Zoeken

Vera Kalf (VVD): ‘Gedempt, maar niet verdronken’

Na 12 jaar politiek uitzicht op stadhuis

Bijna twaalf jaar zwierf zij rond tussen pluche, zonder te somberen. Zij stierf van ambitie en Vlaardingen verdiende het allerbeste, soms smaakte de nectar zuur. Zij haatte het dat een debat vaak meer vorm was dan inhoud, als de eerste de beste Miss Politiek. Billen, benen, borsten, en geen brij om te denken. En toen de VVD besloot te verjongen, en toch Kees Rijke, Ineke Bennaars en Frans van Brederoode op de kieslijst zette, haalde zij (met politiek kompaan Nol Kloosterman) met leedwezen de schouders op over zoveel onbenul.

Zij was wethouder onder de vleugels van Leo ten Have (VV2000/LV), die haar pokte en mazelde. Het werd een spoedcursus. Medio 2011 toonde zij zich solidair met de in een politiek haventje verdronken mentor. Veel langer was zij raadslid en (aanvankelijk gedwongen vanwege ziekte van Jacqueline van Es in 2008) fractievoorzitter.

Die “zij” is Vera Kalf. Soms en achter de hand in de wandelgangen besmuikt het protocollenvrouwtje genoemd. Zij hecht aan regels omdat zonder het spel in haar optiek niet (goed) kan worden gespeeld. De vorm van het debat bewees regelmatig haar gelijk. Roddel en achterklap? Het hoort er allemaal bij, aldus de politica die naar eigen zeggen te weinig rattengif in haar DNA heeft en de menselijke maat de straatvechter verdringt.

Politiek is lachen als je kijkt. Een mes in de rug voor wie zich vol vertrouwen omdraait. Politiek is de enige vorm van bestuur waarbij het schip de ratten verlaat. Politiek is vuig en lastig. Daarin schoot ze weleens tekort. Vera Kalf hekelde regelmatig de financiële foute voorstellen die het college deed om er weer eens een Begroting of Voorjaarsnota doorheen te jassen. Alle gelieg en gedraai kon haar humeur niet verpesten. Daar was het allemaal te leuk voor.

Zij heeft in de raad gelachen en iedereen lachte mee. Maar dat is geschiedenis. De teneur is er niet beter op geworden. En nu wéér een ervaren clubje vertrekt (Kees Borsboom, Peter Caljé, Albert Brouwer, Klaas Terpstra, Hans Versluys, Esther Heijndijk en misschien wel Bert van Nieuwenhuizen en Cees Oosterom en Jos van Brenkelen) wordt samen met Vera Kalf en Nol Kloosterman in twee verkiezingsronden (2014, 2018, red.) afscheid genomen van bijna een gehele raad. Ivana Somers en Desirée de Jong kunnen hun borsten natmaken als stamoudsten.

Toen kwam de wijn. Witte voor Vera Kalf en De Vlaardinger dronk een Carlos III. Dinsdagmiddag 28 november 14.17 uur en Café de Waal zit bijna vol. De gasten dronken en aten en spraken. Vera Kalf opteerde voor de hoge tafel aan het raam. Licht en uitzicht. Zo blijf je best op de hoogte. Buiten liepen huisvrouwen in driftige ganzenpas te zeulen met boodschappen. De zon scheen, maar erg warm was het niet.

‘Het is mooi geweest,’ opent zij het gesprek. Maar wie haar een beetje kent weet dat dit einde te vroeg komt. Ze wilde nog een termijn door, jonkies opleiden. Alle liberale verjongingsdrang heeft dit plan doorkruist. Ze wilde de jeugd zeggen waar de schoen kan wringen en wat de valkuilen zijn.

‘Het is geen spel dat je er even in je vrije tijd bijdoet,’ meent ze oprecht. ‘Huiswerk doen, dossierkennis opbouwen, debatten voorbereiden … dat kost tijd. Er zitten er teveel die de raad gebruiken als spaarvarken voor een extra centje. Dat geeft een aantal volmondig toe. Wie? Dat zoek je zelf maar uit.’

Dat ze zonder enige motivatie van het bestuur helemaal niet op de kieslijst staat weet ze haarfijn te duiden. Vera Kalf: ‘Ik zou verreweg de meeste stemmen krijgen bij de VVD. Dan sta je als beoogd opvolger Bart Bikkers toch niet sterk in je Floris van Bommels. Ik zie geen andere kandidaten die mij op dit punt voorbijstreven. Dat hij de interne stemming won met 15-14 zegt niets over alle niet-leden die VVD stemmen.

Verjongen? Goed, dat moet zelfs. Maar niet zo cru als nu. Je smijt in één keer alle ervaring weg. Dat is niet goed. In 2014 kwamen 21 nieuwe raadsleden het pluche bevolken. Je mag stellen dat dit een historisch slechte vier jaar zijn op bestuurlijk vlak. Denk niet dat ik langs de lijn blijf coachen. Die kans is verkeken. Ik ben best gegriefd.

Logisch zou zijn dat ik had geadviseerd over het conceptverkiezingsprogramma of conceptkieslijst. Of de bevindingen van Bart Bikkers toetsen. Daar is geen vraag naar geweest. Tsja, wat wil je dan. Er staat veel oude meuk in het programma. Dingen die al gerealiseerd zijn. Niks nieuws onder de zon.

Even heb ik overwogen om me aan te melden op de kieslijst als lijstduwer. Maar zoals ik al eerder zei leek me dat geen goed plan. Dat zou de geloofwaardigheid van Bart Bikkers onderuithalen.’

En de huidige vertrouwenscrisis met betrekking tot het functioneren van Kees Rijke? ‘Er is iets fundamenteels veranderd. Nee, ik zeg niet wat. Vergelijk het met iemand die zegt nooit te drinken en plots gaat zuipen. Daarom willen we hem per direct afvoeren als steunraadslid. Na maart mag hij doen wat hij wil, niet nu. Hij heeft Nol (Kloosterman, red.) en mij ernstig teleurgesteld.

Vreemd is dat een steunraadslid ontslaan een taak blijkt van de raad. Dan gaat alles publiek over tafel en via Omroep Vlaardingen de ether in. Dat moet Kees ook niet willen. Het is een gekke regel. De raadsvergadering van 20 december zal uitsluitsel geven.’

Ook voor Vera Kalf geen geraniums. De plant is verre van populair. Ze blijft VVD-lid. Sluit huwelijken als Bijzonder Ambtenaar en wil best aanstormend talent begeleiden richting pluche als ervaringscoach.

Dat kompaan Nol Kloosterman onverkiesbaar op plek 10 werd geposteerd doet haar pijn. Ook hij bedankte voor de discutabele eer. De VVD 2.0 noemde het een ere-plek. Nol vond het niks en te ver van een nieuwe periode in de raad. Hij vond het een “zeer onaangename” verrassing. Ook was/is hij boos vanwege de gelijksoortige traktatie die Vera Kalf node onderging.

Gevraagd naar haar grootste minpunt ten aanzien van de lokale politiek is Vera kalf stellig: ‘Ik ben er te laat mee begonnen. Maar ja, eerst de kinderen de deur uit. En als je doelt op mijn functioneren (lacht), dan is dat wel die atletiekbaan van AV Fortuna. Ik werd daarin ook niet echt geholpen door mijn collegegenoten. Er waren andere wegen om dit dossier minder hoofdpijn vol te voltooien. Maar die zag ik niet.

Aan de pluskant heb ik veel inzicht gekregen in het reilen en zeilen van het huishoudboekje van de stad. Bestuursvorming is ook zo’n ding dat je van buitenaf nooit helemaal doorgrondt. Als wethouder is het fijn dat je los van je partij (dualisme, red.) moet en mag werken. De VVD is dan wel je partij, maar toch is het anders. En ik kon ervan genieten als anderen het debat met mij niet aandurfden vanwege mijn dossierkennis. Dan kan ik fel zijn en overtuigend. Ik heb veel geleerd, maar het is zeker geen moedermavo geweest.’

Na maart 2018, als de stemmen zijn geteld, verwacht zij een bestuurlijke verschuiving. ‘Of Vlaardingen moet opnieuw geloven dat alle financiën op orde zijn,’ zegt ze er mild lachend maar vilein achteraan. ‘Maar hierin zou ik best ongelijk willen hebben.’

Ze stipt het achterstallig onderhoud van Vlaardingen aan. Wijst op veiligheid. Zwaait met de vinger als het om Stroomopwaarts gaat en waarschuwt voor de constante stroom statushouders (150 per jaar) die allemaal een plekje moeten krijgen.

Tot slot spreekt zij de hoop uit na maart volgend jaar eindelijk eens de oude belofte in te kunnen lossen met Cees Oosterom samen Gone With the Wind te gaan kijken. Die afspraak staat immers al zo’n zeven jaar.

 


Auteur: Peter Joore (Tekst + Fotografie)
Gepubliceerd: 07-12-2017
Aantal keer bekeken: 952


Reacties

Re: Vera Kalf (VVD): ‘Gedempt, maar niet verdronken’


Lees ik het goed? "Huiswerk doen, dossierkennis opbouwen, debatten voorbereiden "… hoe zit nu toch met dat interpellatiedebat en beweerdelijk achtergehouden informatie over het Mariskwartier? Het is al zo lang stil. dat kost tijd. Het is een beetje grroot ego verhaal. Jongeren zijn niet per definitie onbekwaam en infantiel en verwerken de informatie wellicht sneller en doelmatiger dan aan het pluche klevende ouderen. Een jeugdiger raad zal minder sentiment kennen en meer zakelijk besturen. Voor Vlaardingen lijkt me dat zeker gewenst.

Door Tina Rossem op 8-12-2017 11:42:07

Re: Vera Kalf (VVD): ‘Gedempt, maar niet verdronken’

Wat een bijzonder slecht geschreven en bovenal onwaar stuk. Mevrouw Kalf mag de hand best in eigen boezem steken. Ze kan goed aangeven wat volgens haar schort aan Vlaardingen, maar was blijkbaar in al die jaren niet in staat om hier zelf iets aan te doen. Met de nieuwe kieslijst zonder deze leugenachtige vrouw maakt de VVD in Vlaardingen eindelijk weer kans zaken te verbeteren. Ik kijk uit naar de toekomst

Door Catharina de Boer op 8-12-2017 12:28:42

Re: Vera Kalf (VVD): ‘Gedempt, maar niet verdronken’

Tina, Over ego gesproken! Je bent als (gemeentelijke) 'opnaai vlogger' weer haantje de voorste met je tendentieus commentaar vooringenomen meningen.

Door Prikkenbijter op 8-12-2017 12:42:45

Re: Vera Kalf (VVD): ‘Gedempt, maar niet verdronken’

@Prikkenbijter. En nu graag inhoudelijk commentaar ipv azijn over me te pissen. Ik heb getracht objectief mijn gevoelens en mening weer te geven over hetgeen mevr. Kalf oreert. Dat heet nu democratie en persvrijheid.

Door Tina Rossem op 8-12-2017 13:10:41

Re: Vera Kalf (VVD): ‘Gedempt, maar niet verdronken’

Tina. Wanneer er een is die azijn pist………. (pist met een lange straal) dan ben jij het wel. Sarren is jouw werkwoord. Nog even en dan is er naast een kinderraad ook een jeugdgemeenteraad. Je twijfelt aan je eigen stelling: wellicht sneller en doelmatiger. Jongeren hoeven zeker niet onbekwaam of infantiel te zijn, maar wijsheid en zakelijk besturen komt wel met de kennis opgedaan in een werkzaam leven en door wijsheid met de jaren. Met democratie en persvrijheid heb je mening niets te maken. Met vrijheid van meningsuiting wel! In Nederland mag je namelijk zonder kennis van zaken, ongenuanceerd heel veel roeptoeteren. En van die beroepsdemonstranten en ‘opnaai’ vloggers ben jij er één van.

Door Prikkenbijter op 8-12-2017 15:39:25

Re: Vera Kalf (VVD): ‘Gedempt, maar niet verdronken’

Prikkenbiijter. Ik zet niet aan tot...maar stel enkel vast.Te lang in het pluche kan doen vastroesten en minder geneigd zijn tot vernieuwing en vereenzelviging met het bestaande.In mijn werk veel met jongere bestuurders te maken,ze zijn snel inzetbaar, vernieuwend, pakken zaken heel snel op en doorbreken bestaande culturen zonder afbreuk te doen aan een bestaand stelsel.

Door Tina Rossem op 8-12-2017 16:04:18

Re: Vera Kalf (VVD): ‘Gedempt, maar niet verdronken’

Vergeet te zeggen dat ik geen demonstrant ben en zeker ook niet zonder kennis van zaken ben en zeker niet in het bestuurlijke circuit. Ik ben kritisch, dat zeker maar dat mag niet verward worden met de conclusie die jij eraan verbindt. Jij zet politieke en bestuurlijke wijsheid op één lijn met jarenlange ervaring. Dat bestrijd ik dus.

Door Tina Rossem op 8-12-2017 16:26:35

Re: Vera Kalf (VVD): ‘Gedempt, maar niet verdronken’

Gelukkig valt het allemaal wel mee met de interne strubbelingen bij de VVD, ik had naar aanleiding van wat er de afgelopen weken rond de kieslijst in de media verscheen het idee dat ze elkaar de tent uitvochten daar. Als de volgende fractievoorzitter net zo'n dossiervreter is als Vera dan komt het allemaal gewoon weer op zijn pootjes terecht.

Door Pollie op 8-12-2017 17:37:03

Re: Vera Kalf (VVD): ‘Gedempt, maar niet verdronken’

Oude kaas is vies en jonge kaas is lekker

Door Kaasje op 8-12-2017 22:30:19

Re: Vera Kalf (VVD): ‘Gedempt, maar niet verdronken’

Als we kijken naar de meer ervaren raadsleden (vanaf 2010) dan zijn dat er niet heel veel.. Ivana Somers, Desiree de Jong, Wim van Klink, Raymond van Haren, Albert Don, Jos van Brenkelen, Kees Borsboom en Ingrid Wijker... Waarvan er ongetwijfeld nog een aantal afhaken.. Zorgwekkend...

Door Politiek liefhebber op 9-12-2017 17:52:28

Re: Vera Kalf (VVD): ‘Gedempt, maar niet verdronken’

In ieder geval maakt een vitale lokale democratie weer een kans. Misschien een idee voor de nieuwe leden zich door de griffier te laten voorlichten over het wel en wee of een cursus raadslid bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten verplicht volgen?

Door Tina Rossem op 9-12-2017 19:18:05
Uw commentaar

Naam:
E-mail: (niet zichtbaar)
Titel:
Commentaar:
CAPTCHA Afbeelding
Vul de bovenstaande code hieronder in

Geef commentaar

Terug
Vera Kalf (VVD): ‘Gedempt, maar niet verdronken’

© De Vlaardinger  |  Inloggen