De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Vervoer over water groeit gestaag

COUNT op schema

COUNT op schema

Het gaat goed met COUNT. Alle geplande en veelal installatiewerkzaamheden gaan voorspoedig en nieuwe projecten volgen nauwgezet het uitgedokterde schema. Tijd voor een gesprek met Fred van Vugt, Manager Terminals Vlaardingen.

Sinds vorig jaar is er iets afstand geschapen tussen de nieuwe burelen en voorbuurman Praxis. De opslagtanks en menginstallaties voor belangrijke duurzame energiebronnen, Used Cooking Oil (UCO) en dierlijke vetten nog altijd keurig aan het langsrijdend oog onttrokken, is de afstand tot het water een kleine 50 meter korter geworden.

Fred van Vugt: ‘Zoals je weet zetelt COUNT sinds vorig voorjaar aan de Zevenmanshaven. Dat resulteerde in plaatsing van 10 nieuwe tanks met een totale opslagcapaciteit van 28.500 m3. In juni/juli 2018 is dit gerealiseerd. Daarna de nodige piping om alles aan elkaar te knopen en vanaf november vorig jaar is alles 100% operationeel.
   Sinds kort hebben we een nieuw kantoor. Doelmatigheid staat hierbij voorop. En met het gezicht naar de klant gericht. Op dit moment past dit administratieve jasje perfect, maar bij te verwachten groei is het moeiteloos en met een extra etage uit te breiden.’ Hieromheen lavaliet of lavasplit voor het zicht en op de parkeerplaats is de belijning aangebracht.
   ‘Er zitten drie dames aan de balie. Die werken in een tweeploegendienst. Zij zijn verantwoordelijk voor alle papierafhandeling die bij de logistiek hoort. Hand-in-hand met de geheel geautomatiseerde voorraadadministratie een kort en doelmatig traject.
   Als een vrachtwagen binnenkomt gaat die gelijk de weegbrug op en meldt de chauffeur zich bij de dames. Dan volgt een vaste routing: eerst worden twee monsters getrokken en beoordeeld op kwaliteit. Dit duurt zo’n 10 minuten. Vervolgens lossen en weer de weegbrug op om het nettogewicht te bepalen. Dat is het.’

Na alle logistieke aanpassingen ziet het terrein van COUNT er als nieuw uit. Deels klopt dit dan ook. Er is een verplichte route (tegen de klok in), die, net als bij IKEA, langs alle bedrijfsbelangrijke units voert.
   Groeiend hierbij is zeker ook het vervoer over water. Fred van Vugt: ‘In 2016 is de zeegaande steiger gerenoveerd. Op dit moment loopt er een initiatief om in samenwerking met buurman Renewi de waterkant te optimaliseren. Een en ander is in nauwe samenwerking met het havenbedrijf of Port of Rotterdam. Er moet nog één deel (voor schepen van 85 t/m 115 meter) worden opgeknapt of vervangen door een kademuur. Daarbij zal een baggerboot vrijwel zeker niet ontbreken. In totaal is er nu 225 meter aanlegplaats beschikbaar.’

COUNT is ervan overtuigd dat op deze unieke locatie, en ook als alle tanks en installaties operationeel zijn, een maximum aan service en veiligheid kan worden gegenereerd. ‘Zeker aan het water,’ is Fred van Vugt beslist. ‘Waar onze concurrent 2,5 uur KPI (Key Performance Indicators) hanteert op vrachtwagens, gaan wij richting 1,5 uur. Tijd is hier duidelijk geld. Niet alleen voor ons.’ (*)

Deze zomer wordt het veiligheidsplan geoptimaliseerd. Dit gebeurt in goed en constructief overleg met zowel de gemeente Vlaardingen als DCMR. Laatstgenoemde zorgt voor handhaving en houdt reguliere inspecties. Aan de hand van gestaafde resultaten worden eventuele verdere vergunningen uitgereikt.

Begin juli is de laatste hand gelegd aan de ISO 9001/2015 certificering. Dit betekent dat aan alle eisen op het gebied van bedrijfsprocessen is voldaan.

Nu nog is COUNT groeiende. In totaal werken er 13 mensen. 8 hiervan zijn operator en TD. 3 voor de logistiek en 2 parttimers die zich bezighouden met de omgeving, gezondheid en veiligheid. ‘Bij de voorgenomen uitbreiding volgen meer functies van hetzelfde,’ aldus Fred van Vugt. ‘Liefst hebben we louter Vlaardingers. Dat is vorige keer ook prima gelukt en goed bevallen.’

Toekomst
Uitbreiden is investeren en geld besteden als je de toekomst positief inziet. Kortom: als er mooie contracten klaarliggen. Op dit moment zit COUNT midden in enkele vergunningaanvragen en als alles gaat zoals gepland vangen eind 2019 de eerste civiele werkzaamheden aan. In totaal komt er nog voor 70.000 m3 opslag aan tanks bij. Inclusief het piping netwerk.
   Fred van Vugt: ‘Onze hoop is erop gevestigd volgend voorjaar de eerste tanks te plaatsen. Oktober 2020 moet alles operationeel zijn en aan het eind van dat jaar 100% gereed.
   Uiteraard is er eerst de fase van de offerte. Alle contractors waarmee we tot volle tevredenheid mee hebben gewerkt mogen in ieder geval opnieuw aanbieden.’

Vlaardingen is benieuwd.

(*) Key performance indicators (Nederlands: kritieke prestatie-indicatoren) zijn variabelen om prestaties van bedrijf, merk of product te analyseren.

Tot slot
Halverwege het vraaggesprek komt Supervisor Operations & Logistics Raymond van der Graaf triomfantelijk binnenstormen. Glimlachend van oor-tot-oor. Hij zegt: ‘Die dacht even slim te zijn. Ik zag al een busje het terrein oprijden, gelijk door naar achteren (de waterkant, red.). Nog voor hij zijn tas had neergezet had ik hem al bij zijn kladden. Weet je wat die kerel zei? “Gefeliciteerd, jullie zijn geslaagd.” Was het er eentje van ISPS (**). Die kwam testen hoe lang of het duurde aleer we een mol te pakken hadden. Nou, snel dus.

(**) International Ship and Port Securitycode: Internationale Code voor Beveiliging van Schepen en Havenfaciliteiten is een amendement op SOLAS waarin de minimumeisen in verband met beveiliging van schepen, havenfaciliteiten en overheidsinstellingen beschreven staan.

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: