Zoeken

Evenementenbeleid tempert vrijwilligersenthousiasme


“Een belangrijk speerpunt in mijn portefeuille is het nieuwe beleid voor participatie van bewoners: een fundamentele omslag realiseren die er voor zorgt dat bij initiatieven van bewoners in buurt en stad, zij veel meer zelf kunnen beslissen, terwijl de gemeente intensief ondersteunt”.

Deze uitspraak van wethouder Hans Versluijs op de PvdA-site staat haaks op de feiten rondom de procedure betreffende  de vergunningverlening voor het ‘Loggerfestival’ 2017.

Een festival, al 43 jaar zonder incidenten of problemen. Een volksfeest in een braderie-achtige opzet, refererend aan een roemrijk haringverleden van de stad. In de avond  een feestelijke afsluiting van optredende bands met daarbij in de tegenwoordige tijd aansprekende licht- en lasereffecten.

In de speciaal daarvoor bijeengeroepen raadsvergadering, donderdag 15 juni, is door raadsleden zowel vanuit de oppositie als coalitie, een kleine 100 uur gedebatteerd  over de voorwaarden en beperkingen inzake de vergunningverlening voor het Vlaardings ‘Loggerfestival’.

De oorzaak van de ontstane commotie  over de eindtijd is waarschijnlijk niet eens het zogenaamde terreur dreigingsniveau. Gevoelsmatig wel door miscommunicatie. Gehanteerde ‘sterren en strepen mentaliteit’ en halsstarrigheid die hebben bijgedragen aan escalerende effecten bij het afgeven van de evenementenvergunning. Voeg daaraan toe stijfkoppigheid en onverenigbaarheid van karakters, en de oorzaak van het vergunningdebacle is compleet. Daarmee tegelijkertijd ook weerlegd.

Het ambtenarenapparaat, de bij de vergunningaanvraag betrokken diensten en organisaties zouden van deze casus veel kunnen leren.

Op een door de gemeente in begin 2016 in de Kroepoekfabriek georganiseerde bijeenkomst voor  evenementenorganisaties, waar toenmalig burgemeester Bert Blase alle vrijwilligers bedankte voor hun inzet, onderstreepte hij gelijktijdig hoe belangrijk de betrokkenheid van vrijwilligers is voor het organiseren van stadsfestivals en buurtevenementen.

Daartoe benoemde hij o.a.: intocht Sinterklaas, kerstmarkt, plantjesmarkt, Flardinga Ruiterstocht voor geestelijk gehandicapten, carillonconcert, varend corso, Loggerfestival, muziekfestivals in het Oranjepark en bij de Krabbeplas en tot slot de vele wijk- buurt en straatfeesten. Daaraan toegevoegd de niet te vergeten vrijwillige inzet van personen bij feesten als Konings- en Bevrijdingsdag en herdenkingen als de Geuzenpenning en Dodenherdenking.

In die zelfde bijeenkomst werd door de vrijwilligers op niet mis te verstane wijze duidelijk naar voren gebracht dat het gebrek aan informatie, uitleg en advies en het ontbreken van intensieve ondersteuning vanuit de gemeentelijke adviesdiensten, als negatieve betrokkenheid wordt ervaren. De opgelegde procedures schrikken vrijwilligers en organisaties af en zet een rem op het plezier om iets te organiseren of een helpende hand uit te steken ten gunste van straat, buurt of stad. Door toenmalig burgemeester Bert Blase is in die bijeenkomst toegezegd de ingewikkelde procedure te vereenvoudigen om onbegrijpelijke regels en voorwaarden alsmede bureaucratische rompslomp te voorkomen.

Er is weinig veranderd.

Wie zijn oor bij Vlaardingse vrijwilligers te luisteren legt, kan nog steeds de verwijten horen: “Wanneer je een vraag stelt, bij een afwijzend advies hoe het dan wel zou moeten, geven de adviserende diensten niet thuis”. “Je moet het zelf maar uitzoeken, om moedeloos van te worden zo weinig begrip”. “Je wordt met een kluitje in het riet gestuurd of vaak erger nog;  je moet peperdure maatregelen treffen om te voldoen aan de eisen van met name brandweer en politie”.

Binnen 24 uur viel drie keer de opmerking te beluisteren: “Die dame van de brandpreventie is een onmogelijk mens”. Ook afgelopen donderdag was een niet mis te verstane opmerking te horen: “Wij zijn er om te controleren, niet om te adviseren”. Dat zet aan tot nadenken. Blijkbaar onwilligheid van verantwoordelijke personen om te leren, dienstbaar te zijn of ongenegen procedures aan te passen.  ‘Macht’, helaas weet niet iedereen daar goed mee om te gaan.

Dat het (terreur)dreigingsniveau in Nederland is toegenomen valt niet te ontkennen. Zeker de (internationaal) grote steden zijn het doelwit daarvan. Terreurdreiging wordt niet weggenomen met een veiligheidsplan van de organisator van het ‘Loggerfestival’. Dat zijn scenario’s van geheel andere orde. Hoe in Vlaardingen die terreurdreiging moet worden beoordeeld en daarop een veiligheidsplan  moet worden afgestemd is een verantwoording van de burgemeester. Niet van de organisator van een evenement. Blijkbaar is die terreurdreiging op het ‘Loggerfestival’ tussen 22.00 en 24.00 uur heel veel groter dan in de uren daarvoor. Een zorgelijk vooruitzicht.

Maar, zo vraagt uw columnschrijver zich af: Is dit zogenaamd toegenomen landelijk dreigingniveau ook op Vlaardingen van toepassing? En de ware reden om gewijzigde eindtijden te hanteren?

Is er in de voorbereiding tussen de verschillende adviserende diensten en de organisator niet een patstelling ontstaan? Een patstelling aan de ene kant gebaseerd op macht van ambtelijke zijde en ondersteunende diensten? Anderzijds aan de organiserende kant uit onbegrip over gestelde eisen?       De organisator organiseert niet voor zichzelf, maar voor en tot plezier van de Vlaardingse bevolking. Daarbij de gemeente ziet graag evenementen in haar stad. Een effectieve coproductie zou dan wonderen kunnen doen. Het heeft daaraan waarschijnlijk alleszins ontbroken. Jammer en helaas.

Burgemeester Jetten zit op een cruciaal moment tussen twee vuren. Nu maar hopen dat zij weet, met haar kennis en communicatief vermogen, hoe het brandje van onbegrip en miscommunicatie te blussen. Uw columnschrijver heeft daar alle vertrouwen in.

Een veel belangrijkere conclusie zou moeten zijn om van fouten te leren. Niet alleen rondom de gevolgde procedure van het ‘Loggerfestival’ maar ook richting toekomst.

Wanneer het aan de gemeente Vlaardingen ligt, wordt 2018 een druk evenementenjaar. Met de overwinning van de slag bij Vlaardingen door Graaf Dirk III, wil de gemeente aandacht geven hoe de graafschap Holland tot bloei kwam. Een half miljoen euro is uitgetrokken om op allerlei manieren dit historisch hoogtepunt te herdenken. Een historisch kampement in de Broekpolder en een historisch stadsspektakel zijn daar onderdeel van.

Vraag: hoe wordt de veiligheid van de bevolking dan gegarandeerd? Hoe zien die veiligheidsplannen er uit? De gemeente stelt subsidies ter beschikking voor inwoners, instellingen en andere enthousiastelingen. En de gemeente juicht het toe wanneer nog meer Vlaardingers evenementen voor hun rekening nemen.

Maar, denk na voordat u iets onderneemt. Het doorworstelen van de vele pagina’s tellende evenementenaanvraag is niet zomaar gebeurd. Volgens de wet is de organisator verantwoordelijk voor de veiligheid van bezoekers. Daaraan worden in de evenementenvergunning steeds meer eisen gesteld in de zin van het maken van een draaiboek, een veiligheidsplan, een bezoekersinventarisatie, een horecaontheffing, bouwtekeningen wanneer podia of tenten worden geplaatst, het inzetten van gecertificeerde verkeersregelaars, gediplomeerde beveiligers en zoveel meer. Voor u het weet bent u niet meer een enthousiaste vrijwilliger, maar moet u voldoen aan bekwaamheden die een professionele / commerciële organisator toebehoren.

Een oplossing om het afhaken van vrijwilligers en enthousiastelingen tegen te gaan zou een veel betere coördinerende rol vanuit de gemeente moeten zijn. Wethouder Hans Versluijs zou daarin wijze raad kunnen geven aan de burgemeester, collega wethouders en ondersteunende diensten. Dit naar het voorbeeld van Servicepunt Woningverbetering. Daarbij komen gratis adviseurs in actie met het ter beschikking stellen van kennis. Daarbij hulp biedend bij het invullen van een aanvraag voor woningverbetering van VvE’s (vereniging van eigenaren) en particulieren.

Zo zou het ook moeten gaan bij de aanvraag van een evenementenvergunning, het samenstellen van een veiligheidsplan en alle andere plannen die onderdeel zijn van een aanvraag voordat een evenementenvergunning wordt verstrekt.

Het zou Peter Caljé (D66) sieren wanneer hij zich nu juist wel verdiept in wat een aanvraag voor een  evenementenvergunning aan werk betekent voor een vrijwillige organisator. De raadbijeenkomst voor debiel uitmaken zegt iets meer over meneer Caljé, de voorman van D66, dan over de gemeenteraad die in dit geval haar verantwoordelijkheid serieus heeft genomen. Hoewel geen uitslag is verkregen over oorzaak en gevolg, zijn er genoeg opmerkingen gemaakt om in positieve zin daarmee iets te doen en verantwoordde procedures te ontwikkelen.

Voor de inwoners van Vlaardingen blijft nu de vraag: Vanwege de aangekondigde toename van terreurdreiging, hoe veilig kunnen wij ons voelen op het ‘Loggerfestival’ en toekomstige evenementen? Voor de vrijwillige organisatoren: wat moeten wij allemaal doen voordat de gemeente en ondersteunende diensten tevreden zijn met allerhande invullingen van eisen?

Voor de ambtelijke organisatie de vraag: moet onze tandenknarsende motor toch niet in revisie en intensief nagekeken worden? Belangrijkste vraag daarbij: Zit er verkeerde communicatieolie, rancune, onbegrip of een ernstige vorm van terreurdreiging in het motorblok van het merk ‘Bijzondere Wetten Evenementen’?

 


Auteur: Frans Kuil (Tekst), Archief (Fotografie)
Gepubliceerd: 19-06-2017
Aantal keer bekeken: 1112


Reacties

Re: Evenementenbeleid tempert vrijwilligersenthousiasme

Frans, geen speld tussen te krijgen. Complimenten.

Door Arne van der Zande op 20-6-2017 09:51:57
Uw commentaar

Naam:
E-mail: (niet zichtbaar)
Titel:
Commentaar:
CAPTCHA Afbeelding
Vul de bovenstaande code hieronder in

Geef commentaar

Terug
Evenementenbeleid tempert vrijwilligersenthousiasme

Laadtijd van deze pagina: 0,0781275

© De Vlaardinger  |  Inloggen