Zoeken

Bert van Nieuwenhuizen met luchtje?

VVD en rariteiten

Vanwege het vertrek van Ruud de Vries (D66) stond zijn opvolging geagendeerd voor 26 januari 2017 - aan het einde van de vergadering. Op diezelfde agenda stond de “kadernota aanpak binnenstad” geagendeerd die valt binnen de portefeuille van de opvolger van De Vries, Bert van Nieuwenhuizen. Omdat Van Nieuwenhuizen pas, door wettelijke regels, aan het einde van de raadsvergadering benoemd zou kunnen worden tot wethouder heeft de VVD bij aanvang van de vergadering het ordevoorstel gedaan het agendapunt “aanpak binnenstad” te verplaatsen naar de eerstvolgende Raadsvergadering.

Van Nieuwenhuizen verdient naar mening van de VVD respect en vertrouwen dit dossier zelf te mogen verdedigen. Hij zal de kar verder moeten trekken. Uitstel van 4-weken van een langlopend dossier zal geen schade opleveren. Het ordevoorstel werd niet omarmd en zonder argumentatie raadsbreed afgewezen omdat Van Nieuwenhuizen heftig nee schudde.

Vreemd
Een mens gunt een nieuwe wethouder een flitsende start met een kadernota waar, met kennis van zaken en daadkracht, veel winst mee valt te behalen. Een unieke kans om je als portefeuillehouder direct te profileren. Of heeft Van Nieuwenhuizen plankenkoorts?
(zie artikel lesje staatsrecht) 

Voordracht en benoeming
Door de storing in de geluidsapparatuur was de vergadering gedurende de gehele avond meerdere keren niet te volgen. Mede als gevolg hiervan verliep de introductie van de heer Van Nieuwenhuizen uiterst knullig.

Bijdrage VVD
D66-voordracht benoeming Bert Van Nieuwenhuizen tot wethouder

Voorzitter

Vooropgesteld:
Een coalitie gaat over de voordracht van hun wethouders. Daar doet de VVD niets aan af.
De benoeming vindt plaats in de Raad. Op dat punt zijn wij nu beland.

Richting de fractievoorzitter van D66 die de voordracht van de heer Van Nieuwenhuizen zojuist officieel heeft bekend gemaakt hebben wij enkele vragen cq. opmerkingen.

Zijn wethouder vertrekt vrijwillig, met nog een klein jaartje te gaan. Een nieuwe politieke situatie . .en dan zijn er vele wegen die richting Rome leiden.

Bijvoorbeeld de wethouder niét vervangen, doorgaan met een zakencollege en met 12 partijen, met wisselende meerderheden het laatste jaartje tot besluitvorming komen. Wel vervangen door een kundig D66 wethouder met ruime wethouderservaring (interim). Vervangen door de heer Van Nieuwenhuizen.
De eerste optie is er een die vele Vlaardingers waarschijnlijk hadden kunnen waarderen zeker vanwege de flinke bezuiniging die deze optie oplevert.

De coalitie heeft anders besloten.

Aan het einde van een collegeperiode instappen als wethouder is niet echt te benijden. In de korte resterende tijd tot maart 2018, met veel dossiers die nog bij lange niet zijn afgerond, is geen sinecure. Naast de noodzaak zich vooral eerst goed in te werken in de op zich veelomvattende functie van wethouder, dienen de vele dossiers in zijn portefeuille voortvarend te worden opgepakt.

Laten we eerlijk zijn . . . de tijd resteert slechts tot november. Nog maar 9 maanden, want vanaf dat moment kunnen we verwachten dat de verkiezingskoorts zich gaat manifesteren.

Het heeft de VVD verbaasd dat de beoogde kandidaat via een interview in de krant op 21 december 2016 heeft laten weten niet veel anders te zullen gaan doen dan zijn voorganger. Met uitzondering van de beschadigde relatie met het IKV. Daarmede is betrokkene voornemens een frisse start te maken. (Zie AD Waterweg bijlage)

De portefeuille van de heer De Vries is echter op meerdere onderdelen, regelmatig onderwerp van gesprek geweest in deze Raad met meerdere keren de dreiging van een motie van wantrouwen.

Er moet dus wel heel wat gebeuren wil zijn opvolger de opgelopen imagoschade teniet doen.

· De VVD vraagt zich af of dat gaat lukken met de voorgedragen kandidaat als er van zijn kant geen wijziging in de aanpak verwacht mag worden.

En dan:

Wij lezen op de website van D66 het volgende bij het vertrek als wethouder van de heer De Vries:
Met Ruud is bij aanvang van de collegeperiode de afspraak gemaakt dat hij tussentijds als wethouder zou kunnen vertrekken als het coalitieakkoord op koers lag, deze dossiers een stap verder zouden zijn én zich voor Ruud een aansprekende uitdaging voor deed.

Het maken van een afspraak mag uiteraard, maar het is wel van wezenlijk belang om de Raad voorafgaand van de benoeming over een dergelijk cruciaal belangrijk gegeven in kennis te stellen.

Je mag er immers van uitgaan dat een voorgedragen kandidaat de gehele 4-jaarlijkse periode ter beschikking is.

Onze fractie wist niets van deze afspraak.
Wie van de gemeenteraad wist wel van deze afspraak behalve de fractievoorzitter van D66?

Daarom nu bij aanvang van een nieuwe D66-benoeming:
Welke afspraken zijn er gemaakt met de nu voorgedragen kandidaat de heer Van Nieuwenhuizen?

Ter informatie het volgende:
Op de radio heeft de heer Van Nieuwenhuizen gisteren laten weten dat hij zijn, door vele luisteraars gewaardeerde muziekprogramma op de zondagmiddag, gewoon blijft voortzetten. 
En tegelijkertijd dat het samenstellen van dit programma heel wat tijd kost, niet in het minst vanwege het enorm vele zoekwerk op internet.
Maar, aldus de heer Van Nieuwenhuizen, gaat hij er van uit dat hij naast zijn wethouderschap, gedurende de week voldoende tijd overhoudt om die uitgebreide voorbereidingen voor zijn muziekprogramma te kunnen blijven uitvoeren.

Is er een afspraak gemaakt over de benodigde inzet van de voorgedragen kandidaat?
Naar de mening van de VVD is in verband met het ontbreken van eerdere wethouderservaring, die wij betrokkene niet nawijzen, bij welk dienstverband dan ook, meer, véél meer dan 100% inzet nodig.

Al met al voorzitter,
Merken wij op dat de fractievoorzitter van D66 nogal gemakkelijk doet over de opvolging van hun voormalige wethouder.

Wij vragen ons af of D66 niet een kandidaat ter beschikking heeft die reeds beschikt over geruime wethouderservaring opdat onze stad de laatste 9 maanden van deze periode mede bestuurd wordt door een gepokt en gemazelde D66 wethouder die voortvarend de dossiers rond de nog te verwachten 3 miljoen euro tbv de FIA oppakt?

De concept-kadernota Binnenstad naar een niveau tilt waar onze stad, inwoners en ondernemers recht op hebben en echt mee aan de slag kunnen? De ambtelijke reorganisatie die nog steeds ruim voorzien is van een budget van 1 miljoen en de intensivering van de samenwerking binnen MVS waar ook nog een ruim budget ter beschikking voor is gesteld maar waar de Raad nog steeds wacht op een nieuwe notitie over de besteding van dat bedrag?

Tot slot:

Voor diegenen onder u die mogelijk het verkeerde willen horen.

Wij waarderen en respecteren de heer Van Nieuwenhuizen als collega raadslid.

Maar wij vinden dat bij aanvang eerlijk zijn over twijfels recht doet aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid die op ons rust bij een tussentijdse opvolging van een wethouder. 
Dit alles uiteraard niet in politiek, persoonlijk of praktisch belang maar in het belang van onze stad.
 


Auteur: VVD (Tekst)
Gepubliceerd: 29-01-2017
Aantal keer bekeken: 904


Reacties
Uw commentaar

Naam:
E-mail: (niet zichtbaar)
Titel:
Commentaar:
CAPTCHA Afbeelding
Vul de bovenstaande code hieronder in

Geef commentaar

Terug
Bert van Nieuwenhuizen met luchtje?

© De Vlaardinger  |  Inloggen