Zoeken

Loggerfestival vs Haring & Bierfeest

Frans Kuil scherpt pen

Aan: College burgemeester en wethouders van Vlaardingen
en De Gemeenteraad van Vlaardingen
Postbus 1002
3130 EB Vlaardingen

Vlaardingen, 13 juni 2017

Betreft: vergunning Vlaardings ‘Loggerfestival’.

Geacht college en raad,

De laatste dagen heerst er onder de Vlaardingse bevolking veel onbegrip rondom de criteria waaronder, en over de wijze waarop vergunning is/wordt verleend aan de „Stichting Halen en Brengen‟ zijnde de organisatoren van het Vlaardings ‘Loggerfestival’.

De historie van het ‘Loggerfestival’ gaat terug tot het jaar 1973 waarin Vlaardingen 700 honderd jaar stadsrechten herdacht. Ter herinnering aan het levendig houden van de elementen van het ooit zo beroemde visserijverleden van de stad, werd door toenmalig burgemeester, Mr. Jan van Heusden het initiatief genomen om te komen tot het organiseren van een Haring en Bierfeest. Het feest vond plaats langs de openbare weg over een afgebakend gedeelte van de binnenstad, zoals dat heden ten dage nog steeds op het zelfde gedeelte plaats heeft.

Al vanaf het begin zijn educatieve elementen toegevoegd aan dit feest en gelukkig is dat tot op dit moment niet anders. Het is een feest van Vlaardingers voor Vlaardingers. Mr. Jan van Heusden sprak in dat jaar ook de wens uit: “Mogen de Vlaardingse burgers zich in dit jaar „Vlaardingen 700 jaar stad‟ als goede gastheren en gastvrouwen laten kennen en onze gasten zowel het oude als nieuwe Vlaardingen tonen. De bezoekers zullen hen er dankbaar om zijn, terwijl de Vlaardingers zelf hun stad wellicht weer met andere ogen gaan bezien”.

Voorwaar de toenmalige burgemeester is op zijn wenken bediend. Het Haring en Bierfeest, in de loop der jaren omgedoopt tot ‘Loggerfestival’ is nog steeds springlevend een jaarlijks regulier evenement tot vermaak van de Vlaardingse burgerij.

De burgemeester verleent op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening een evenementenvergunning en kan op grond van deze A.P.V. voorschriften en beperkingen aan die vergunning verbinden, bijvoorbeeld ten aanzien van de openbare orde, gezondheid, (brand-)veiligheid en het voorkomen van wanordelijkheden. Als hij/zij, op basis van een risicoanalyse van het veiligheidsoverleg en/of organisator, verwacht dat het evenement risicovol en zeer belastend is, kan de burgemeester van de organisator in de vergunningsvoorwaarden een veiligheidsplan eisen. Daarbij maakt de risicoanalyse onderscheid in drie categorieën:1

A: Regulier evenement B: Aandacht evenement C: Risico evenement Indien uit de risicoscan naar voren komt dat het een risico-evenement betreft, is het opstellen van een veiligheidsplan verplicht. Betreft het een aandachtevenement dan kan een veiligheidsplan gevraagd worden door de gemeente. Voor reguliere evenementen is geen veiligheidsplan vereist.

Vraag 1: Al 44 jaar lang is het Haring en Bierfeest / Loggerfestival een jaarlijks terugkerend evenement dat plaats vind in de openbare ruimte. Mijn inziens is hier dan ook sprake van een regulier evenement. Zo nee, kunt u aangeven waarom niet?

Vraag 2: Zijn over de afgelopen 44 jaar u ordeverstoringen of andere incidenten bekend waarbij hard optreden was vereist en/of ingegrepen moest worden door politie, brandweer of de Geneeskundige Hulporganisatie van de Regio(GHOR)?

Vraag 3: Is uit de risicoscan gemaakt door het ambtelijke apparaat gebleken dat wanneer het ‘Loggerfestival’ als C-evenement wordt aangemerkt er een verhoogd risico tussen 22.00 en 24.00 uur zou kunnen zijn met het ten gehore brengen van live-muziek en een lichtshow?
De vergunninghouder (meestal de organisator van een evenement) is primair verantwoordelijk voor de orde en de veiligheid van de bezoekers op een evenemententerrein c.q. in de evenementenlocatie. Hij1 moet daarom voor de bestrijding van kleine incidenten zelf zorg dragen voor voldoende toezicht. Echter in het geval van het ‘Loggerfestival’ is sprake van gebruik van de openbare weg met toestemming van de gemeente Vlaardingen.

In een veiligheidsplan staat welke maatregelen de organisator(en) heeft genomen om de openbare orde, gezondheid en veiligheid tijdens het evenement te waarborgen en hoe wanordelijkheden/ (voorzienbare) incidenten worden bestreden. Het heeft de voorkeur dat bij de vergunningaanvraag het eerste concept van het veiligheidsplan wordt ingediend. De gemeente bepaald bij Aandachtevenementen of er een veiligheidsplan moet worden aangeleverd. Bij risico-evenementen (C) moet er een veiligheidsplan worden aangeleverd wat door de gemeente ter beoordeling wordt voorgelegd aan de hulpdiensten. Zij leveren hun adviezen aan, waarna de organisator het veiligheidsplan kan aanpassen en de definitieve versie uiterlijk twee weken voor het evenement aanlevert. Dit definitieve veiligheidsplan moet goedgekeurd worden door de vergunning verlenende gemeente.

Vraag 4: Welke adviezen heeft het gemeentelijk ambtelijk apparaat aangeleverd met betrekking tot de vijf grootste veiligheidsrisico‟s van dit tweedaags festijn?

Vraag 5: Welke oplossingen heeft het gemeentelijk apparaat voorgelegd aan de organisatoren om de vijf grootste veiligheidsrisico‟s in te kunnen perken?

Vraag 6: Bij een evenement met meer dan 10.000 bezoekers hoort door het ambtelijk apparaat samen met haar veiligheidspartners een risicoprofiel van het bezoekersprofiel te worden opgesteld. Heeft het ambtenarenapparaat dit tot uitvoering gebracht? Zo nee, waarom niet?

Het gaat dan om o.a.; Publieksomvang, verblijfsduur, publieksamenstelling, identificeerbaarheid en publiekseigenschappen met vragen als:

- Is het publiek bekend bij de instelling of betreft het een anoniem publiek?
- Is de verblijfsduur van het publiek kort of lang?
- Is er sprake van publiek dat doorstroomt (zoals bij een binnenstadsevenement) of betreft het een
  bepaald contingent (mensen tijdens een concert)?
- Zijn er groepen te onderkennen met speciale eigenschappen? Hierbij kan gedacht worden aan:
 • Gezondheid/validiteit: zijn er (veel) mensen die beperkt mobiel of visueel/auditief gehandicapt zijn?
 • Leeftijd: zijn er (veel) kinderen of ouderen aanwezig?
 • Cultuur: zijn er (veel) mensen van allochtone afkomst? Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de
   talenkennis van zowel het publiek als de publieksstewards
 • Zijn er (veel) mensen met een of andere achterstandspositie? De eigenschappen van het publiek
   kunnen nauw verweven zijn met de aard van het evenement.

Het veiligheidsplan voorziet in de maatregelen die de organisator neemt bij het voorkomen en afhandelen van kleine incidenten.

Bij grotere incidenten, waarbij de inzet van de hulpdiensten noodzakelijk is, treden de daarvoor bestemde plannen en procedures in werking en krijgt een van de hulpdiensten de leiding over het afhandelen van het incident. In het uiterste geval kan het gemeentelijk rampenplan worden opgestart, waarbij de burgemeester het opperbevel voert.

Vraag 7: Is dit laatste scenario besproken in gezamenlijk overleg tussen organisator, verantwoordelijke ambtenaren, vertegenwoordigers van de veiligheidsdiensten en de burgemeester? Indien nee, waarom niet?

Vraag 8: Is jaarlijks door verantwoordelijke ambtenaren, veiligheidsdiensten, organisatoren en burgemeester het evenement geëvalueerd inzake sterktes en zwaktes, kansen en bedreigingen om met die gegevens lering te trekken bij de organisatie van het evenement in het daarop volgende jaar? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke zijn de getrokken conclusies die bijdroegen aan leermomenten over de afgelopen vijf jaar?

Vraag 9: Kunt u aangeven welke reële, en onder normaal denkbare omstandigheden, openbare incidentscenario‟s zich in uw zienswijze allemaal voor kunnen doen waardoor de veiligheid van publiek niet meer gegarandeerd is en daarmee het „Loggerfestival in zijn voortbestaan word bedreigt?

Als grondlegger van het Haring en Bierfeest zie ik met belangstelling uw antwoorden tegemoet.

Met vriendelijke groet.
Frans Kuil
Een Vlaardinger die leeft voor zijn stad.
 


Auteur: Frans Kuil (Tekst), Archief (Fotografie)
Gepubliceerd: 14-06-2017
Aantal keer bekeken: 1118


Reacties

Re: Loggerfestival vs Haring & Bierfeest

Ik vind deze vragen allemaal niet zo belangrijk. De organisatie van het festival heeft niet of te laat een goed plan ingediend en Jetten heeft zich aan de regels gehouden. Dan kan je hier wel betogen dat het feest een lange traditie heeft en er in het verleden nooit wat mis is gegaan, maar dat is dezelfde soort redenatie als 'ik rij altijd zonder gordel en dat gaat ook altijd goed'
Frans, hou je aan de regels en zeur niet

Door Pollie op 14-6-2017 13:41:10

Re: Loggerfestival vs Haring & Bierfeest

Beste Frans, in mijn beleving zijn dit zogeheten artikel 36 vragen.. tijd om de raad in te gaan???

Door Vlaardinger op 14-6-2017 20:26:41

Re: Loggerfestival vs Haring & Bierfeest

Ja, beste Vlaardinger, het zijn de bekende veiligheids-advies-vragen die nu als mosterd na de maaltijd ter tafel komen. Leuk geprobeerd, maar hier kan nu niemand meer wat mee. Als Frans nu in de raad gaat zitten kan hij ze misschien volgend jaar op tijd stellen

Door Pollie op 14-6-2017 21:07:55

Re: Loggerfestival vs Haring & Bierfeest

Beste Pollie. Eerst een door een mij zelf gemaakte fout recht zetten! Ik had beter moeten weten, maar natuurlijk is het burgemeester Mr. Jan Heusdens. Niet alleen als een goede burgemeester leren kennen, maar ook als fijne buurman. Nu even verder; Velen mensen kennen Frans Kuil, maar wie is Pollie? durf je iets meer over jezelf bekend te maken? Reden ben je niet een anonieme persoonlijkheid. Kom op en maak je kenbaar als mens van vlees en bloed. Dan kan ik je commentaar ook beter plaatsen! Mag ik je alvast even helpen met je te verwijzen naar handreiking evenementenveiligheid Ministerie van veiligheid en justitie! Wakker worden graag.

Door Frans Kuil op 14-6-2017 23:00:21

Re: Loggerfestival vs Haring & Bierfeest

Beste Frans, ik ben ook Vlaardinger, maar niet zo bekend als jij. Vroeger was ik actief in de plaatselijke politiek (heel kort) en de journalistiek (minder kort). Nu geniet ik van een rustige oude dag.
Nu terug naar de inhoud: ik heb de handreiking doorgenomen, die is duidelijk over wat van de organisatie en de overheid verlangt wordt bij het aanvragen en goedkeuren van een evenementsaanvraag. Maar dat wisten we toch al?

Door Pollie op 15-6-2017 11:52:15
Uw commentaar

Naam:
E-mail: (niet zichtbaar)
Titel:
Commentaar:
CAPTCHA Afbeelding
Vul de bovenstaande code hieronder in

Geef commentaar

Terug
Loggerfestival vs Haring & Bierfeest

© De Vlaardinger  |  Inloggen