Zoeken

Slagkracht van een goede raad (is niet duur)

Waarman's ogenblik

“Goede raad is duur,” luidt het spreekwoord. Een slechte raad daarentegen is veel duurder. En: “Geluk is onbetaalbaar.” Twee zaken, die op het eerste gezicht niet veel met elkaar te maken hebben, zijn wel degelijk verenigbaar. Al wat je nodig hebt is een verbindingsstuk. Een las, zeg maar. Of een brug. Die bovenwatertunnel is in onderhavig geval de stad Vlaardingen. Helaas doet de stad zelf weinig tot niets met dit gegeven. Het zijn stadgenoten als Jos Lukassen, die zich sterk maken met woorden en daden als “Vlaardingen verbindt”.

Zijn ideeën zijn te prijzen en zonder politieke inmenging op termijn vatbaar voor succes. Hij is geen man die almaar klaagt aan deze of gene toog in een halfvol etablissement. Nee, hij bedenkt en voert uit. In de rug gesteund door zijn muze Sylvia, zijn er meer-en-meer mensen die hem een warm hart toedichten en zijn plannen druppelen bruisend door de stad als een frisse regenbui in het voorjaar.

Wat nu maakt Jos Lukassen anders dan politiek Vlaardingen?

Jos handelt en doet in alle openheid, de raad verzaakt nogal eens en verdoezelt waar een tapijt maar ruimte heeft. Stof en schandalen rusten daar tussen wol en planken tot een illegale schoonmaakster het karpet uiteindelijk oplicht.

Nu is daar ir. J. van der Voorden. Jan voor intimi. Die weet van bouwkundige hoeden en randen en constateerde, dat wat zich allemaal aan de administratieve kant van nieuwbouwproject (de palen zijn al aan het zicht onttrokken, nu de daden van wethouder Hans Versluys nog) Mariskwartier bevindt, verre van koosjer is. Hij gaf een interview, sprak bij Omroep Vlaardingen, schreef drie brieven aan het college van B&W en kreeg zaterdag 14 oktober vijf partijen om de tafel om inhoudelijk het geschonden traject door te nemen.

Vijf van de in totaal dertien fracties? Dat lijkt bij voorbaat tot mislukken gedoemd. Want, bij eventuele stemming worden die twaalf persoonlijkheden als vaker van het stembureau gevaagd. Er zal best nog wat oppositioneel gewicht in de schaal komen, maar aangezien de coalitie een meerderheidsbelang heeft voorzien we dat het Mariskwartier – illegaal of niet – doordendert tot het traditionele pannenbier kan worden ontkurkt.

Ergo, nu is de tijd alle handelen van Woningstichting Samenwerking en de gemeente Vlaardingen aan de kaak te stellen. Want als de door Van der Voorden aangedragen “fouten” werkelijk zijn gemaakt (dit heet een eufemisme?) door dit edele duo, dan ben je als linkse rakker of ergens uit het midden verplicht aan de noodrem te trekken. Anders ben je zelf verre van integer.

Dus Frank Hogervorst, Stefanie Solleveld, Koen Kegel (kijkt naar eigen zeggen naar ideeën, niet naar partij of kleur), Jacky Silos, Desirée de Jong, Esther Heijndijk-van der Veer (Gij zult niet frauderen!), Albert Brouwer en – we waren haar haast vergeten – Marion de Groot: onderzoek en ageer. Laat het partijbelang varen en afzinken. Bezie dit vage traject en concludeer of ir. J. van der Voorden het gelijk aan zijn zijde heeft.

Het is in niemands belang dat als PvdA-er Hans Versluys en Samenwerking-directeur annex D66-lid Ton van der Steen de regels eigenmachtig naar hun hand zetten. Ik ken Stefanie Solleveld en luisterde naar Koen Kegel; die pikken dit niet of ze moeten de aspirant kiezer maar wat voorkauwen in hun nietsontziende hang naar zetels en pluche.

De Vijf van Weerstand (Fractie van Unen, GroenLinks, VVD, VV2000/LV en ONS.Vlaardingen) kunnen, nee: moeten – aan de bak. De onderste steen zal boven komen aleer alle stenen een Toren van Heibel zijn, die het Mariskwartier 2.0 domineert en alle belanghebbenden in de schaduw stelt. Aan jullie de schone taak de Vlaardingse integriteit aan de kaak te stellen.

Speciaal verzoek
Kom maar op Pollie, Reinier en Tina Rossem. Aan jullie de schone taak … je eens te buigen over de vraag of – als er kennelijk zulke “bewijzen” zijn van onwetmatigheden – de raad een onderzoek dient in te stellen. Anderen mogen natuurlijk ook reageren. Daar rust geen veto op.

 


Auteur: Peter Joore (Tekst), Robert Daalmeijer (Wakend Oog)
Gepubliceerd: 25-10-2017
Aantal keer bekeken: 536


Reacties

Re: Slagkracht van een goede raad (is niet duur)

Ja, laat het maar tot op de bodem uitzoeken. Misschien zijn er grote fouten gemaakt door het college, daar ben ik wel benieuwd naar. Echter, ik heb tot nog toe alleen Van der Voorden hierover vooral op deze site gehoord (en een stukje in het AD erover gelezen), dus ik heb het gevoel dat er verder weinig journalistieke interesse voor zijn betoog is. Maar misschien komt er groot onrecht boven water, en heeft hij een enorme scoop hier, het Watergate van Vlaardingen. Leuk!

Door Pollie op 25-10-2017 01:13:50

Re: Slagkracht van een goede raad (is niet duur)

Pollie. Mijn complimenten! Bij dag en nacht klaar voor commentaar. Bijzonder zo’n betrokkenheid met De Vlaardinger. Pollie zit met haar commentaar nogal eens op de stoel van de burgemeester of verdedigt het college als Dirk III deed met zijn vermeende domein Flardingha duizend jaar geleden. Nu echter een commentaartekst die contextueel berust op waar het om draait. De inhoud van het commentaar integreert in ieder geval tot dialoog. Nu maar hopen dat de gemeenteraad het advies van Pollie opvolgt. Eerder dit jaar is door de raad al eens meer dan honderd uur aandacht besteed over de inhoud van een vergunning(Loggerfestival} en de omstandigheden daaromtrent.

Door Frans Kuil op 25-10-2017 12:05:47

Re: Slagkracht van een goede raad (is niet duur)

Pollie. Met je eens: weinig journalistieke interesse landelijk(het zou Vlaardingen eindelijk weer eens op de kaart kunnen zetten). Echter, het zou de raad sieren om vanuit oprechte politieke verantwoording te onderzoeken wat recht en krom is ten aanzien van de procedures en vergunningverlening rondom het Mariskwartier. Laat helderheid bestaan over vorm en inhoud daarvan. Daar mag wederom meer dan honderd plenaire raadsuren aandacht voor zijn. Ook in dit geval de onderste steen boven. Gemeenteraad, in het zicht van de komende gemeenteraad- verkiezingen; geef de Vlaardingse kiezer duidelijkheid. Laat zien dat recht, recht en krom wat krom is.

Door Frans Kuil op 25-10-2017 12:07:20

Re: Slagkracht van een goede raad (is niet duur)

Een lastig issue hoor. Het is alleen de ingenieur die kraait. Rechtsmiddelen kunnen niet meer worden aangewend, besluiten zijn onherroepelijk. Heeft de Raad ten tijde van de procedure verzuimd op te letten of zijn door B&W en Samenwerking eigenstandig procedures omzeild en aanpassingen gedaan? Alsdan is sprake van onrechtmatig handelen. Wie levert daarvan het bewijs? Stel dat de Raad niet heeft geslapen maar gewoon is buitengesloten door B&W dan rest hem niets anders, vanwege zijn rol als controleur (voor- en achteraf) van B&W, te grijpen naar zijn recht op informatie, op het stellen van vragen of zijn recht op onderzoek gebruiken.

Door Tina Rossem op 25-10-2017 15:59:31

Re: Slagkracht van een goede raad (is niet duur)

Frans, even voor de duidelijkheid: ik ben niet lid van een politieke partij, ik doe niet aan partijpolitiek, ik zit niet in de gemeenteraad, laat staan op de stoel van de burgemeester. Dat ik het soms meer eens ben met wat het college doet dan met wat een paar blaaskaken daartegenin te brengen hebben is dus geheel toevallig. Ik heb niet gestemd op een partij die in het college zit.

Terug bij het onderwerp: ik hoop dat er morgen uitgebreid ingegaan wordt op de rol van de gemeenteraad in deze zaak. Vooralsnog denk ik dat het college geen ernstige fouten gemaakt heeft, ik kan vooralsnog niets ontdekken, en dat we hier in Vlaardingen met een stel amateurs te maken hebben die gemeenteraadje spelen

Door Pollie op 25-10-2017 16:00:24

Re: Slagkracht van een goede raad (is niet duur)

Hoi Tina! Ik ben het weer roerend met je eens

Door Pollie op 25-10-2017 16:01:45

Re: Slagkracht van een goede raad (is niet duur)

Hallo Pollie.Ook ik heb geen enkeke relatie met de lokale partijen en politici. Ben wars van bij de waan van de dag regeren.We zitten inderdaad op 1 lijn. Zelfs Frans lijkt op dezelfde lijn te zitten. Dat wordt balanceren op het koord. Ik kan me ook niet voorstellen dat de raad, nota bene als controleur en volksvertegenwoordiger,niet op de hoogte was. Een eventueel onderzoek zou dan moeten worden gedaan naar het eigen handelen of beter het eigen nalaten.

Door Tina Rossem op 25-10-2017 16:19:27

Re: Slagkracht van een goede raad (is niet duur)

Peter,

Even een kleine correctie.
Met het gesprek van van der Voorden waren ook niet alle partijen uitgenodigd, ik gok zelfs maar 5.
Anders waren wij in ieder geval aangeschoven.

Door Frank op 25-10-2017 18:58:09

Re: Slagkracht van een goede raad (is niet duur)

Net gereageerd op een vorig artikel over Mariskwartier en nu alweer een artikel. De nuchtere Vlaardinger heeft hier denk ik geen zin in. Focus op verdere ontwikkeling van de binnenstad, huiswerk aan keuzes wat te doen!

Door Herstructureren en parkergarage benutten op 25-10-2017 20:05:59

Re: Slagkracht van een goede raad (is niet duur)

Pollie, jou nog even complimenteren! Jij kan zo mee doen aan het ‘Groot Dictee der Nederlandse Taal’. Precies 53 seconden had je nodig om de ongeveer 120 woorden met ca. 600 lettertekens van je vriendin Tina te lezen. Nog knapper: binnen diezelfde 53 seconden was je in staat een antwoord van ongeveer 150 woorden met ca. 750 lettertekens te formuleren. Een medaille waard? De twee antwoorden van Tina en Pollie werden met de snelheid van het licht geplaatst. lagen vast klaar op de afdeling communicatie van een eeuwenoud gebouw. Het …….! Juist lezer u heeft het waarschijnlijk goed geraden. Tina gaat het echt niet van je winnen! Haar in zielsverwantschap gestuurde steunbetuiging van 10 woorden en 36 lettertekens duurde ruim een minuut en het nakakelen van Pollie door Tina nam nog meer tijd in beslag. Pollie, winnaar of misschien toch gediskwalificeerd wegens vals spel?

Door Frans Kuil op 25-10-2017 22:13:16

Re: Slagkracht van een goede raad (is niet duur)

Frans, leuk geprobeerd, ga nu weer meten hoe lang ik over deze reactie gedaan heb?

Door Pollie op 25-10-2017 22:17:28

Re: Slagkracht van een goede raad (is niet duur)

Peter,

Even een kleine correctie.
Met het gesprek van van der Voorden waren ook niet alle partijen uitgenodigd, ik gok zelfs maar 5.
Anders waren wij in ieder geval aangeschoven.

Door Frank op 25-10-2017 22:22:07

Re: Slagkracht van een goede raad (is niet duur)

Frans, nogmaals, ik zit NIET op het stadhuis.
Als je me niet gelooft: weet je wat een IP-nummer is? Vraag even bij Peter na vanaf welk IP-nummer wij (Tina en ik) communiceren, en je zult te horen krijgen dat wij eeb verschillend IP-nummer hebben en dat dat een ander nummer is dan van dat van het stadhuis.
Weet je wat toeval is? Toeval is dat ik en Tina ongeveer tegelijk een bericht verstuurd hebben, iets wat wij (jij en ik) ook wel eens gedaan hebben. En het bericht dat ik 53 seconden na Tina verstuurde is geen antwoord op haar bericht

Door Pollie op 25-10-2017 22:25:08

Re: Slagkracht van een goede raad (is niet duur)

Hé Frans (of moet ik Sherlock zeggen), misschien ben ik wel Frank Hogervorst, want het is toch wel heel vreemd dat zijn bericht voor de 2e keer om 22:22 werd verstuurd. Als ik jou was zou ik dit meteen goed gaan uitzoeken, dat kan toch geen toeval zijn!

Door Pollie op 25-10-2017 22:54:27

Re: Slagkracht van een goede raad (is niet duur)

Pollie je lijkt wel bijna overstuur. Voel je nogal aangesproken? Tina zal je vast zo komen troosten. Huil maar niet om de 'grote boze mensen wereld'.

Door Frans Kuil op 25-10-2017 23:27:45

Re: Slagkracht van een goede raad (is niet duur)

Frans, vraag je me nu echt of IK me aangesproken voel? Volgens mij ben jij degene die aandacht vraagt door hier steeds mij en Tina persoonlijk aan te spreken en insinuaties te doen. Je zit nu al tijden hier steeds off topic te jeremiëren en ik ben dat nu zat, vanaf nu negeer ik je gewoon. Je bent gewoon een kleuter met je gedrag hier, niet tot rede vatbaar en je wordt steeds beledigender in je uitlatingen. Niet leuk meer. Doei Frans!

Door Pollie op 25-10-2017 23:40:25

Re: Slagkracht van een goede raad (is niet duur)

Jij maakt van je hart ook geen moordKuil hè Frans? Wat een jammerlijk quasi-wetenschappelijke en pertinent onjuiste onderbouwing voor je stelling dat 1+1=1 is. Inderdaad zullen, gelijk Pollie je die handreiking doet, IP-nummers het tegendeel van je stelling bewijzen. Je lijkt zo boos omdat je geen vat op deze twee vrouwswezens krijgt, ze oncontroleerbaar voor je zijn en niet te traceren. Het zijn dames die buiten je invloedsfeer liggen. Zij, nota bene ook nog vrouwen, doorkuisen jouw alwetendheid en regenteske opvattingen. Dit alles frustreert je zo erg dat je smaadschrift en laster pleegt en onrechtmatige uitlatingen doet. Ik ben er klaar en spreek geen woord "Frans" meer op dit podium.

Door Tina Rossem op 26-10-2017 07:09:25

Re: Slagkracht van een goede raad (is niet duur)

Pollie en Tina: Altijd maar weer gezeur en lange tenen en evenzo verongelijkt reageren. Vanaf juni dit jaar verschuilen jullie je in de cocon van de anonimiteit. In eerste instantie alleen commentaar van Pollie, Daarna in zielsverwantschap met Tina. Zelden een onderbouwd commentaar. Opvallend traden Pollie en Tina oppositiepartijen of opposanten die kritiek gaven op het Vlaardingse politiek beleid provocerend als stoorzender tegemoet. Pesterig, kleinerend of getuigend van betweterigheid. Vaak ook opruiend van aard, irritant en nietszeggend. Te vuur en te zwaard verdedigde zij onderdelen van falend gemeentelijk beleid. Deden zich voor alsof het de buikspreeksters van het college waren. Vinden transparantie van Openbaar Bestuur zelf een groot goed. Hun eigen commentaar slechts verhult in de cocon van de anonimiteit.

Door Frans Kuil op 26-10-2017 12:51:45

Re: Slagkracht van een goede raad (is niet duur)

Pollie en Tina. Jullie hebben je niet gedragen als frisse meiden! Geen ruwe bolsters blanke pit, niet zichtbaar, oprecht en eerlijk. Ik accepteer dat als een gegeven. Vanzelfsprekend voel ik wel het pijnlijke dat jullie, in de cocon van de anonimiteit, mij zo snood en schandelijk tegemoet treden en bejegenen. Wat dat betreft zijn jullie eerloos burger. Jullie infaam gedrag schandvlekt eerder jullie als anonieme individuen dan mijn persoon. Degenen die mij kennen weten wel beter. Mijn leven is een feest! Heeft zoveel meer te bieden!Daarom: ik ga nog even onkruid wieden…… in de tuin. En Pollie…. Kom tot inkeer en ga inderdaad genieten van wat je eerder schreef: “Beste Frans, ik ben ook Vlaardinger, maar niet zo bekend als jij. Vroeger was ik actief in de plaatselijke politiek (heel kort) en de journalistiek (minder kort). Nu geniet ik van een rustige oude dag”. De bel luidt voor de Zegen: Erna zal zeggen; Amen.

Door Frans Kuil op 26-10-2017 12:58:21

Re: Slagkracht van een goede raad (is niet duur)

Nou, ik ben benieuwd hoor! Straks komt het heikele punt aan de orde in de raadzaal. In ieder geval is op 28 april 2015 ingestemd met het het B&W-voorstel voor de aanpassing van de parkeermethodiek in het Mariskwartier, zoals uit dit openbare stuk blijkt: https://vlaardingen.notubiz.nl/document/5809193/1/13_20150428_BW_APO_MET_BESLUIT_Alternatief_parkeermethodiek_Mariskwartier_%28VERSEON_1110228%29

En nu komen sommige gemeenteraadsleden tot de conclusie dat er te weinig parkeerplaatsen zouden zijn ingepland. Blaaskaken zijn het!

Het college heeft niks verkeerd gedaan en de gemeenteraad heeft haar werk niet gedaan, is mijn voorlopige mening in deze

Door Pollie op 26-10-2017 20:53:05

Re: Slagkracht van een goede raad (is niet duur)

Goh. Interpellatie is achter de rug en wat blijkt: de raadsleden lezen de stukken niet en het college wordt daar op aangesproken. Vlaardingse dorpspolitiek in de bocht.

Iets wat ik in ieder geval al een paar weken wist blijkt dus pas sinds gisteren bekend te zijn bij de indieners van het verzoek om de interpellatie. Hoe is dat in godsnaam toch mogelijk? Amateurs zijn het, en ze moeten blijkbaar aan het handje van de wethouder door de stukken geleid worden, want zelf zien ze het belang van sommige besluiten niet. Zucht. Diepe zucht.

Door Pollie op 26-10-2017 22:51:53

Re: Slagkracht van een goede raad (is niet duur)

Dat is dus precies wat ik al vermoedde en daarom terecht naar de onherroepelijkheid van de besluiten verwees . Een onbekwame raad die zich niet inleest, haar taak verzaakt ..ach wat nog meer..wel brutaal om dan met belastinggeld naar het recht van interpellatie te grijpen ...een schijnbeweging ...het recht op onderzoek durft de raad niet in te stellen ..het eigen nalaten zou dan manifest blijken..en nu moet ik in maart 2018 kiezen? Zo waarlijk helpe mij....Wie?

Door Tina Rossem op 26-10-2017 23:31:36

Re: Slagkracht van een goede raad (is niet duur)

Ja, naast die reanimatiecursus voor burgers zou een cursus bestuurskunde voor deze raadsleden heel wel op zijn plaats zijn.

Plaatsvervangende schaamte hier voor Vera Kalf die toegaf de importantie van het B&W-voorstel niet herkend te hebben. Dit zijn dus de mensen die de Vlaardingse burgerij moeten vertegenwoordigen. Wat voeren ze uit daar op die fractiekamertjes, vraag ik me af. In ieder geval ontbreekt de dossierkennis die vroeger wel bij vrijwel elke partij aanwezig was. Zelfs Gerard Schut heb ik wel met met meer kennis van zaken horen oreren. We zijn afgezakt naar een bijeengeraapt zootje dat blind achter de grootste schreeuwlelijk aanloopt en dat is verdorie heel erg!

Nee Peter, een onderzoek zal er niet komen, daar schiet de raad zichzelf mee in de voet.

En Tina, ik denk dat ik volgend jaar maar eens gewoon een blanco stem ga uitbrengen

Door Pollie op 27-10-2017 00:12:59

Re: Slagkracht van een goede raad (is niet duur)

Tsja, hier heb ik weinig meer aan toe te voegen. Dank voor alle reacties.

Door Peter Joore op 27-10-2017 01:21:06

Re: Slagkracht van een goede raad (is niet duur)

ik ben toch zeer benieuwd wat Pollie zijn echte naam is.

Door ron op 31-10-2017 09:50:06

Re: Slagkracht van een goede raad (is niet duur)

Kijk, Kijk iemand herinnert zich Gerard Schut nog. Die had zeker gehakt gemaakt van dit college. Helaas slecht met hem afgelopen. Conclusie van Pollie is correct. Maar ik zou het op prijsstellen als er gewoon een voor- en achternaam onder zijn reacties zou staan.

Door janvanhees op 1-11-2017 17:49:38

Re: Slagkracht van een goede raad (is niet duur)

Veel reageerders op sociale media of anders verschuilen zich achter alter ego's bang om in levende lijve aangesproken te worden over hun geuite meningen. Ik ben het dan ook met 100% eens met Jan van Hees. Kom op mensen en toon je ware gezicht!

Door Dirk Tempelaar op 2-11-2017 13:53:42
Uw commentaar

Naam:
E-mail: (niet zichtbaar)
Titel:
Commentaar:
CAPTCHA Afbeelding
Vul de bovenstaande code hieronder in

Geef commentaar

Terug
Slagkracht van een goede raad (is niet duur)

© De Vlaardinger  |  Inloggen