Zoeken

Gemeente wil geen gegevens LBB geven

ONS.Vlaardingen dient WOB-verzoek in

Vlaardingen - De fractie van ONS.Vlaardingen maakt gebruik van de Wet Openbaarheid Bestuur, om achter de jaarverslagen van de LichtBlauwe Brigade (LBB) te komen. De fractie heeft tot drie keer toe vergeefs bij het college om de informatie gevraagd.

"Óf het college legt geen verslag van het werk van de LBB, tegenwoordig Toezicht & Handhaving, óf wil die informatie niet geven", zegt Ron Boers. "Ik weet niet wat ik een groter schandaal vind. Maar daarom maakt onze partij nu dus gebruik van een WOB-procedure."

Uitbreiding
ONS.Vlaardingen maakt zich al bijna vier jaar hard voor veiligheid in Vlaardingen. De fractie heeft herhaaldelijk, maar tevergeefs, gepleit voor sterke uitbreiding van het team Toezicht & Handhaving, en ook de burgemeester gevraagd de toezichthouders 's nachts in te zetten.

Beu
"Ik ben het slappe gedoe rond Handhaving meer dan beu", zegt Boers. "Daarom heb ik de jaarverslagen over 2015 en 2016 opgevraagd, in de hoop precies te kunnen zien hoeveel tijd en mankracht ze in welke wijken en op welke thema's inzetten. En natuurlijk ook wat het effect van hun werk is, en hoeveel bekeuringen op welke gebieden zijn uitgeschreven."

Recht
Het college wil de informatie dus niet vrijgeven. "Maar het gaat hier wel om de inzet van veel belastinggeld dat door de inwoners van onze stad wordt opgebracht", stelt het raadslid van ONS.Vlaardingen. "In alle wijken klagen mensen al jaren steen en been over veiligheid en leefbaarheid, en het gebrekkige optreden van Toezicht & Handhaving. Dan hebben die mensen dus recht op informatie over de dienst. Dat die niet wordt vrijgegeven geeft ernstig te denken", aldus ONS.Vlaardingen.

***

Geacht college van burgemeester en wethouders,

De fractie van ONS.Vlaardingen doet vandaag door dit schrijven een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB). Dit verzoek is vandaag ook door ondergetekende persoonlijk en in papieren vorm overhandigd bij de balie van het gemeentehuis.

De bestuurlijke aangelegenheid waarover wij informatie willen, betreft de jaarverslagen (of andere documenten van welke aard of techniek dan ook, waarin de gevraagde info is vervat (zie 2.) van de LichtBlauwe Brigade (LBB)/de Dienst Toezicht & Handhaving, over de jaren 2015 en 2016, en - wanneer al beschikbaar - over de eerste zes maanden van 2017.

De informatie waarnaar wij vragen, bevat concreet de volgende gegevens:

  • Hoeveel medewerkers van de dienst LBB/T&H zijn op welke dagen en welke uren ingezet in welke wijken en/of winkelgebieden en/of industrieterreinen?
  • Wat waren daarbij de prioriteiten waarnaar hun aandacht moest uitgaan?
  • Hoeveel uren zijn ingezet op welke thema's (zoals overlast hangjongeren, verkeerd aangeboden huisvuil, inbraakpreventie, hondenpoep, fietsers en brommers op de stoep, controle bedrijven en/of bedrijfsterreinen, enz.)?
  • Wat is het concrete effect geweest van de inzet van de medewerkers? Bijvoorbeeld: hoeveel bekeuringen zijn uitgeschreven op welk van de hiervoor genoemde thema's, hoe waren die boetes per afzonderlijke overtreding, wat is per thema de totaalopbrengst van de boetes over de jaren 2015 en 2016?
  • Hoe vaak is er specifiek opgetreden op het thema van overlastgevende jongeren(groepen)? Hoe vaak is om id gevraagd? Hoe vaak zijn jongeren in welk gebied/straat/winkelgebied aangesproken op hun overlastgevende gedrag? Hoe vaak zijn jongeren gecontroleerd op eventuele overtreding van straat- en/of gebiedsverboden? Hoeveel bekeuringen zijn ook op dit gebied uitgedeeld, en wat waren de financiële opbrengsten daarvan?
  • Hoeveel bekeuringen zijn over de twee genoemde jaren uitgeschreven voor fout parkeren? Wat waren de opbrengsten op dit thema? Hoe vaak is bezwaar aangetekend tegen parkeerboetes? Hoeveel van deze bezwaren zijn gehonoreerd?

Zoals in de Wet Openbaar Bestuur is vermeld, verwachten wij de gevraagde gegevens binnen vier weken te ontvangen. Echter, ervan uitgaande dat de gegevens gewoon voorhanden zijn, gaan wij uit van ontvangst binnen 24 uur.

 


Auteur: ONS.Vlaardingen (Tekst)
Gepubliceerd: 18-09-2017
Aantal keer bekeken: 502


Reacties

Re: Gemeente wil geen gegevens LBB geven

Helemaal mee eens !

Door Fred op 18-9-2017 14:28:29

Re: Gemeente wil geen gegevens LBB geven

Daar is het college goed in!! Dingen "onder de pet" houden.

Door Michiel de Ruyter. op 18-9-2017 14:38:16

Re: Gemeente wil geen gegevens LBB geven

Ben eigenlijk ook wel heel nieuwsgierig, aangezien bewoners in de Westwijk nu niet echt de indruk hebben, dat er aan bepaalde problemen echt iets concreets gedaan wordt.

Door Rob op 18-9-2017 14:54:23

Re: Gemeente wil geen gegevens LBB geven

Frappant dat ONS zekf wettelijke beslistermijnen inkort tot 24 uur.Lis daarvan: dit betreft niet 1Wob-verzoek maar talloze. Mede daardoor en vanwege de gebrekkige formulering kan ik de partij verzekeren dat het antwoord op veel verzoeken zal zijn dat de gevraagde overzichten niet bestaan. Beetje naïef maar ook dom om de vragen niet beter te formuleren en in te kaderen,

Door Tina Rossem op 18-9-2017 15:21:05

Re: Gemeente wil geen gegevens LBB geven

Zo, dat zijn weer grote woorden van meneer Boers. Riekt weer een beetje naar de gebruikelijke overdrijving

Door Pollie op 18-9-2017 15:37:13

Re: Gemeente wil geen gegevens LBB geven

De toonzetting van dhr Boers is fors en tegelijkertijd suggestief. Ik vraag me of hij het publieke belang wil dienen met zijn verzoek of dat louter om eigen belang gaat. Overigens bepaalt niet hij of het College wat openbaar gemaakt kan worden maar de Wet openbaarheid van bestuur zelf. Daarin zijn uitputtend en limitatief de weigeringsgronden opgenomen

Door Tina Rossem op 18-9-2017 17:01:58

Re: Gemeente wil geen gegevens LBB geven

Wie tegen openbaarheid van deze gegevens is, is zelf niet te vertrouwen.De Vlaardingse politieke partijen moeten het hierover toch eens zijn!

Door Hendrikus op 19-9-2017 13:31:10

Re: Gemeente wil geen gegevens LBB geven

Hendrikus, ga er niet blind van uit dat wat ONS.Vlaardingen hier zegt het complete verhaal is. Er staat bijvoorbeeld niet bij wanneer ze om deze gegevens gevraagd hebben. Ik weet dat ze dat afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering gedaan hebben, maar ze zeggen dat ze drie keer om deze gegevens gevraagd hebben en er wordt geen enkele datum genoemd waarop dat gebeurd zou zijn.
Dus om nu meteen de conclusie te trekken dat deze gegevens achtergehouden worden is wat mij betreft een beetje kort door de bocht

Door Pollie op 19-9-2017 14:23:31

Re: Gemeente wil geen gegevens LBB geven

Hendrikus, het gaat er niet om wie er op tegen is of niet maar of de wet het toelaat de gegevens -indien en voor zover aanwezig- openbaar te maken. Met Pollie eens dat ONS op geen enkele manier, niet in de tijd noch inhoudelijk, de gepretendeerde eerdere verzoeken
concretiseert. Een verzoek om informatie is kwalitatief ook iets anders dan een Wob verzoek en verdient ook een andere
behandeling. Het verzoek zoals nu gedaan, oogt sowieso niet
professioneel,verzuipt in vragen en ontbeert dwarsverbanden.

Door Tina Rossem op 19-9-2017 14:55:54

Re: Gemeente wil geen gegevens LBB geven

Was te verwachten dat ze gegevens niet geven er is daar zoveel mis bij de LBB. Jullie weten ook waar LBB voorstaat iets wat ze veel nuttige Lekker Bruin Bakkie. En als het kan nog er een appelpunt met slagroom erbij.

Door Ria op 3-10-2017 21:25:48

Re: Gemeente wil geen gegevens LBB geven

Ik voel ineens aankomen dat ONS.Vlaardingen gaat eisen dat de LBB 's avonds in winkelcentra moet gaan patrouilleren

Door Pollie op 10-10-2017 01:50:48
Uw commentaar

Naam:
E-mail: (niet zichtbaar)
Titel:
Commentaar:
CAPTCHA Afbeelding
Vul de bovenstaande code hieronder in

Geef commentaar

Terug
Gemeente wil geen gegevens LBB geven

© De Vlaardinger  |  Inloggen