Zoeken

Politiek

Abonneren op deze RSS-feed
'Gemeente arrogant in beantwoording Art. 36-vragen'
19-07-2017
Auteur: Peter Joore (Tekst),
Dinsdag 18 juli kreeg het CDA antwoorden op gestelde Art. 36 vragen naar aanleiding van verontrustende berichten dat in de zomermaanden weinig politie beschikbaar was om werkroosters rond te krijgen. De partij viel over de zeer arrogante toon in de brief, met daarin opgenomen de zinsnede dat de gemeente Vlaardingen niet gaat over de inzet en het personeelsbeleid van de Nationale Politie. Raadslid Marco van Unen is erg ontevreden met de beantwoording: 'Verder wordt elke vraag met een ontwijkend en nietszeggend antwoord afgedaan. Wordt er ook zeer zielig gedaan over het feit dat noodhulp niet meer bestaat. In principe is dit zo na de vorming van de Nationale Politie, maar voor de volksmond en voor de burger zijn noodhulp en prio-meldingen rijden hetzelfde. Het gaat erom of er politie op straat is. Maar op vraag 1 krijg ik al geen antwoord als ik vraag hoeveel auto’s er rijden? Hetzelfde geldt voor vraag 2. Geen duidelijk antwoord over wat nu exact de minimum bezetting is. Op vraag 4 zijn de antwoorden, die hier op theorie gestoeld zijn, anders dan de realiteit die ik ontvangen heb uit bronnen. En de 80-20% regeling wordt bij lange na niet gehaald.
Commentaar (3)
'Wethouder? Ja, graag!'
11-07-2017
Auteur: Peter Joore (Tekst), Jacky Silos (Fotografie)
Het is bijzonder om een dame als Jacky Silos in je woeste achtertuin te mogen interviewen. Het is niet moeilijk daar je gedachten bij te houden. Want wat ze zegt is weloverwogen en voelt logisch aan. Hoewel ze beweert een gesprek weleens beter te hebben voorbereid, weet ze dondersgoed waarover ze spreekt. Daar zit geen woord Swahili of Urdu bij. Er zijn fractievoorzitters die minder recht op hun doel afgaan. Nu en dan trekt ze haar zwarte rok recht en bloost licht, als ze denkt iets verkeerd te hebben gezegd, maar daar hoeft ze zich geen zorgen over te maken. Tijdens het gesprek is ze almaar op haar hoede. ‘Die ogenschijnlijk kabbelende vragen dienen toch een zeker doel?’ Je hoort het haar bijna denken. Terwijl we praten komen gemeenteraad, CDA maar voornamelijk Jacky Silos aan bod. De in maart 2018 opnieuw als fractievoorzitter naar voren geschoven fractievoorzitter geeft toe niet weg te lopen voor een functie als wethouder. Als Cees Oosterom ermee stopt lijkt zij de perfecte kandidaat dit stokje winnend over te nemen. Ze is er ervaren genoeg voor. Tijdens de verkiezingen is ze immers 10-jaar (inclusief een in haar ogen te lange en onterechte pauze) actief en geldt als een van de weinige stralende sterren aan het verder veelal donker lokaal politieke firmament.
Commentaar (4)
Ook SP verjongt ...
06-07-2017
Auteur: SP (Tekst + Fotografie)
De leden van de SP-afdeling Vlaardingen hebben vanavond Arnout Hoekstra wederom benoemd tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Hoekstra werd op voordracht van het afdelingsbestuur unaniem gekozen, er hadden zich geen tegenkandidaten gemeld.
Commentaar (1)
Arnout Hoekstra legt uit
30-06-2017
Auteur: Peter Joore (Tekst), Arnout Hoekstra (Brief), Gemeente Vlaardingen (Fotografie)
Afgelopen dagen stond in het Algemeen Dagblad een stuk waarin Arnout Hoekstra zijn mening gaf ten aanzien van de al-dan-niet uitglijder van Loggerfestival-organisator Ben Trooster. Het verhaal deed voorkomen alsof de wethouder alles vanaf de eerste rij had meegemaakt. Alive and kicking, zoals de Simple Minds ook wel zeggen. We stelden wat vragen per e-mail en gewoontegetrouw volgde snel zijn repliek. Want je kunt van Arnout Hoekstra zeggen wat je wil, weglopen of stilzwijgend storm en regen afwachten is er bij hem niet bij. De vraag Hoe kwam jij aan de info betreffende de dronken Ben Trooster van 23 juni? Zeg maar, de feiten die jij het AD vertelde. Antwoord Hoi Peter, Ik begrijp je vraag, maar ik heb geen zin om Ben te beschadigen. Als cultuurwethouder bewonder ik Vlaardingers die zich inzetten voor het Vlaardingse cultuuraanbod, en Ben is er daar een van.
Commentaar (4)
Jacky Silos lijsttrekker CDA
22-06-2017
Auteur: CDA (Tekst + Fotografie)
VLAARDINGEN – Jacky Silos (36) gaat de CDA-lijst aanvoeren bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. De ledenvergadering koos haar woensdagavond unaniem tot lijsttrekker. Silos is momenteel CDA-fractievoorzitter in de gemeenteraad. Ze neemt het lijsttrekkerschap met enthousiasme op zich.
‘Organisatie Loggerfestival slordig’
20-06-2017
Auteur: Peter Joore (Tekst), Gemeente Vlaardingen (Fotografie)
Naar aanleiding van alle commotie rond het aanstaande Loggerfestival belde De Vlaardinger wethouder Kunst & Cultuur Arnout Hoekstra en vroeg hem naar de laatste stand van zaken. Dit, omdat volgens deze krant, burgemeester Annemiek Jetten geen of onvoldoende antwoord geeft op gestelde vragen. Die vragen zijn inmiddels beantwoord en kun je lezen op: LINK Arnout Hoekstra ‘De raad wil en krijgt op donderdag 15 juni een interpellatiedebat over het al-dan-niet doorgaan van het Loggerfestival. Het verstrekken van vergunningen zou geen politeke aangelegenheid moeten zijn: Openbare orde en veiligheid is een zelfstandige verantwoordelijkheid die bij het ambt van een burgemeester hoort. Maar laat er geen misverstand over bestaan, het college steunt de burgemeester in haar opstelling. Het doorgaan van het Loggerfestival is niet het meest heikele punt. Issue is de status van dit tweedaags gebeuren. De organisatie, bij monde van Ben Trooster, wil een A-evenement zijn met C-evenement tijden. Dat gaat niet.
Commentaar (7)
Koen Kegel nieuwe lijsttrekker D66 Vlaardingen
19-06-2017
Auteur: D66 (Tekst + Fotografie)
Op de afdelingsvergadering van maandag 19 juni 2017 is Koen Kegel unaniem verkozen tot lijsttrekker voor D66 Vlaardingen bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Koen is 30 jaar en is werkzaam als consultant bij VerdraaidGoed in BlueCity in Rotterdam. Daarnaast is hij mede-oprichter en bestuurslid van het Vlaardings Energie Collectief, waar hij als vrijwilliger werkt aan het realiseren van meer duurzame energieopwekking in Vlaardingen. Koen maakt sinds 2014 deel uit van de fractie van D66. Eerst als fractiesecretaris en sinds begin dit jaar als raadslid. Hij volgt het landelijke D66-ontwikkeltraject voor jong talent ‘Route66’. "Het is een grote eer dat de leden van D66 Vlaardingen mij het lijsttrekkerschap unaniem toevertrouwen." aldus Koen Kegel. “Ik zal er alles aan doen om dat vertrouwen waar te maken. De afgelopen lokale, provinciale én landelijke verkiezingen hebben we steeds meer zetels weten te veroveren. Ik ben ervan overtuigd we deze stijgende lijn door zullen zetten met hulp van onze grote groep actieve leden. Zo zullen we in Vlaardingen nog sterker ons progressieve geluid kunnen laten horen."
Commentaar (1)
Loggerfestival vs Haring & Bierfeest
14-06-2017
Auteur: Frans Kuil (Tekst), Archief (Fotografie)
Aan: College burgemeester en wethouders van Vlaardingen en De Gemeenteraad van Vlaardingen Postbus 1002 3130 EB Vlaardingen Vlaardingen, 13 juni 2017 Betreft: vergunning Vlaardings ‘Loggerfestival’. Geacht college en raad, De laatste dagen heerst er onder de Vlaardingse bevolking veel onbegrip rondom de criteria waaronder, en over de wijze waarop vergunning is/wordt verleend aan de „Stichting Halen en Brengen‟ zijnde de organisatoren van het Vlaardings ‘Loggerfestival’. De historie van het ‘Loggerfestival’ gaat terug tot het jaar 1973 waarin Vlaardingen 700 honderd jaar stadsrechten herdacht. Ter herinnering aan het levendig houden van de elementen van het ooit zo beroemde visserijverleden van de stad, werd door toenmalig burgemeester, Mr. Jan van Heusden het initiatief genomen om te komen tot het organiseren van een Haring en Bierfeest. Het feest vond plaats langs de openbare weg over een afgebakend gedeelte van de binnenstad, zoals dat heden ten dage nog steeds op het zelfde gedeelte plaats heeft.
Commentaar (5)
CU/SGP Kees van der Staaij stadsgids
13-06-2017
Auteur: CU/SGP (Tekst)
Terwijl de formatie maar langer duurt en er weer een nieuw hoofdstuk is ingegaan zoeken de Tweede Kamerleden van niet-mee-pratende partijen wat vertier. Zo heeft de SGP voorman en geboren Vlaardinger, Kees van der Staaij, besloten om 'zijn' Vlaardingen aan zijn collega's Dijkstra en Bisschop te laten zien.
Positieve geluiden en weerstandsvermogen
30-05-2017
Auteur: Peter Joore (Tekst), Archief (Fotografie)
'Het laatste jaar van deze collegeperiode is aangebroken. De belangrijkste doelstelling uit het coalitieakkoord was het op orde brengen van de financiële positie. Daartoe zijn de afgelopen jaren veel bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd. En dat hebben onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen gevoeld. We zijn trots op hun getoonde wendbaarheid en veerkracht.' Met deze woorden opent portefeuillehouder, wethouder Arnout Hoekstra de Voorjaarsnota 2017. Hij is positief als alle financiële voorgangers en pas na een kritische beschouwing kan worden gezegd of zijn woorden hout snijden. 'Door de inspanningen van de afgelopen jaren is Vlaardingen nu een financieel gezonde stad. Er is weer ruimte om gericht nieuwe investeringen te doen. Tegelijk is het, ondanks de opgaande lijn in het financiële herstel, ook nu nog noodzakelijk om keuzes te maken. Niet alle wensen kunnen worden gehonoreerd en de beperkte middelen worden zo evenwichtig mogelijk verdeeld.'
Verkoop Landgoed Hoogstad?
11-05-2017
Auteur: CU/SGP (Tekst)
Door middel van dit schrijven wil de ChristenUnie/SGP-fractie reageren op de voorgenomen verkoop van ‘Landgoed Hoogstad’. De fractie is van mening dat niet tot verkoop van dit unieke terrein moet worden overgegaan. De landschappelijke en historische waarde van dit prachtige stukje Vlaardingen is van zo’n groot belang dat je dit gebied niet moet willen verkopen, maar als gemeentelijk eigendom dient te koesteren.
Bijeenkomst over actief worden bij GroenLinks Vlaardingen
08-05-2017
Auteur: Bronja Nijk (Tekst)
Op woensdag 10 mei a.s. organiseert GroenLinks Vlaardingen een bijeenkomst in De Groene Luiken voor iedereen die overweegt om politiek actief te worden voor GroenLinks Vlaardingen - voor mensen die zich kandidaat willen stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, of voor hen die op een andere manier actief willen worden en voor geïnteresseerden die al actief zijn.
‘Blijft Kindertelefoon bereikbaar?’
26-04-2017
Auteur: VV2000/LV & CDA (Tekst)
Geacht college, Dinsdag 11 april 2017 jongstleden luidde de Kindertelefoon de noodklok over het voortbestaan. De organisatie is bang in de financiële problemen te komen nu het met alle gemeenten moet onderhandelen over de betaling voor de diensten.
Vrijstelling onderwijs voor kinderen met “rugzakje”
07-04-2017
Auteur: Nel Versteeg (Tekst)
5.500 kinderen met medisch/psychische klachten hebben moeite om een school te vinden waar ze aangenomen worden, waardoor ze uiteindelijk thuis komen te zitten. Tussen het schooljaar 2010/11 en 2015/16 is er landelijk een stijging van vrijstellingen van onderwijs zichtbaar van 3.107 naar 5.537 kinderen.
Commentaar (2)
Koen Kegel (D66): ‘Verdiep je in alles’
07-04-2017
Auteur: Peter Joore (Tekst), Koen Kegel Archief (Fotografie)
Het is een beterend voorjaar, bij D66 vallen puzzelstukjes op hun plek omdat een wethouder vertrok. Koen Kegel zit vol politieke adrenaline en besteedt veel tijd aan zijn raadslidschap. Dit is de tijd van omzettingen: onderzoeken of wat je geleerd hebt als fractieassistent praktijkbestendig is. Het is een energieke persoonlijkheid, valt op, die het politiek systeem niet voor zoete koek slikt, maar zich realiseert dat hij niet alles veranderen kan. Ze vechten om voorrang in zijn hoofd, ideeën, voorstellen, samenwerkingsverbanden en optimalisaties. Hij wil ze ordenen voor ze worden geopenbaard – een lading plannen die Vlaardingen van dienst (kunnen) zijn. Ze staan los van links en rechts, ze zijn van hem voor iedereen die de politiek is toegedaan. Koen Kegel – D66, voor alle vooruitgang in breder verband. Koen Kegel vindt zichzelf een wereldverbeteraar. En zolang zijn wereld Vlaardingen is, mag de Schelvispekelenclave zich verheugen in zijn volle aandacht. Hijzelf ziet het als een start. Waar dit politieke scheepje stranden zal – hij gaat het zien. Hij denkt vanuit zijn studie met duurzaamheid als epicentrum: “Ik wil de stad meenemen de 21 e eeuw in.”
ONS.Vlaardingen: flyeren en paaseieren
06-04-2017
Auteur: ONS.Vlaardingen (Video)
Het gaat de goede kant op. De zon stijgt in de stand, de temperatuur loopt op het leven raakt langzaam verhit. De politiek hecht aan kalenders en een jaar voor uur U gaat het kriebelen. Campagnes worden gesmeed en de inwoners zien rode, witte en groene windjacks in het straatbeeld. Het wordt verkiezingstijd.
Commentaar (1)
CU/SGP luister halfuur
26-03-2017
Auteur: CU/SGP (Tekst + Poster)
Maandag 27 maart a.s. start de CU/SGP-fractie in Vlaardingen met een luister halfuur. Voor aanvang van de fractievergadering kan iedereen, die de CU/SGP-fractie wat wil vertellen, op de fractiekamer in het stadhuis langs komen.
Oproep Code Oranje: onderteken petitie
20-03-2017
Auteur: Redactie (Tekst)
Code Oranje roept de landelijke politiek op tot een andere aanpak van de kabinetsformatie. Stap af van het traditionele politieke coalitieakkoord en vervang dit door een maatschappelijk (burger)akkoord. In verschillende gemeenten is de afgelopen jaren ervaring opgedaan met deze vernieuwende en transparante aanpak: een formatie met een breed politiek draagvlak en een actieve, inhoudelijke rol voor de samenleving.
Commentaar (1)
Uitslag Tweede Kamerverkiezingen 2017 van de gemeente Vlaardingen
16-03-2017
Auteur: Gemeente Vlaardingen (Tekst)
Op woensdag 15 maart vonden de Tweede Kamerverkiezingen plaats 79,6 procent van de stemgerechtigde Vlaardingers heeft gestemd. Dit is hoger dan het opkomstpercentage bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2012. Toen ging 70,89 procent van de Vlaardingse stemgerechtigden naar de stembus. De voorlopige uitslag van de gemeente Vlaardingen is als volgt: 18,7 procent van de Vlaardingse stemmen ging naar de VVD. PVV (Partij voor de Vrijheid) haalde 18,3 procent van de Vlaardingse stemmen binnen. Het CDA haalde 9,7 procent binnen en Democraten 66 (D66) 9,6 procent.
Enkel SP landelijk
08-03-2017
Auteur: Peter Joore (Tekst + Fotografie)
Dat politieke bevlogenheid in Vlaardingen van de uitstervende soort is, weten de meeste inwoners al geruime tijd. Het reilen en zeilen van raad en college is vaak aan kritiek (terecht of onterecht) onderhevig. Op 15 maart zijn de landelijke verkiezingen. Dat zal ook niemand zijn ontgaan. Je kunt namelijk geen praatprogramma op radio of televisie aanzetten of de Tweede Kamer versie X.0 is onderwerp van gesprek.
Meer artikelen...

© De Vlaardinger  |  Inloggen