Zoeken

Camper parkeren & Parkeren met reductie

Amendement & Motie CU/SGP

Amendement: camper parkeren.

De gemeenteraad van Vlaardingen, in vergadering bijeen op 12 oktober 2017.

Overwegende dat:

·         Bewoners regelmatig hinder ervaren van geparkeerde campers in hun straat.

·         Eigenaren de camper dicht bij huis parkeren omdat zij er regelmatig mee op reis gaan.

·         Het voor deze eigenaren niet handig is voor het weekend de camper uit de stalling te halen en na het weekend de camper hier weer naar terug te brengen.

·         Veel halen en brengen van de camper voor onnodige kilometers zorgt.

·         De eigenaar zijn camper zo dicht mogelijk bij zijn huis parkeert vanwege diefstalgevoeligheid.

Spreekt als zijn mening uit dat:

  • Het bewaakte parkeerterrein voor bestelbussen aan de Broekweg nog niet voor de helft gevuld is met bestelbusjes.
  • Dit parkeerterrein afgesloten is middels een hek, verlicht is en er camera’s hangen.
  • Dit parkeerterrein ook goed te gebruiken is voor campers.
  • Eigenaars hun camper ook op dit terrein kunnen parkeren tijdens het camperseizoen.

Besluit:

·         Bij punt 4.2.1 van de Nota ‘Herijking parkeerbeleid’ aan het blokje “Maatwerk: tegengaan overlast door parkeren bestelbusjes” toe te voegen “en campers”.

·         En bij de toelichting van het genoemde blok “Tevens worden er maatregelen uitgewerkt dat eigenaars hun campers kunnen parkeren op niet gebruikte parkeerplaatsen van dit parkeerterrein en hun camper mogen parkeren tijdens het camperseizoen van 1 april t/m 30 september”

De gemeenteraad van Vlaardingen, in vergadering bijeen op 12 oktober 2017.

Constaterend dat:

  • Ondernemers in de binnenstad gebaat zijn met betalende consumenten.
  • Parkeerdruk bij bewoners in de straten vaak wordt veroorzaakt door bezoekers van de binnenstad.
  • Parkeergarages bestemd zijn voor bezoekers van de binnenstad.
  • Een doel van het parkeerbeleid is dat bezoekers van de binnenstad hun auto in de parkeergarage parkeren.

Overwegend dat:

·    Bovengenoemde punten bereikt kunnen worden, wanneer de consument gestimuleerd wordt om in de parkeergarage te parkeren.

·    Een consument eerder geneigd is zijn auto in een parkeergarage te parkeren, als hij weet dat hij reductie krijgt op het parkeertarief wanneer hij een besteding bij een centrumwinkelier heeft gedaan.

·    Deze stimulering in goede afstemming tussen het college, de ondernemers en de eigenaar van de parkeergarages bereikt kan worden.

Verzoekt het college:

·         In gesprek te gaan met de ondernemers in de binnenstad en de eigenaar van de parkeergarages om gezamenlijk tot een goede reductie regeling te komen, zodat de consument meer verleid wordt te parkeren in de parkeergarages.

·         Zo snel als mogelijk na het aannemen van deze motie de gesprekken te starten.

·         Deze regeling in het eerste kwartaal van 2018 in te laten gaan. 

·         Voor komende jaren middelen beschikbaar te stellen middels de begroting.

 


Auteur: CU/SGP (Tekst)
Gepubliceerd: 11-10-2017
Aantal keer bekeken: 277


Reacties
Uw commentaar

Naam:
E-mail: (niet zichtbaar)
Titel:
Commentaar:
CAPTCHA Afbeelding
Vul de bovenstaande code hieronder in

Geef commentaar

Terug
Camper parkeren & Parkeren met reductie

Laadtijd van deze pagina: 0,0781194

© De Vlaardinger  |  Inloggen