Zoeken

Openbare besluiten van het college van B&W - 14 november 2017


Beantwoording artikel 36-vragen voortbestaan van turnvereniging Leonidas-Dovido

Het college van burgemeester en wethouders heeft de artikel 36-vragen van raadslid de heer Hoogenboom (ChristenUnie/SGP) over het voortbestaan van turnvereniging Leonidas-Dovido beantwoord.

Bijlage:

Toelichting:

In de beantwoording geeft het college van B&W aan het behoud van de turnsport in Vlaardingen van groot belang te vinden. De gemeente is hierover in gesprek met Stichting Vlaardingen Turnt en Beweegt, de turnverenigingen en de verhuurder van het sportcentrum, om samen tot een oplossing te komen voor de opgebouwde huurschuld.

Raadsmemo Doorontwikkeling Werkleerbedrijf

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo Doorontwikkeling Werkleerbedrijf voor de gemeenteraden vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Tijdens een themabijeenkomst voor de gemeenteraad op 21 november 2017 licht Stroomopwaarts MVS de doorontwikkeling van het werkleerbedrijf toe. In het raadsmemo is een toelichting opgenomen over de veranderde koers. Het werkleerbedrijf wil zich doorontwikkelen naar een arbeidontwikkelorganisatie voor alle doelgroepen van de Participatiewet. Dit betekent dat iedereen zich moet kunnen ontplooien en ontwikkelen. Het werkleerbedrijf zet daarom in op uitdagender en beter renderend werk met uitstroommogelijkheden naar de arbeidsmarkt. Dit in plaats van voornamelijk simpel repeterend werk zonder verdienmodel of ontwikkelmogelijkheden. Hierbij past een sterke ondernemersbenadering. Om deze doelstellingen te bereiken heeft Stroomopwaarts MVS de afgelopen jaren al diverse stappen ingang gezet. Zoals de investering in opleiding van medewerkers, werkleerstages en het stimuleren van doelgroepen om in beweging te komen.

Raadsvoorstel tot vaststelling MVS-zienswijze ontwerp Programma van Eisen Parkshuttle

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. het raadsvoorstel tot vaststelling MVS-zienswijze ontwerp Programma van Eisen Parkshuttle vastgesteld;
  2. besloten wethouder van Harten te machtigen om eventuele wijzigingsvoorstellen vanuit de MVS-colleges te verwerken.

Bijlage:

Toelichting:

Tussen metrostation Kralingse Zoom en het bedrijventerrein Rivium in Capelle aan den IJssel rijdt de Parkshuttle, een openbaar vervoerverbinding met onbemande elektrische voertuigen. De huidige concessie hiervoor eindigt in december 2018. Momenteel wordt de nieuwe concessie voorbereid. Onderdeel daarvan is het opstellen van een Programma van Eisen dat beschrijft welke eisen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) in de nieuwe periode stelt aan de shuttleverbinding. De MRDH heeft de gemeenteraden van de 23 MRDH-gemeenten verzocht hun zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van het ontwerp Programma van Eisen Parkshuttle.

De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) geven in hun gemeenschappelijke zienswijze aan positief te staan tegenover de voortzetting van de Parkshuttle, de geplande uitbreiding en de onderhandse gunning aan Connexxion. De MVS-gemeenten verzoeken om de (last-mile) verbinding per zelfrijdende metroshuttle tussen de metrostations Vlaardingen-Oost (metrolijn AB) en Schiedam Vijfsluizen (metrolijn C) -zoals eerder aan de MRDH voorgesteld-  als uitbreidingsmogelijkheid op te nemen in het programma van eisen van de concessie Parkshuttle. Uitgangspunt bij de ontwikkelde plannen voor de metroshuttle is dat gebruik wordt gemaakt van dezelfde leverancier en vervoerder als bij de Parkshuttle en dat gebruik gemaakt kan worden van een gezamenlijke control room.

Raadsmemo uitkragende galerijen - balkons

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo uitkragende balkons vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Door doorgeroeste betonwapening bezweek in 2011 in Leeuwarden een galerij van een flat. Hierna heeft het Rijk de verplichting ingesteld om constructieve veiligheid van uitkragende (overhangende) galerijvloeren en balkons te onderzoeken. In Vlaardingen hebben het Servicepunt Woningverbetering en Bouw- en Woningtoezicht de complexen met uitkragende galerijen/balkons geinventariseerd. Hieruit is naar voren gekomen dat voor 25 appartementencomplexen in Vlaardingen de onderzoeksplicht geldt. De verenigingen van eigenaren (vve’s ) van deze complexen zijn hierover aangeschreven, waarop een aantal een constructieonderzoek heeft laten uitvoeren. Ondanks herhaalverzoeken en herinneringen heeft de gemeente van 17 VVE’s nog geen onderzoeksrapport ontvangen. Omwille van de veiligheid van bewoners heeft het college van B&W besloten deze VVE-bestuurders/beheerders opnieuw aan te schrijven met een last onder dwangsom van 5000 euro als het onderzoek niet op korte termijn wordt uitgevoerd. Het college informeert de gemeenteraad hierover via een memo.

Raadsmemo onderzoek Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo Onderzoek Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het college van B&W informeert de gemeenteraad over het feit dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een onderzoek verricht naar aanleiding van een incident in Vlaardingen eerder dit jaar.

Antwoordbrieven bewoners over Park Hooglede

Het college van burgemeester en wethouders heeft antwoordbrieven met betrekking tot Park Hooglede vastgesteld.

Toelichting:

Een aantal bewoners heeft brieven dan wel e-mails over de ontwikkelingen rondom het gezondheidscentrum in Park Hooglede gestuurd aan het college van B&W en/of de gemeenteraadraad. Het college stuurt deze bewoners een schriftelijke reactie.

 


Auteur: Gemeente Vlaardingen (Tekst)
Gepubliceerd: 14-11-2017
Aantal keer bekeken: 538


Reacties
Uw commentaar

Naam:
E-mail: (niet zichtbaar)
Titel:
Commentaar:
CAPTCHA Afbeelding
Vul de bovenstaande code hieronder in

Geef commentaar

Terug
Openbare besluiten van het college van B&W - 14 november 2017

Laadtijd van deze pagina: 0,078138

© De Vlaardinger  |  Inloggen