De Vlaardinger https://devlaardinger.nl/portals/0/afbeeldingen/logo-V.png

Provinciaal toezicht laat zich voelen

Einde verhaal Argos Mobiel?

Einde verhaal Argos Mobiel?

Vanochtend is bekend geworden dat de provincie niet akkoord gaat met de 50.000 euro subsidie, die nodig is voor de continuering van Argos Mobiel.

Op 31 januari had de Gemeenteraad ingestemd deze subsidie te verlenen ter overbrugging tot 1 augustus dit jaar wanneer er een definitieve knoop zou worden doorgehakt. Die knoop is nu dus doorgehakt door de provincie. Vlaardingen staat immers onder toezicht van de provincie en gaat niet meer over de eigen financiën totdat er een sluitende begroting kan worden gepresenteerd. Het vonnis wat nu is geveld door de provincie betekent feitelijk einde verhaal voor Argos Mobiel, als er geen passende en sluitende oplossing wordt gevonden.

Hoe gebruikers van Argos Mobiel die houders zijn van een zogeheten knipkaart worden gecompenseerd, is nog niet duidelijk. Toen de Vlaardinger de persmedewerker van Argos Mobiel aan de telefoon had werd overigens zeer duidelijk, dat het slechte nieuws de burelen aldaar nog niet had bereikt. 

Update: Argos Mobiel heeft uiteindelijk bevestiging gehad van de Gemeente Vlaardingen en er zal intern overleg plaatsvinden over de nu te volgen stappen. Tot nader order blijft Argos Mobiel gewoon rijden, zoals de klanten gewend zijn en kunnen de knipkaarten worden verzilverd. Er wordt dus naarstig gezocht naar een oplossing.

Reactie gemeente Vlaardingen
'De raad van Vlaardingen heeft 30 januari 2020 besloten om akkoord te gaan met een voorstel van het college van burgemeester en wethouders om 50.000 euro beschikbaar te stellen voor een incidentele subsidie van een half jaar (van feb 2020-augustus 2020) aan Argos Mobiel. Wetende dat het begrotingstekort van de gemeente zou toenemen met dit bedrag, was de gedachte dat hiermee tijd gekocht zou worden: per 1 februari 2020 verviel de subsidieperiode van de gemeente aan Argos Mobiel maar wist de gemeente nog niet wat het pakket aan maatregelen van de provincie zou worden om te zorgen voor een sluitende begroting van de gemeente in 2023. Door een incidentele subsidie van een half jaar te verstrekken, zouden we op een later moment een afgewogen besluit kunnen nemen over het wel of niet handhaven van de gemeentelijke subsidie.

Op dit moment staat Vlaardingen onder preventief toezicht van de provincie. Deze kijkt bij alle gemeenten mee naar de financiën. In een normale situatie alleen achteraf, maar omdat de begroting van Vlaardingen niet sluitend is, kijkt de provincie nu ook vooraf mee. We kunnen daardoor niet zonder toestemming van de provincie afwijken van de al vastgestelde begroting voor 2019. Recent heeft de provincie laten weten dat naar haar mening de incidentele subsidie aan Argos Mobiel voor de gemeente Vlaardingen niet onvermijdbaar is. Wij hadden aangegeven dat uit onderzoek was gebleken dat als Argos Mobiel weg zou vallen, dit mogelijk tot een stijging van de kosten van de regiotaxi van Vlaardingen met ruim 50.000 euro zou kunnen leiden. De provincie meent dat dit onvoldoende hard valt te maken. Hoewel het definitieve besluit van de provincie nog moet komen, gaan we ervan uit dat het besluit niet verandert.

De gemeente realiseert zich dat met het wegvallen van de gemeentelijke subsidie de kans groot is dat Argos Mobiel haar dienstverlening zal beëindigen. Dit is helaas een gevolg van de financiële positie waar we op dit moment in verkeren.'

Lees ook: vlaardingen-onleefbaar-voor-onrendabelen

Voor verdere informatie kunt u kijken op de website: https://www.argoszorggroep.nl/diensten/argos-mobiel/

 

1 commentaar(en) op artikel "Einde verhaal Argos Mobiel?"

Het enige goede word dus afgenomen van de ouderenen waar gaat dat autootje dan heen ? Wie steekt dat in zijn zak? Ik ben 80 en nog geen zin om achter de geraniums te zitten.

Door: M.c. de Mos Op:

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker