Zoeken

Beter 1 ONS.Vlaardingen dan 10 kilo lucht

Frans Hoogendijk: ‘Vol verwachting klopt ONS hart’

Op straat en in de internationale literatuur moet de politiek het vaak ontgelden. Van Herman Brusselmans en Sjöwall & Wahlöö tot Jan Cremer; allemaal hebben ze wel iets tegen deze kwetsbare variant van besturen. Toch zijn er almaar kandidaten die zich om de vier jaar beschikbaar stellen voor een functie als menselijke kop van Jut, als raadslid met kans op wethouderschap.

Een kleurrijke groep mensen die met wisselende motivatie bereid is daarvoor in het strijdperk, de politieke arena, te treden. Een Odyssee die wekelijks zeker twintig uur vergt om, bij ieder onderwerp, goed beslagen ten ijs te komen. Politiek is niet louter het heden. Gedegen dossierkennis is van groot belang wil je niet door het bestuurlijke ijs zakken. Ieder heden bezit een verleden: de voorgeschiedenis.

ONS.Vlaardingen en dus ook Frans Hoogendijk kende een enerverende start. Zo mocht de partij in drie jaar tijd al drie burgemeesters (Bas Eenhoorn, Bert Blase en Annemiek Jetten) de hand schudden en draaide het enige tijd op twee ‘poten’ omdat raadslid Marion de Groot haar politieke en organisatorische capaciteiten én die van haar gezondheid schromelijk overschat.

Frans Hoogendijk: ‘Hoewel we voor een nieuwkomer veel stemmen hadden, waren we niet aan de coalitie toe. Je kunt een partij ook in het té diepe gooien en dan is de enige optie verzuipen. We hebben twee pro-forma gesprekken gevoerd tijdens de collegevorming. Dat op zich was erg leerzaam en aardig bovendien.’

We zitten in Café Stam. Buiten regent het. Frans Hoogendijk oogt niet als de bonkige judoka die hij jaren is geweest. Zijn tweede leven, als bestuurder in diverse maatschappelijke geledingen, heeft hem echter slank gehouden. Een kopje thee en een Ice T vormen het nuchter decor, door barman Patrick opgediend.

De mentaliteit van judo is hem bijgebleven. Politiek en (straat)vechten verschillen in de praktijk niet gek veel van elkaar. Die twee sluiten vrijwel naadloos op elkaar aan. Al prefereert hij het gefundeerde woord boven de ongecoördineerde daad. De sfeer in de raad heeft hem negatief verbaasd. ‘Ik ben van de discussie. Debatteer graag zodat alle invalshoeken aan bod komen. Het gaat immers om het welzijn van je stad. Nu gaat er veel nodeloos mis.’

Hij is een man van ramen en deuren open. ‘Anders mis je de stad. Beleef je niks. Ook als ambtenaar moet je de straat op. Is dat ooit gebeurd? Op het stadhuis is de mores die van stil zitten en vooral niet te veel bewegen. Dat is niet goed. Ambtenaren zijn er immers op kosten van de gemeenschap. Politiek en de bewoners moeten mengen; dat heet een symbiose.’

Zoals gezegd waren zijn jonge jaren doorspekt met judo. Eerst op de mat, later aan de bestuurstafel. De politieke interesse is van veel later datum. ‘Nadat ik mijn zaak heb verkocht was er pas tijd om 100% aan politiek te doen. Het is geen spelletje en verdient alle aandacht. Ik ben er inmiddels achter dat er meer kennis bij de inwoners ligt dan op het stadhuis. En niet enkel omdat ze met meer zijn. We zijn bezig met informatie inwinnen over de overkapping van de Marathonweg. Dat doen we niet zelf, maar consulteren mensen die er professioneel verstand van hebben. Bij ieder plan wat je hebt benoem je eerst de problemen. Dat lijkt vrij uniek binnen Vlaardingen. Want als je eens optelt wat er allemaal fout is gegaan. Meest fouten die door ambtelijke lethargie konden en mochten door etteren tot de wond begon te stinken. Daaraan danken we de wankele schatkist van vandaag.’

Hij wrijft op zijn kenmerkende manier over het kalende hoofd. Een verlaatte regendruppel moet nu toch echt het veld ruimen. Dan: ‘Ron Boers, die ik nog kende van de VVD, heb ik als eerste benaderd om lid te worden van ONS.Vlaardingen. Hij riep direct: “Geweldig!” Dat enthousiasme is er nog steeds. Ron is een echte soldaat: een campagneman. Is meer buiten dan binnen. Loopt deuren plat bij inwoners en winkeliers. Hij deed direct mee.

We maken ons druk om de stad. Dat moge duidelijk zijn. We zijn, in tegenstelling tot andere partijen, altijd in de stad actief. Niet alleen de laatste twee kwartalen voor de gemeenteraadsverkiezingen. De ene keer zijn we in de Westwijk, dan weer duiken we in Holy of de Oostwijk op. We hebben inmiddels een zwartboek zo dik dat het grote Boek van de Sint hierbij vergeleken een schriftje is.

Wij opteren voor een serieuze klachtenaanpak. Maar niet zelden stoot je de neus binnen de politiek. Dat heeft met haantjesgedrag te maken binnen partijen. Die kunnen of willen een goed idee niet omarmen. Erover meepraten en het ondersteunen. Kijk, onze plannen zijn niet perfect, maar met zijn allen kunnen we de scherpe randjes ervan slijpen en een werkbaar model neerzetten. Nu heerst veelal de onwil. Die houding tref je trouwens ook binnen het college. We hebben Cees Oosterom gepolst met betrekking tot een sociale aanpak van de wijken. De problemen rijzen daar de pan uit. We opperden interventieteams, maar die vond de wethouder triviaal. We stelden voor, waar het geld vandaan moest komen. Helaas nul reactie.

Veiligheid in Vlaardingen is een ramp. Wij bijten ons daar al drie jaar als een terriër in vast. Mensen voelen zich onveilig. Daar moet je iets aan doen. Een aantal van die factoren zijn bekend. Helaas, ook hier helaas. We wilden de Lichtblauwe Brigade breder en in de donkere uren inzetten … Vijf man extra aanstellen bij Handhaving & Toezicht. De politie schiet ook vaak tekort. Daarom die uitbreiding als daar de juiste middelen ontbreken. Het college maakt er een sport van nietszeggende antwoorden te reproduceren. Ik wijs in deze speciaal naar het CDA.

Het is geen verrassing als ik zeg dat de gemeenteschuld van Vlaardingen hoog is ten opzichte van andere steden. Die schoot me zomaar te binnen.’ Hij grijnst, maar zonder olijke twinkeling in de ogen.

Als de afgelopen Voorjaarsnota ter tafel komt gaat Frans Hoogendijk eens goed recht zitten. Daar lijkt een viagra pil aan te pas gekomen. ‘We hebben gezegd dat de integratie is mislukt. Klaas Terpstra antwoordde: “Dat de manier waarop mensen worden weggezet een schande was, zoals dat in de Vlaardingse raad gebeurde.” Hierop antwoordden we dat hij er geen snars van begrepen had. Als wij namelijk stellen dat de integratie mislukt is, is dit een aanklacht tegen zittende bestuurders. Die hebben immers leidinggegeven aan de integratie; niet aan de binnen gekomen statushouders.” Klaas is een slechte leerling uit het demoniseer klasje van Melkert.”

   Hierop vroegen we voorbeelden van geslaagde operaties. Kon hij niet. We stelden dat aan een vluchteling moest worden uitgelegd wat integratie inhoudt. En dat er een eigen Vlaardings integratieplan moet komen. Daarop kwam de emmer met racismeshit weer eens over ons heen. Het ultieme nietszeggende verdedigingsmiddel van sociaal Vlaardingen.

Dat Marion de zetel in haar eigen politieke huiskamertje heeft gezet verwijt ik mezelf. Heb haar te weinig doorgezaagd bij de intakegesprekken. Snel na haar installatie voelde zij zich miskend, de mond te veel gesnoerd. We hebben haar veel geholpen. Kennelijk niet genoeg. Jammer, ze is nu eenmaal fysiek en mentaal niet in staat politiek te bedrijven. Daarvoor betalen we nu de tol. Op de achtergrond staat Erwin Bierling klaar om in te vallen. Hij heeft tijdens de Voorjaarsnota zijn visitekaartje af kunnen geven en is (op de achtergrond) belangrijk voor de partij.

Nu is de tijd van het intensief campagnevoeren aangebroken. Andere partijen kruipen onder hun steen vandaan. De vierjaarlijkse strijd barst straks weer in volle hevigheid los. Op de kieslijst staan vijftien namen. Hiervan is vijf vrouw. Al moet je met die kwalificatie tegenwoordig oppassen met alle genderdiscussies. Met die lijst zijn we trouwens vanaf het begin bezig geweest. Naast die club zijn er nog meer mensen op de achtergrond actief. Noem ze onze huiswerkmakers. Ik ben benieuwd hoeveel zetels we in maart uit het vuur weten te slepen. In vier maanden hebben we er in 2014 drie gerealiseerd. Ik zou graag gaan voor de verdubbeling. Op 21 maart om 24.00 uur zullen we het weten waar alle inspanningen toe hebben geleid.’

Een doorn in zijn oog is de lage opkomst tijdens de verkiezingen. ‘Die zal de politiek aan zichzelf te wijten hebben, percentages van minder dan 50% zijn heel gewoon. Dat is toch verschrikkelijk. Dat moet veel meer zijn. En Vlaardingen is gewaarschuwd. We hebben een prima lijst en hoe het college er dan uit gaat zien, hangt van het verkiezingsresultaat af. Als het nodig is levert ONS.Vlaardingen wethouder.’

Dat het spannend wordt 21 maart 2018 lijkt als altijd geen twijfelaar. ONS.Vlaardingen is bezig een vrolijk witboek te smeden met allerlei frivoliteiten in alle wijken van de stad. Benieuwd?

ONS.Vlaardingen maakt sinds 2014 deel van de lokale politiek en de gemeenteraad met drie zetels. Als in die tijd de methodiek gebruikt zou zijn, zoals straks in 2018 gehanteerd, dan zou ONS.Vlaardingen met vier zetels in de raad zijn gekomen.
   Fractievoorzitter Frans Hoogendijk kreeg 1.785 stemmen.
   Dat is meer dan de lijstrekkers Desirée de Jong (AOV), Albert Brouwer (SBV), Esther Heindijk-van der Veer (CU/SGP), Peter Caljé (D66), Kees Borsboom (GL), Cees Oosterom (CDA), Vera Kalf-Müller (VVD) en Hans Versluijs (PvdA) en de overboord gekieperden Hans den Breems (Trots) en Wilco van Dorp (Lokaal Vlaardingen).
   Maar beduidend minder dan Arnout Hoekstra (SP) en Ivana Somers-Gardenier (VV2000/LV).

ONS.Vlaardingen behaalde in 2014 2.579 stemmen. Uitgaande van de gegevens van het CBS, waarbij de gemiddelde vrouw 70 kilo weegt en de man 84 kilo. De verhouding man/vrouw is 1,04. Dat wil zeggen dat 1.341 mannen en 1.238 vrouwen de partij de kans wilden geven mee te ‘regeren’.

Vermenigvuldigen we 1.341 x 80 = 107.290 kilo. Doen we hetzelfde met de vrouwen dan komen we op 1.238 x 70 = 86.660 kilo. Dit tezamen levert de somma van 193.950 kilo, oftewel 1.939.500 ONS Vlaardingers die de partij hebben gestemd.

Kortom: ONS is het vleesgeworden equivalent van een kleine 200.000 kilo stadgenoot en legt aldus aardig wat meer gewicht in de schaal dan de naam op het eerste gezicht doet vermoeden.


 


Auteur: Peter Joore (Tekst), Esther Hulspas (Fotografie)
Gepubliceerd: 17-10-2017
Aantal keer bekeken: 842


Reacties

Re: Beter 1 ONS.Vlaardingen dan 10 kilo lucht

Best een aardige partij maar zelfs met maar 3 zetels houden ze niet alle kikkers in de kruiwagen. Verder valt het mij op dat zij feitelijk weinig bereikt hebben en dat zij voornamelijk de publiciteit gezocht hebben middels artikel 36 vragen.. wat ook weer door de vlaardinger betaald moet worden.. mijn stem krijgen ze in ieder geval niet meer.. die gaan dit keer weer naar Leefbaar Vlaardingen net als in 2010

Door Een doorsnee Vlaardinger op 17-10-2017 11:49:16

Re: Beter 1 ONS.Vlaardingen dan 10 kilo lucht

Beste doorsnee Vlaardinger. Deden al die doorsnee Vlaardingers maar net als U: heel bewust en gemotiveerd een keuze maken.

Door Frans Kuil op 17-10-2017 12:13:13

Re: Beter 1 ONS.Vlaardingen dan 10 kilo lucht

Voorheen was het de SP die grossierde in Artikel 36-vragen. Kijk eens waar die de partij lokaal hebben gebracht.

Door Peter Joore op 17-10-2017 14:06:40

Re: Beter 1 ONS.Vlaardingen dan 10 kilo lucht

Beste Frans, bedankt voor uw compliment.
En Peter, sinds zij in 2011 in het college kwamen (met 3 zetels) hebben ze amper nog artikel 36 vragen meer gesteld. Toch gingen ze van 3 naar 5 zetels. Dat heeft niets te maken met artikel 36 vragen maar alles met de landelijke trend. Volgende keer weer naar 3 ivm de landelijke situatie, let op mijn woorden!

Door Een doorsnee Vlaardinger op 17-10-2017 18:58:05

Re: Beter 1 ONS.Vlaardingen dan 10 kilo lucht

Beste doorsnee.Vlaardinger, kun je me eens vertellen wat Leefbaaf dan heeft bereikt? Vier jaar lang helemaal niks anders gedaan dan met 5 man op de handen zitten... Ownee en mevrouw Somers heeft veel raadsvergaderingen de boel gefrustreerd en met haar vinger lopen wijzen. De andere 4 raadsleden die ken ik niet op Arne na die ik ken omdat hij alle feestje afloopt en ruzies maakr!

Door FK op 17-10-2017 23:47:34

Re: Beter 1 ONS.Vlaardingen dan 10 kilo lucht

De gemeenteschuld van Vlaardingen is hoog ten opzichte van andere steden, zegt Hoogendijk. Dan voeg ik er aan toe dat die schuld dan weer laag is ten opzichte van weer andere steden.
Dit soort opmerkingen slaan toch nergens op. Harde cijfers wil ik zien!

Door Pollie op 18-10-2017 15:26:06

Re: Beter 1 ONS.Vlaardingen dan 10 kilo lucht

Waarop is het vooroordeel dat ambtenaren onnozel zouden zijn en geen weet van de lokale maatschappij om hen heen zouden hebben, gebaseerd? Ik lees geen bewijs van die stelling. Wat zou bovendien de meerwaarde ervan zijn? In ieder geval zijn de 'ONS-wijk-trektochten" zonder vruchtbaar resultaat gebleven. Beetje moe van dei gepretendeerde bestuurders die schoppen, provoceren en roepen zonder dat ook maar enig bewijs van een stelling wordt gestaafd of resultaat van eigen inspanning kan worden benoemd.

Door Tina Rossem op 19-10-2017 08:24:06

Re: Beter 1 ONS.Vlaardingen dan 10 kilo lucht

@Peter Joore : Volgende keer 'Advertorial' aan het begin vermelden :D Één stuk reclame voor hun Vlaardingen ;) Bijzondere uithaal naar de Vlaardingse ambtenaren en het CDA. Ze hebben twee zetels en willen naar zes. Kijken of het nu lukt capabelen kanidaten op de lijst te zetten.

Door Een Vlaardinger op 20-10-2017 01:19:55

Re: Beter 1 ONS.Vlaardingen dan 10 kilo lucht

Pollie en Tina: Altijd maar weer gezeur en lange tenen en evenzo verongelijkt reageren. Vanuit de cocon van de anonimiteit spelen zij een smerig spelletje. Houden er pesterige treitermanieren op na. Treden opposanten die kritiek uiten op het Vlaardingse politiek beleid, alsmaar provocerend tegemoet. Kenmerkend daarbij is dat zij zich gedragen alsof het lijkt dat ze buikspreeksters van het college zijn. Te vuur en te zwaard verdedigen zij falend gemeentelijk beleid. Pollie en Tina; geven op nagenoeg elk onderwerp commentaar: irritant en nietszeggend. Geen wonder dat jullie moe worden van jezelf.

Door Frans Kuil op 20-10-2017 15:40:39
Uw commentaar

Naam:
E-mail: (niet zichtbaar)
Titel:
Commentaar:
CAPTCHA Afbeelding
Vul de bovenstaande code hieronder in

Geef commentaar

Terug
Beter 1 ONS.Vlaardingen dan 10 kilo lucht

© De Vlaardinger  |  Inloggen