Zoeken

Hoofdpijndossier Mariskwartier


Ir. J. van der Voorden heeft voorafgaande de raadsvergadering van donderdag 26 oktober 5 minuten van zijn inspreekrecht gebruik gemaakt en probeerde onder meer duidelijk te maken dat alle genomen besluiten inzake nieuwbouwproject Mariskwartier feitelijk vallen onder het privaatrecht een dus te allen tijde dienen te worden getoetst aan het publiekrecht.

Dit was een aanvulling op de drie eerdere brieven die hij aan het College van B&W stuurde. Hij probeerde hier gaten probeerde te schieten in de besluitvorming ten aanzien van de nieuwbouw van het Mariskwartier. Hij focuste zich met name op het parkeerbeleid. Het feit dat nieuwe bewoners tegen gereduceerd tarief hun auto dienen te parkeren in parkeergarage Hoogstraat, dat - terwijl dit nooit is voorgesteld aan de huidige centrumbewoners. Hierdoor is sprake van rechtsongelijkheid. Iedere centrumbewoner heeft recht op een parkeervergunning. Er is hier sprake van twee uitzonderingen, die zomaar uit een hoge hoed zijn getoverd.

Zeven oppositiepartijen hadden in het kader van het bezwaar en informatievoorziening van Jan van der Voorden een interpellatiedebat aangevraagd. Klaas Terpstra (PvdA) probeerde hier een stokje voor probeerde te steken. Zijn motie werd met een flinke meerderheid afgewezen.
   Hierdoor steeg de spanning en de verwachting onder de toehoorders, die er eens goed voor gingen zitten. Het debat was aan het einde van de vergadering gepland waardoor enig uithoudingsvermogen van zowel toehoorder als gemeenteraadslid werd verwacht.

Uiteindelijk werd het interpellatiedebat geopend met vragen van Vera Kalf (VVD). Zij was aangewezen als woordvoerder der interpellanten. De vragen hadden onder meer betrekking op de informatie voorziening naar zowel gemeenteraad als bewoners. Nadat wethouder Hans Versluys de vragen laconiek pareerde, werd gevraagd om een kort reces, zodat de 'zeven' konden overleggen. Hierna nam Vera Kalff het woord. Zij zei meer tijd nodig te hebben om de stukken te bestuderen. Kortom, wordt vervolgd.

Intussen ligt het bezwaarschrift van Jan van der Voorden bij de bezwarencommissie en heeft hij een voorziening aangevraagd bij de rechter. Intussen nadert de einddatum van 10 november waarna geen bezwaar meer kan worden gemaakt op de omgevingsvergunning en met met rasse schreden tot realisatie kan komen van de nieuwbouw inclusief het monstrum van een woontoren.

Telraam verkeerd gekalibreerd
Wethouder Hoekstra had ook nog wat uit te leggen. De ondertunneling van het spoor bij de Marathonweg is overschreden met een slordige 1 miljoen (op 40.000 euro na) euro. De post onvoorziene kosten bleek bij de begroting niet geraamd te zijn op de gebruikelijke 10 procent en blijkbaar had Arnoutje het verkeerde telraam gebruikt. Door te late informatievoorziening werd de gemeenteraad voor het blok gezet. Men ging onder protest akkoord met de overschrijding

Cees Olivier
Cees Oosterom werd gevraagd waar de 415.000 euro vandaan kwam die werd opgevoerd voor de financiering van de wijkteams. Dit geld is beschikbaar gekomen door het uitblijven van voldoende aanvragen van huishoudelijke hulp en daardoor een kostenneutrale financiering.

Dat de gemeenteraad niet heeft doorgevraagd en de vragen heeft gesteld:
   1) Hoe komt het dat er blijkbaar te weinig huishoudelijke hulp is aangevraagd, dan wel gehonoreerd?
   2) Is dit geen oneigenlijk gebruik van gelden die bedoeld zijn voor zorg in het kader van de WMO?
is mij een groot raadsel.

 


Auteur: Frank Maarleveld (Tekst)
Gepubliceerd: 27-10-2017
Aantal keer bekeken: 1529


Reacties

Re: Hoofdpijndossier Mariskwartier

Wij hebben een heel zwakke gemeenteraad die niet heeft opgelet welk besluit B&W genomen heeft en niet gecontroleerd heeft of de post 'onvoorzien' door de wethouder wel hoog genoeg was ingeschat. Ik hoop dat dit een goed leermoment voor de raadsleden is geweest en dat ze als den donder een paar cursussen gaan volgen om een eind aan dit amateurisme te kunnen maken

Door Pollie op 27-10-2017 02:52:38

Re: Hoofdpijndossier Mariskwartier

Wat is het belang van die van der Voorden? Ik heb het gevoel dat een soort loer van een man is die, zonder dat hij er enig belang bij heeft, het nodig vindt om dwars te liggen en wil laten zien hoe intelligent hij wel niet is.

Door Reinier op 27-10-2017 06:21:06

Re: Hoofdpijndossier Mariskwartier

Van der Voorden zal 'belanghebbende' moeten zijn, hij zal daar moeten wonen, anders heeft het geen zin om te ageren tegen de bouw

Door Pollie op 27-10-2017 07:18:58

Re: Hoofdpijndossier Mariskwartier

Haha, de ingenieur zie de bui al hangen dat hij geen belanghebbende is bij het besluit dat beheerst wordt door het publiekrecht en dat hij niet ontvankelijk wordt verklaard en de besluiten dus in stand worden gelaten. Daarom maar naar het privaatrecht gegrepen. Wat een onzin. Dat privaatrecht is er om verkeer tussen burgers te regelen, het publiekrecht regelt rechtsverhoudingen tussen overheid en burger. Het privaatrecht kan louter het besluit materieel toetsen. Wat een omtrekkende bewegingen om je gelijk te halen en te willen krijgen.

Door Tina Rossem op 27-10-2017 07:37:34

Re: Hoofdpijndossier Mariskwartier

De ingenieur wil de besluiten toetesen aan het privaatrecht maar doet een beroep op het gelijkheidsbeginsel. Laat dat beginsel nu bestuursrechtelijke werking hebben en dus een publiektechtelijk beginsel te zijn. En mocht de ingenieur volharden in zijn privaatrechtrechtelijke opvatting, dan is zijn bezwaar zinledig want ook dat bezwaar is publiekrechtelijk van aard. Niet alleen de raad heeft wat laten vallen, de ingenieur lijkt ook het spoor bijster.

Door Tina Rossem op 27-10-2017 07:56:56

Re: Hoofdpijndossier Mariskwartier

Er is een andere ingenieur geweest, die dertig jaar de aanleg van de A4 heeft tegengehouden. Betweters dus

Door Volger op 27-10-2017 10:20:26

Re: Hoofdpijndossier Mariskwartier

Er stond een fout in de tekst m.b.t. privaatrecht versus publiekrecht. Is nu aangepast.

Door frank maarleveld op 27-10-2017 11:42:35

Re: Hoofdpijndossier Mariskwartier

@Frank. Dank voor aanpassing. Ik vond het al zon merkwaardige draai die de ingenieur eraan gaf. Waarom bekruipt met toch het gevoel dat de raad nu hij zelf klaarblijkelijk het besluit niet meer kan bestrijden, onder pseudoniem de ingenieur naar voren schuift als pion om de schaakmatte positie van de raad vlot te trekken?

Door Tina Rossem op 27-10-2017 12:37:59

Re: Hoofdpijndossier Mariskwartier

@Volger: de A4 is juist door belanghebbenden al die tijd tegen gehouden. Bovendien had dat protest een breed maatschappelijk draagvlak, in tegenstelling tot de bouw van het Mariskwartier, die vrijwel iedereen zsm afgerond wil zien

Door Pollie op 27-10-2017 13:01:30

Re: Hoofdpijndossier Mariskwartier

Ik heb het via de TV gevolgd. Het poppenkast spelletje met handje boven het hoofd houden. Ach een overschrijding van een paar honderd duizend euro beetje tegenslag... ja uuuh ondergrond? onvoorziene uitgaven hebben we vroeger op school nooit gehad.... Nou goed we keuren het goed maar wel opletten hoor de volgende keer hoor... Dat noemt zich vertegenwoordigers! Ze moeten zich diep schamen. Een leermoment laat me niet lachen! En toen kwam KLasie Terpstra het
bijdehandje van de kleuterklas met zijn motie die zijn vriendje Versluijs PVDA een handje boven het hoofd te houden. Wat is het belang van deze ing moet dat dan? Jullie moeten blij zijn dat deze oprechte eerlijke capabele mensen bestaan.Mijn petje af voor deze man die daar even komt spreken voor die amateurs. Met het niveau van de vlaardingse gemeenteraad is het triest gesteld.

Door Pim op 27-10-2017 15:58:21

Re: Hoofdpijndossier Mariskwartier

@Pim.Wil de ingenieur het besluit juridisch aanvechten dan bepaalt de wet dat hij rechtstreeks in zijn belang moet zijn getroffen.Dat staat los van zijn geslaagde poging om het pijnpunt in dit dossier feilloos bloot te leggen: inderdaad een klungelige,onbekwame,niet betrokken raad die nalaat te doen waarvoor hij gekozen is door de lokale bevolking.

Door Tina Rossem op 27-10-2017 16:42:34

Re: Hoofdpijndossier Mariskwartier

http://www.vlaardingen24.nl/nieuws/nieuws/Geen-parkeervergunning-voor-bewoners-nieuwbouw/9832

Door frank maarleveld op 28-10-2017 17:42:02

Re: Hoofdpijndossier Mariskwartier

https://vlaardingen.vvd.nl/nieuws/24737/interpellatiedebat-mariskwartier

Door frank maarleveld op 29-10-2017 09:22:44

Re: Hoofdpijndossier Mariskwartier

http://www.vlaardingen24.nl/nieuws/politiek/Debat-Mariskwartier--oppositie-haalt-(voorlopig)-bakzeil/19193

Door Pollie op 29-10-2017 16:33:30

Re: Hoofdpijndossier Mariskwartier

maandag wordt de zaak behandeld bij de bestuursrechter. Ben benieuwd.

Door frank maarleveld op 1-11-2017 05:18:54

Re: Hoofdpijndossier Mariskwartier

@Frank. Dan gaat het om een voorlopige voorziening maar nog niet om een bodemprocedure. De rechter zal eerst oordelen of de zaak zich leent voor een voorlopige voorziening en dus het spoedeisend karakter. Bovendien zal hij vaststellen of de ingenieur ontvankelijk is en inderdaad belanghebbende is bij het door hem bestreden besluit. Ook ik ben benieuwd.

Door Tina Rossem op 1-11-2017 13:53:25

Re: Hoofdpijndossier Mariskwartier

https://www.ad.nl/rotterdam/ongelijke-strijd-om-mariskwartier~ae30f1a4/

Door frank maarleveld op 7-11-2017 10:37:46

Re: Hoofdpijndossier Mariskwartier

...en de voorzieningenrechter heeft inmiddels deze week geoordeeld dat de ingenieur inderdaad geen belanghebbende is. Kortom de rechter neemt de zaak niet in behandeling., Werd in deze ‘draad’ er niet reeds op gewezen dat bij de ingenieur een rechtstreeks belang ontbreekt ? Was dat voorzienigheid of voorspelbaarheid? Zonde van de door de ingenieur betaalde griffierechten van een paar honderd euro.

Door Tina Rossem op 18-11-2017 21:08:42

Re: Hoofdpijndossier Mariskwartier

Alleen maar verliezers in deze zaak en we zullen nu ook nooit weten wat de bestuursrechter van de gang van zaken gevonden zou hebben. Lichtpuntje is dat de bouw nu gewoon door kan gaan

Door Pollie op 19-11-2017 15:59:30

Re: Hoofdpijndossier Mariskwartier

...de uitspraak is 1 ding maar ik wacht nog steeds op de uitkomst van het bestuderen van het dossier door de raad, althans of een mea maxima culpa volgt omdat hij niet alert is geweest op de door het college verstrekte informatie ....

Door Tina Rossem op 19-11-2017 16:48:39

Re: Hoofdpijndossier Mariskwartier

Ja, ik ben ook benieuwd wat er van al die verontwaardiging van Vera Kalf overgebleven is. Als ze echt kloten zou hebben zou ze met een verontschuldiging richting het college moeten komen, maar ik denk dat we hier gewoon niets meer over horen. Want de meeste partijen in de raad zijn opportunistische populisten die vlaggen in de raadzaal belangrijker vinden dan gedreven politiek bedrijven. Met veel bombarie (zie de ophef op https://vlaardingen.vvd.nl) je eigen onvermogen tentoonspreiden, daar zijn vooral de plaatselijke VVD en ONS.Vlaardingen erg goed in gebleken

Door Pollie op 19-11-2017 17:08:13

Re: Hoofdpijndossier Mariskwartier

De lange stilte is opmerkelijk en ook niet chic als je als raad zoveel kabaal hebt gemaakt. Daarmee zet je je politieke geloofwaardigheid op het spel. Politiek is meer dan roepen en jezelf etaleren maar betekent ook dat je verantwoording moet afleggen in plaats van weer nieuwe populistische one-liners deponeren.

Door Tina Rossem op 20-11-2017 09:59:04
Uw commentaar

Naam:
E-mail: (niet zichtbaar)
Titel:
Commentaar:
CAPTCHA Afbeelding
Vul de bovenstaande code hieronder in

Geef commentaar

Terug
Hoofdpijndossier Mariskwartier

© De Vlaardinger  |  Inloggen