Zoeken

ONS.Vlaardingen zoekt HOED en rand

Laatste ontwikkelingen rond Hooglede

Op 5 september lazen wij in de media dat initiatiefnemers van het HOED-project in Hooglede verklaren dat zij mede op advies van b&w aangifte hebben gedaan tegen meerdere bewoners van Hooglede in verband met intimidatie van familie van initiatiefnemers en van meerdere voorstanders van het HOED-project. Ook hebben zij daarom tot nader order alle communicatie gestaakt.

De initiatiefnemers zeiden te zijn onthutst "dat dit anderen en ons overkomt en rekenen dan ook op uw begrip."

Nog diezelfde 5 september lezen wij dat de politie desgevraagd bevestigt dat er géén aangifte is gedaan tegen een of meerdere bewoners, en dat het verzoek om aangifte te doen, volgens de politie afkomstig was van een wethouder.
Inmiddels zou, wederom volgens de media, uit beeldmateriaal blijken dat het verhaal van de initiatiefnemers niet waar is.

Bewoners stellen nu dat het hier is gegaan om een doelbewuste actie van initiatiefnemers. Een en ander zou door initiatiefnemers en een wethouder zijn opgeklopt tot een verhaal van "intimidatie, bedreiging en een serieus vergrijp" van een familielid van de initiatiefnemers door een wijkbewoner.

De fractie van ONS.Vlaardingen heeft hierover onderstaande vragen.

1. Is het doen van aangifte inderdaad geadviseerd door een wethouder of door het college? Zo ja, door
    wie precies?
2. Heeft het college(lid) dat dit advies heeft gegeven zich van tevoren verdiept in de aantijgingen? Zo
    ja, hoe? Zo nee, waarom niet?
3. Heeft het college(lid) ook een (adviserende) rol gespeeld in het door de initiatiefnemers staken van
    alle verdere communicatie?
4. Klopt de latere bewering van de politie dat er inderdaad géén aangifte is gedaan? Heeft het
    college(lid) ook hierin een rol gespeeld, en zo ja, welke rol?
5. Wat weet u inmiddels van het al of niet juist zijn van de aantijgingen door de initiatiefnemers?
6. Wat is uw reactie op de stelling van bewoners dat initiatiefnemers en wethouder een en ander hebben
    opgeklopt tot een aangifte-waardig relaas?
7. Is het college bereid om, nu duidelijk is dat het overgrote deel, althans een groot deel van de
    bewoners geen medisch centrum (waarin een HOED) van de huidige geplande omvang in hun wijk
    wil, om (los van de vraag hoe) alsnog af te zien van de vestiging van dit centrum dat aanzienlijk
    groter is dan twee of drie huisartsen bij elkaar in een pand? Zo ja, wat kunnen daarvan de gevolgen
    zijn voor de gemeente? Zo nee, waarom niet?
8. Is het college bereid om naar een andere locatie voor het geplande medisch centrum te zoeken, en zo
    initiatiefnemers tegemoet te komen? Zo nee, waarom niet?

 


Auteur: ONS.Vlaardingen (Tekst)
Gepubliceerd: 07-09-2017
Aantal keer bekeken: 400


Reacties

Re: ONS.Vlaardingen zoekt HOED en rand

Niet overdrijven. Er is geen 'overgroot deel, althans een groot deel van de bewoners' tegen de HOED. Het zijn een paar blaaskaken met spandoeken die alle aandacht opeisen

Door Pollie op 7-9-2017 15:37:39

Re: ONS.Vlaardingen zoekt HOED en rand

Ik ben bang dat je gelijk hebt Pollie. Ik schreef al eerder benieuwd te zijn naar het draagvlak van en voor het protest. De ervaring leert maar ook onderzoek toont aan dat het belang van slechts enkelen met dit soort acties gediend. wordt en dat het merendeel van de direct belanghebbenden helemaal niet wil schreeuwen , laat staan bezwaar heeft. Enfin nu ziet een lokale partij ook weer aanleiding om te toeteren. Dit schijnt politiek te zijn

Door Tina Rossem op 7-9-2017 17:12:48

Re: ONS.Vlaardingen zoekt HOED en rand

Als alles waar zou zijn wat ONS.Vlaardingen rondbazuint dan zou Vlaardingen 1 groot ghetto zijn, waar de junks en huisartsen het gewone leven onmogelijk maken. Ik neem alles wat uit die hoek vandaan komt met een enorme korrel zout.
Wat een aandachttrekkerij zeg!

Door Pollie op 7-9-2017 17:30:56

Re: ONS.Vlaardingen zoekt HOED en rand

Met je eens P. Het is een nogal en vooral populistische reactie en optreden dat deze partij kenmerkt. Ook nu weer in deze casus. Enfin , het is de waan van de dag die regeert of wil regeren

Door Tina Rossem op 8-9-2017 07:42:59

Re: ONS.Vlaardingen zoekt HOED en rand

Laat die twee lekker samen uit hun nekharen zwetsen!

Door Van de Hoed en De Rand op 8-9-2017 12:01:45

Re: ONS.Vlaardingen zoekt HOED en rand

Als ik ongelijk heb en er uiteindelijk wel een groot deel van de bewoners tegen het HOED-onderkomen in hun wijk blijken te zijn ben ik niet te beroerd om dat hier op te biechten

Door Pollie op 8-9-2017 20:48:43

Re: ONS.Vlaardingen zoekt HOED en rand

Ik neem aan dat Van de Hoed en De Rand in ieder geval mij -als 1van de 2- wil duiden als zwetser. Laat ik het kort houden om verder gezwets te voorkomen en zowel Hoed als Rand niet verder te vermoeien: het tegendeel van het beweerdelijke gezwets heb je/hebben jullie niet aangetoond. Blijft dus mijn stelling staan en wordt niet weerlegd dat enkel een beperkte -niet representatieve- groep
actie voert. Bovendien is daarmee het populisme van ONS als politieke beweging gegeven.

Door Tina Rossem op 9-9-2017 12:06:12

Re: ONS.Vlaardingen zoekt HOED en rand

Beste Pollie en Tina, op basis van jullie reactie helaas duidelijk geen inzicht in de gehele situatie. Eerste verdiepen in de gehele casus.
Ik schat de groep inmiddels op meer dan 75 bewoners.
En het betreft een kwestie voor de gemeente Vlaardingen. Niet een initiatiefnemer/ondernemer.

Door Ruud op 20-9-2017 07:18:47

Re: ONS.Vlaardingen zoekt HOED en rand

Ruud, inmiddels blijkt dat ONS.Vlaardingen, zoals helaas veel meer gebeurt, alleen is afgegaan op wat er in de media bericht werd over deze zaak. Een bewoner heeft niet goed begrepen wat de wijkagent bedoelde en schrijft een onsamenhangend verhaal op deze website. ONS.Vlaardingen leest dit verhaal, doet verder geen onderzoek, en stelt direct artikel 39-vragen. Dat kost de Gemeente weer tijd en geld om te beantwoorden en uiteindelijk wordt er niets mee opgelost.
Daar kan ik me nogal druk over maken, dit is de zoveelste keer dat de samenleving kan opdraaien voor het sussen van de onderbuikgevoelens van meneer Boers. Kotsmisselijk word ik hiervan

Door Pollie op 5-10-2017 10:41:33

Re: ONS.Vlaardingen zoekt HOED en rand

Oh, ja. Die 75 bewoners, waar haal je dat nou weer vandaan? Ik denk eerder dat er 10 schreeuwlelijkers zijn. En het is een kwestie van een bestemmingsplan dat door de Gemeente is voorgelegd en goedgekeurd op basis van wet- en regelgeving. Dat sommigen het hier niet mee eens zijn is duidelijk. En dat een enkeling bedreigingen heeft geuit is schandalig en deze persoon zal dan ook vervolgt worden. Keihard aanpakken, deze onzinnige actie!

Door Pollie op 5-10-2017 10:51:54
Uw commentaar

Naam:
E-mail: (niet zichtbaar)
Titel:
Commentaar:
CAPTCHA Afbeelding
Vul de bovenstaande code hieronder in

Geef commentaar

Terug
ONS.Vlaardingen zoekt HOED en rand

© De Vlaardinger  |  Inloggen