en ander ongedierte, de raad gewoon, gaat weerstaan

De Fractie Boers, tja wat moet je ermee als weldenkend burger. Frustrerend is de heer Buischwaters eerste gedachte. De heer Boers en de heer Thiel vormen waarschijnlijk in hun gedachte een goede strijd voor Vlaardingen. De heer Buischwater denkt dat hun strijd, voor het goede Vlaardingen een eervolle afgang verdient uit de raad. De fractie Boers is absoluut geen aanwinst voor wat de Vlaardingse burger verdient. De heer Boers kan leuk gitaar spelen en ga daar absoluut mee door, maar belast de Vlaardingse bevolking niet meer met al je ideeën. Neem ontslag uit de raad en ga wat nuttigs doen voor de Vlaardingse bevolking.

Macht is een vreemd iets. Het doet dingen met mensen. Men gaat zich anders gedragen. Men vindt zich interessant want men is door vrienden en kennissen en wellicht door een aantal individuen op een verkiesbare plaats gekomen. Maar geeft dat kwaliteit aan? Als we even de politieke macht in Vlaardingen onder de loep nemen schort er wel wat aan. Een burgemeester die het allemaal niet schijnt te weten en vreemd reageert en absoluut geen idee heeft waar ze mee bezig is. Een leuke vrouw (om te zien, red.) maar niet wat Vlaardingen nodig heeft. Vlaardingen heeft kracht nodig. Een college, wat het bestuurlijk gezien niet helemaal in de hand heeft. Vlaardingen heeft kracht nodig en een gemeenteraad die de weg helemaal kwijt is en geen enkel besef heeft van de ernstige noden van zijn bevolking, alleen maar met zichzelf bezig is en, ondanks het feit dat zij besturen en het allemaal zo goed weten, hulp nodig hebben van derden om hun bestaan te bevestigen. Te gek voor woorden denkt de heer Buischwater. Menig amateur sport- of andere verenigingen worden beter bestuurd dan de stad Vlaardingen.

Het is een zooitje, de hele stad stort ondernemers-gezien in. Men kan doen wat men wil om Vlaardingen weer de stad te maken die het ooit was. Een regionaal middelpunt waar mensen een dagje kwamen winkelen. Veel te lang dralen, niet ingrijpen en vooral veel praten, overleggen, en niets doen maken Vlaardingen wat het nu is. Een lege huls wat vroeger een mooie en vooral levendige stad was.

De heer Buischwater bedankt iedereen die daaraan meegewerkt heeft en wenst hun een fijne nachtrust en een prachtig leven. Beste oud wethouders, en ik ga geen namen noemen die zijn algemeen bekend, maar dank voor jullie destructieve wijze van regeren en De heer Buischwater dankt ook de gemeenteraadsleden in al die jaren die dit toegelaten hebben.

Kwaad? Misschien. Teleurgesteld? Zeer zeker de heer Buischwater had meer verwacht van mensen die zich op de borst kloppen en in de rondte roepen dat ze alles wel even gaan regelen. Hij neemt aan dat men dit niet zomaar roept, hij neemt aan dat men heel erg goed in zijn/haar binnenste kijkt. Maar klaarblijkelijk werkt het niet zo. Als men zijn rijbewijs haalt moet men daar een heel traject voor volgen. Als men gemeenteraadslid wil worden moet men met spiegeltjes en kraaltjes strooien om de goegemeente te bewegen op hem te stemmen zodat hij, zonder enige ervaring uit kan gaan maken wat de Vlaardingse bevolking nodig heeft. Dat is toch raar? Of niet?

Zoals daar te zijn gezegd,

Uw Tejo Buischwater.sr.zp
Ontwerper van de Vlaardingse haringspeld.
Ontwerper van de Vlaardingse haringraat.
Tunnelvisionair. i.o.
Onbezoldigd waarnemer der dingen.

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: