Zoeken

Verkoop Landgoed Hoogstad?

CU/SGP smeekt college

Door middel van dit schrijven wil de ChristenUnie/SGP-fractie reageren op de voorgenomen verkoop van ‘Landgoed Hoogstad’. De fractie is van mening dat niet tot verkoop van dit unieke terrein moet worden overgegaan. De landschappelijke en historische waarde van dit prachtige stukje Vlaardingen is van zo’n groot belang dat je dit gebied niet moet willen verkopen, maar als gemeentelijk eigendom dient te koesteren.

Het landgoed heeft – zoals u zelf aangeeft in het visierapport – een hoge archeologische waarde (WR-A1). Het gebied heeft de status van archeologisch monument waarop verstoring niet is toegestaan. Hoewel u bij een mogelijke verkoop duidelijke voorwaarden wilt stellen, zijn wij er niet gerust op dat deze voorwaarden op de lange(re) termijn voldoende zullen zijn om de archeologische waarde voor de volle 100% te behouden. In de praktijk zal een koper vaak proberen de gestelde voorwaarden op te rekken of een meer eigen invulling te geven. Dit kan in nog sterkere mate zijn uitwerking hebben bij een latere doorverkoop.

Daar het landgoed een bijzondere water- en groenstructuur heeft met een fraaie oprijlaan en boomgaard en een bebouwing die fraai past in het geheel, zijn wij van mening dat je geen nieuwe bouwplannen op dit terrein moet ontwikkelen. Het zal immers heel moeilijk zijn om nieuwbouw goed af te stemmen en te laten aansluiten op de bestaande bouw en het fraaie geheel van het landgoed zal in landschappelijke zin worden aangetast.

We onderschrijven overigens de gepresenteerde doelen en willen vooral de beoogde uitstraling van het gebied als landmark binnen Vlaardingen en het behoud van de cultuurhistorische - en monumentale waarde onderstrepen. Waar vinden we immers binnen de stedelijke bebouwing en op steenworp afstand van de snelweg en een bedrijventerrein zo’n uniek landgoed? Het is verrassend dat dit stukje verleden – waarvan de geschiedenis  terug gaat tot de Romeinse tijd (of misschien nog wel verder) juist door zijn wat verborgen ligging zo goed geconserveerd is..

Daarom hebben we de plicht ‘Landgoed Hoogstad’ goed te bewaren en te onderhouden en dat kan het beste als gemeentelijk bezit.

Daarnaast is er ook het gegeven dat juist op dit terrein de vroegere dokterswoning van dr. Moerman aanwezig is. Deze voormalige praktijk willen we graag behouden voor Vlaardingen gezien de landelijke bekendheid die hij verkregen heeft inzake de bestrijding van kanker. Deze Vlaardingse arts heeft immers op deze locatie zijn beroep uitgeoefend.

In dit verband vinden we de voorgenomen verkoop voorbarig daar de (monumentale) waarde van de inboedel nog bepaald dient te worden.

Kortom College, wij roepen u op om ‘Landgoed Hoogstad’ niet te verkopen, maar dit prachtige Vlaardingse erfgoed te behouden.

Ter afsluiting nog het volgende :

Graag vernemen wij van u wat de jaarlijkse kosten van onderhoud aan gebouwen en groen is. En heeft u inzicht in de kosten die gemoeid zullen zijn met het opknappen van de gebouwen op het terrein?

Wanneer de jaarlijkse kosten + mogelijke restauratie voor u de belangrijkste redenen tot verkoop zijn, dan zien we graag dat een eventuele verkoop plaats vindt aan een vereniging of stichting die de historiciteit en de archeologische waarde van het landgoed waarborgt, zoals bijvoorbeeld vereniging ‘Hendrick de Keijser’.

Zoals gezegd zien we het liefst het landgoed in eigendom bij de gemeente, maar een verkoop aan een gerenommeerde instelling die dit complex op een historisch verantwoorde manier zal beheren, sluiten we niet bij voorbaat uit.

 


Auteur: CU/SGP (Tekst)
Gepubliceerd: 11-05-2017
Aantal keer bekeken: 1041


Reacties
Uw commentaar

Naam:
E-mail: (niet zichtbaar)
Titel:
Commentaar:
CAPTCHA Afbeelding
Vul de bovenstaande code hieronder in

Geef commentaar

Terug
Verkoop Landgoed Hoogstad?

© De Vlaardinger  |  Inloggen